חוק דיור חלופי

חוק דיור חלופי הוא תיקון לחוק ההוצאה לפועל, במקרים של אי יכולת החזרת משכנתא חודשית.

החוק נחקק בשנת 2009, עכב מקרים רבים של בין 1,200 ל1,500 איש אשר פונו מבתיהם כתוצאה מאי עמידה בתשלומי המשכנתא ועמדו בפני שוקת שבורה ורשויות אטומות.

בבסיס החוק עומד העיקרון כי כל אדם זכאי לתנאי הבסיסי של קורת גג ולכן הוצאת אדם מביתו אל הרחוב, מהווה הפרה של זכויות בסיסיות.

הזכאים למימון שכזה יהיו בין האנשים אשר נטלו משכנתא או מיחזרו אותה במהלך חמש השנים האחרונות גם אם חתמו הם על סעיף וויתור בזמנו.

מה פירוש תיקון החוק לדיור חלופי?

תיקון החוק מאפשר לחייבי משכנתא מסויימים לקבל סכום מן הבנק, אשר יסייע לחייב למימון דיור חלופי למשך שנה וחצי, מיום מימוש צו הפינוי בעבור הנכס עליו לא שילם.

עד אותו התיקון, בנקים למשכנתאות אילצו את החותמים על הסכמי המשכנתאות לחתום על וויתור הזכות לדיור חלופי ובכך הסירו מעצמם אחריות לפתרון חלופי זה או אחר וזיזרו את תהליך ההוצאה לפועל במקרה של אי תשלום ההחזרים.

היתרון בחוק זה ברור, שכן הוא מונע מן הבנק וההוצאה לפועל לממש את הוצאת החייב מביתו במיידי ובכך לגרום לו ולמשפחתו להיות חסרי קורת גג.

חסרונות התיקון הלחוק

  1. כמובן, העלות הגבוהה החלה על הבנקים, באקבות מימון מסויים זה. עלות זו מגולגלת על מבקשי המשכנתאות, אשר מאידך, נאלצים להציג יותר הון עצמי ולקבל ריבית גבוהה יותר.
  2. המימון בעבור דיור חלופי אינו ניתן כמענק, אלא מתווסף לחוב הכללי של המשכנתא ואמור להיות מוחזר בדיוק באותה המידה, זאת, כמובן בתנאי שכלל הסכום אינו עולה על ערכו של הכנס והחייב יוכל לשלמו.
  3. הזכאות בעבור דיור חלופי אינה חלה על כולם, אלא על אוכלוסיות מסויימות כגון: חייבים הנתמכים בסעד, חייבים אשר אין להם להציג הון עצמי כלשהו ומשתכרי שכר מינימום.

מי שברשותו הון עצמי מסויי ו/או דירה נוספת בבעלותו, לא יהיה זכאי לחוק זה ואף יחוייב לממש נכסיו אלו.

הסכום המתקבל בעבור מימוש חוק זה, אינו תמיד ניתן במלואו ובחלק מן המקרים אינו מספיק על מנת לגור במקום ראוי למשך אותה תקופה של שנה וחצי.

מיצוי חוק זה אינו מיידי ותלוי שלבי מימוש, עד ביצוע שלב זה:

  1. תקופת פיגור התשלומים, אשר עד הוצאת חוק זה היתה עד שלושה חודשים, כיום עומדת של חצי שנה רצופה. מכתבי ההתראה אמנם יישלחו, אך לא יותר מכך, לתקופה זו.
  2. החל מהחודש השביעי לפיגורי התשלומים, יכול הבנק להתחיל בהליך הוצאה לפועל, הליך זה יחייב את הבנק למסור את אזהרתם בכתב באופן פיזי לידי החייב, אשר יוכל לערער בעבור צעד זה, עד חודש ימים מיום קבלת המכתב.
  3. בתום שלושה חודשים מיום הוצאת מכתב האזהרה מם הבנק, יימנה הבנק כונס נכסים בעבור אותה דירה או בית, אשר בגינם לא שולמה המשכנתא, או אז, יכול במקביל החייב לנסות ולמכור את הדירה בעצמו (ואף מומלץ), שכן מרגע מינויו של כונס הנכסים, קיימת אפשרות החזר של חצי סכום החוב, בתוך שלושה חודשים ולהצהיר על התחייבות לשלם את השאר בתום תקופה של חצי שנה ממינויו של כונס הנכסים.

לא ערער החייב, או מכר דירתו, ייפונה ממנה אחר כבוד והבנק ייממש אותה כנכס נזיל.

את הבקשה בעבור מימוש זכויות חוק דיור חלופי מגישים להוצאה לפועל, אשר הם מעבירים אותה לבנק. התהליך כולל בדיקת זכאות החייב מבחינה סוציו-אקונומית וייתן או לא, את אישורו בנדון. ברגע שניתנה הבקשה, היא סופית ולא ניתנת לחרטה.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום