זכויות החולים בפוליו

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

פוליו הינו חיידק, אשר מתיישב במעיים, אך פוגע בעיקר בהולכה העצבית של הגוף, וגורם לנכות מסויימת בדרגות שונות, לצמיתות.

עד לפני כארבע שנים, לא הוכרו נפגעי פוליו כברי זכאות לפיצוי או קצבה כלשהי, למעט קצבת נכול כללית, בהתאם לפגיעתם הגופנית. זכויות חולי פוליו נקבעו בחוק הישראלי רק בשנים האחרונות.

בשנת 2007, נחקק חוק במדינת ישראל, אשר מכיר באנשים אשר נפגעו מפוליו בישראל לקבל זכאות לפיצויים, קצבאות או/ו מענק חודשי בגין פגיעתם, הזכאות ניתנה אוטומטית בעבור נפגעים אשר חלו מיום קום המדינה ואילך. בשנה שעברה קמו מספר נפגעי פוליו, אשר חלו טרם קום המדינה, אבל בתחומי ארץ ישראל וטענו כי הפסיקה המקורית אינה מוצדקת, והיא מבוססת על החלטה פוליטית ולא גיאוגרפית בעבור אותה התקופה.

טענה זו נתמכה וסוכם כי המונח "שטח ישראל" מתייחס גיאוגרפית, למעט שטח רמת הגולן ומזרח ירושלים, אשר לא היו שייכים לישראל באותה תקופה. חולים אלו זכו הכרה כנכי פוליו, ועל כן זכאים לכל הזכויות וההטבות אשר להם חולי פוליו זכאים, על פי אותו החוק:

  • פיצוי חד פעמי, אשר נקבע לפי אחוזי נכות הפוליו אשר נקבעה לנפגע: אדם אשר הוכרו לו עד 74% נכות, ייהנה ממענק ראשוני של חמישים אלף ש"ח, אדם אשר נכותו גבוהה מ-74%, אך קטנה מ-95%, ייהנה ממענק ראשוני של מאה אלף ש"ח ואילו נפגע פוליו, אשר הוכרו לו 95% נכות ומעלה בועדה הרפואית של ביטוח לאומי, ייהנה ממענק ראשוני של מאה ועשרים אלף ש"ח.

המענקים הראשוניים נחשבים רטרואקטיביים, עד שנה אחורנית מיום התביעה, אלא אם הוגשה התביעה עד תום שנת 2008., אז תקופת הרטרואקטיביות הייתה ארוכה יותר.

  1. קצבה חודשית, אשר גם כן תלוייה בגובה אחוז הנכות של הנפגע: נפגע אשר נכותו מוגדרת מלאה, כלומר 100%, זכאי לקצבה חודשית שהששוה למחצית משווי השכר הממוצע במשק, מי שנכותו קטנה מכך, ייקבל קצבה השווה באופן יחסי, את אותו האחוז מהסכום אותו היה מקבל, לו היו לו כל מאת האחוזים.
  2. כל התשלומים, אשר נזקפים לזכותם של נפגעי הפוליו, אינם תלויים כהוא זה בקיומן של קצבאות אחרות, אותם הם מקבלים, כגון: קצבת נכות כללית – בעבור מי שטרם הגיע לגיל פרישה, אך אינו יכול להשתכר כראוי, קצבת זקנה, קצבת ניידות ועוד. אלא שהם מתווספים אליהם כסעיף נפרד לחלוטין.
  3. הטבות במס הכנסה: נפגע פוליו, אשר הינו עובד ומשלם מס על משכורתו, פנסיה או כל הכנסה אחרת, ייתכן ויימצא זכאי לפטור רפואי ממס ובנוסף, אף להחזרי מס רטרואקטיביים, עד תקופה של שבע שנים, שוב, בהתאם לחומרה הפגיעה ואחוזי הנכות.
  4. סיוע בגמלת ניידות: המקנה, בין השאר, עזרה כספית ברכישת רכב או אביזרי ניידות אחרים, בעבור נפגע פוליו אשר נפגע באחד או יותר מארבעת גפיו. כמו כן, חלק מנפגעי הפוליו זכאים גם לקצבת שירוים מיוחדים מטעם הביטוח הלאומי, תלוי בחומרת פגיעתם.
  5. החמרה והידרדרות במצב נפגע הפוליו: לעתים, עם הזדקנות גופו של נפגע הפוליו, נחלשים שריריו, לרבות אלה אשר נפגעו מן המחלה בשעתה, ומתרחשת אצלהם תופעה הנקראת "פוסט-פוליו". מצב כזה, מחייב פנייה נוספת אל הביטוח הלאומי והגופים השונים, לצורך בחינה מחדש של זכאותם, באשר היא, כך שגם אם אותו נפגע פוליו נדחה בעבר כאשר טען לפיצויים, יש סיכוי סביר, שאם ההחמרה במצבו, יהיה זכאי הוא לתגמול כלשהו, בהתאם למצבו. בהתאם לכך, גם מי שהוכר כנפגע פוליו וזכה לפיצוי בעקבות כך, יכול לדרוש בחינה חוזרת של הנתונים בעקבות הוכחה על החמרת מצבו ולקבל, בהתאם הגדלה של הפיצויים ו/או הקצבאות החודשיות. קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

הצעת חוק חדשה שהוצעה בפברואר 2012 הועברה בכנסת ובה קריאה לשיוויון בין חולי פוליו שחלו בארץ לבין חולי פוליו שחלו המחלה בחו"ל ועלו ארצה. במסגרת ההצעה כל הזכויות הנ"ל מגיעות אף הן לחולי פוליו שעלו ארצה עם המחלה.