חוק זכויות יוצרים

חוק זכויות יוצרים נועד לשמור על קנינו הרוחני של אדם שייצר יצירה כלשהי בכל תחום שהוא. חוק זה נועד לעודד ולהפרות יצירתיות, והגנה על גבולותיו הפרטיים והרוחניים של האדם, של פועלו, ושל יצירותיו.

חוק זכויות היוצרים שהיה נהוג בארץ ישראל הינו שארית של החוק הבריטי שהיה נהוג בימי הבריטים בארץ, מתוקף זכותם המנדטורית באכיפת וחקיקת החוק בארץ. חוק זה היה נהוג עד שנת 2007, בו חוקק חוק זכויות יוצרים החדש בכנסת, ונכנס לתקוף במדינה בחודש מאי של שנת 2008.

אילו יצירות נכללות בחוק?

החוק החדש מגדיר ארבעה סוגים של יצירות שיש עליהן זכויות יוצרים, בתוספת של שני חריגים:

 1. יצירה אומנותית
 2. יצירה סיפרותית
 3. יצירה מוזיקאלית
 4. יצירה דרמטית
 5. יצירת אדריכלות, ועבודת יד מכל סוג שהיא נחשבים ליוצאים מן הכלל בחוק

כמו כן, החוק מגדיר חמישה מקרים בהם לא תהיה זכות יוצרים ליוצר:

 1. רעיון שלא קובע בצורה כלשהי
 2. שיטת ביצוע ותהליך, גם אם קובעו
 3. מושגים מתמטיים, שכן המתמטיקה הינה נחלת המדע והכלל
 4. נתונים או עובדות, השייכים לטובת הכלל
 5. חדשות היום

מה נחשב להפרה של זכויות יוצרים?

החוק מגדיר אמצעים ודרכים שונות להפרה של זכויות היוצרים. העתקה, פרסום (במקרה של יצירה שטרם פורסמה), ביצוע בפרהסיה, העמדת היצירה לרשות הציבור בכל אמצעי שהוא, שידור בכל אמצעי מדיה שהוא לרבות אינטרנט וטלויזיה, השכרה, וביצוע גרסה הנגזרת מהיצירה המקורית – כל אלה מוגדרים בחוק כאמצעים להפרה של זכויות יוצרים לסוגי היצירות המפורטות למעלה.

מה אינו מהווה הפרה של זכויות יוצרים?

החוק מגדיר מקרים בהם ניתן להשתמש ביצירה או בחלקים ממנה באופן שלא יפגע בזכויות היוצרים של היוצר.

 • שימוש הוגן – שימוש שלא נעשה למטרות רווח, שלא נעשה בצורה מסחרית, שתורם לערכי חברה תרבות ואמנות (כגון הרצאה או ניתוח מדעי) או כל שימוש פרטי שהוא
 • שימוש בהליכים משפטיים – שימוש במהלך הליך משפטי הנעשה לצורך מיצוי הדין בתהליך המשפטי נחשב לשימוש הוגן התורם ומועיל למערכת המשפט, ולכן לא מהווה פגיעה בזכויות היוצרים
 • עותק נוסף – אדם שרכש עותק של יצירה מסוימת וקנה לעצמו את הזכות לשימוש פרטי ביצירה, רשאי להעתיק את היצירה בכל אמצעי לשימוש פרטי לצורך גיבוי או נוחות (לדוגמא רכש דיסק, ומעוניין לגבותו על המחשב)

העברה של זכויות יוצרים

כל זכות על יצירה ניתנת להעברה מסיבות שונות כגון מסחר בזכויות, הענקה, או העברת שותפות. זהות הבעלים ניתנת להעברה באמצעות חוזה כתוב (חוזה שאינו בעל פה) – דרישה נדירה במערכת המשפט העולמית, אך מחויבת במערכת המשפט הישראלית. במידה ולא קיים הסכם כתוב המעיד על זהותו של בעל זכויות היוצרים, מגדיר החוק במספר מקרים את זהותו של בעל הזכויות.

 1. במידה והיוצר יצר לעצמו יצירה, זכויות היוצרים עליה הן שלו
 2. במידה והיצירה נוצרה במסגרת של עובד-מעביד, זכויות היוצרים שייכות למעביד
 3. במידה והיצירה הוכנה על ידי עובד פרילאנסר, זכויות היוצרים הן שלו
 4. במידה והיצירה הוכנה על ידי עובד מדינה במסגרת עבודתו הממשלתית, זכויות היוצרים הן של הממשלה

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום