זכויות ותיקי מלחמת העולם השניה

לוותיקי מלחמת העולם השניה ישנן זכויות מכוח חוק והם זכאים לקבלת זכויות נוספות. ותיקי מלחמת העולם השניה הם תושביזכויות ותיקי מלחמת העולם השנייה מדינת ישראל אשר לקחו חלק פעיל במאבק נגד הנאצים או תחת תנאים מסוימים, תושבים של ברית המועצות מאותה התקופה ששירתו בשירות צבאי.

מה ההגדרה לוותיקי מלחמת העולם השניה? איך ניתן לקבל הכרה כוותיקי מלחמת העולם השניה וכן אילו זכויות מגיעות לוותיקי מלחמת העולם השניה? המשיכו לקרוא ולמדו עוד על הנושא של זכויות ותיקי מלחמת העולם השניה.

מי הם וותיקי מלחמת העולם השניה? וכיצד החוק מגדיר אותם?

החוק אשר עוסק בנושא של ותיקי מלחמת העולם השניה הוא חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, תש"ס-2000.

סעיף 1 לחוק זה קובע את ההגדרה למי יכולים להיחשב כוותיקי מלחמת העולם השניה, להלן לשון החוק:

״מי שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל והתקיים בו אחד מאלה:
(1) הוא שירת בתקופה שבין י"ז באלול תרצ"ט (1 בספטמבר 1939) לבין כ"ד באלול תש"ה (2 בספטמבר 1945), בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עוין, למעט שירות צבאי אשר חל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];
(2) הוא הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד או כתושב העיר בעת המצור עליה בתקופת מלחמת העולם השניה;״

מי שקיבלו הכרה שהם ותיקי מלחמת העולם השניה יכולים לקבל אות ספציפי – אות הלוחם בנאצים, מדליה וגם תעודה של ״ותיק מלחמה״ אשר מוענקת על ידי משרד הביטחון. בנוסף, מי שהוא ותיקי מלחמת העולם השניה ונזקק זכאי להטבות מיוחדות בשל מעמדו.

ותיקי מלחמת העולם השנייה המוגדרים – נזקקים

סעיף 1 לחוק מגדיר גם מהו ותיק מלחמת העולם השניה נזקק: ״״ותיק מלחמה נזקק" – ותיק מלחמה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, תשמ"א-1980;״

ותיקי מלחמת העולם השניה שהוכרו כאלה והם נזקקים, זכאים לקבלת קצבת זקנה עם השלמת הכנסה או לחילופין לקצבה אחרת מהמוסד לביטוח לאומי עם השלמת הכנסה.

קצבת זקנה עם השלמת הכנסה מוענקת למי שמקבל קצבת הכנסה ואין לו הכנסות נוספות או שההכנסה שלו נמוכה מהסכומים הקבועים בחוק. בנוסף, מי שמקבל קצבת הכנסה יכול גם לקבל הטבות, כגון: הנחה בחשבון החשמל, הנחה בתשלומי הארנונה, דיור בבית גיל הזהב (למי שאין לו בית), פטור מתשלום לקופת חולים, מענק חימום, סיוע בשכר דירה, הנחה ברכישת תרופות והשתתפות בהחזרי משכנתא.

כיצד זוכים להכרה כוותיקי מלחמת העולם השנייה?

בכדי להיות מוכר כוותיק מלחמת העולם השניה יש לעמוד באחת או יותר מהקריטריונים שלהלן:

  • אם האדם שירת בתקופת מלחמת העולם השניה באחת מהמחתרות נגד הנאצים או ששירת בצבא של אחת מבעלות הברית שלחמו נגד הנאצים.
  • אם רשויות ברית המועצות לשעבר הכירו בו באופן רישמי ובאמצעות תעודה רישמית שהוא שירת בצבא, או שהוא קיבל אות רשמי על כך שהוא נחשב לאחד ממגני העיר לנינגרד או שהוא היה תושב העיר לנינגרד בעת המצור עליה בזמן מלחמת העולם השניה.

לאילו מענקים והטבות שנתיים זכאים וותיקי מלחמת העולם השנייה?

אנשים המוכרים כוותיקי מלחמת העולם השניה זכאים לקבל מענק שנתי קבוע בשיעור של 35% מהשכר הממוצע במשק. המענק ישולם פעמיים בשנה, בשני חלקים, חצי בחודש מאי וחצי בחודש אוגוסט.

עדיפות בדיור ציבורי

מי שהוכרו כוותיקי מלחמת העולם השניה והם הוגדרו כמחוסרי דיור על ידי משרד השיכון והבינוי, זכאים לקבלת עדיפות בתורי ההמתנה לדירות ציבוריות. ותיקי מלחמת העולם השניה יקבלו עדיפות בכך שהם יקודמו בשנה אחת בתור ההמתנה.

הנחה ברכישת תרופות

ותיקי מלחמת העולם השניה אשר מקבלים גם קצבת השלמת הכנסה עשויים להיות זכאים להנחה בשיעור של 100% עבור רכישת תרופות אשר כלולות בסל הבריאות.

פטור מתשלום אגרת טלוויזיה

החל משנת 2015 כבר לא נגבית אגרת טלוויזיה, אך מי שיש לו חוב עבר עדיין צריך לשלם אותו. ותיקי מלחמת העולם השניה זכאיים לפטור מתשלום אגרת טלוויזיה.

סיוע בתשלום שכר דירה

ותיקי מלחמת העולם השניה אשר מקבלים סיוע בתשלום שכר דירה יכולים להיות זכאים לקבל תוספת של 10% מהסכום של הסיוע.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום