אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה הוא מצב בו עובד נפצע או חלה, ובעקבות זאת חלה ירידה משמעותית, עד בכלל ביכולתו להתפרנס מעבודתו הקודמת לפגיעה או בכל עבודה חלופית אחרת.

תחום זה נחלק לשני מישורים: מישור הביטוחים הפרטיים ומישור הביטוח הלאומי.

אובדן כושר עבודה במישור הביטוח הפרטי

לרוב מופיע כמרכיב אחד מתוך שלושה , המופיעים בפוליסות ביטוחי מנהלים או בקרנות פנסיה: הרכב חסכון, ביטוח חיים ואובדן כושר עבודה. אם כי, כיום ניתן לרכוש פוליסה נפרדת בעבור רכיב אחרון זה.

רכישת פוליסה ייחודית בעבור אובדן כושר עבודה, מוכר לצורכי מס עד גובה של שנים ורבע אחוזים מן השכר החודשי, אשר בגינו נרכשה הפוליסה.

הרעיון העומד מאחורי סעיף ו/או פוליס ביטוח לצורך אובדן כושר עבודה, הוא סוג של ביטחון להכנסה קבועה כלשהי, אשר תסייע, במקרה בו איבד המבוטח את כושר השתכרותו, לו ולבני משפחתו, להישאר פחות או יותר באותה רמת הכנסה שהייתה טרם אותו אובדן.

התמורב ניתנת בין אם באמצעות פיצוי חד פעמי, בין אם כקיצבה חודשית ובין אם בשילוב של שניהם, תלוי בתנאי הפוליסה.

סכום הקיצבה אינו עולה בדרך כלל על כשבעים וחמישה אחוזים מן השכר אותו הרוויח המבוטח טרם אובדנו.

מומלץ לתת את הדעת לגבי סעיפים מיוחדים הקשורים בפוליסות  אובדן כושר עבודה, כגון מצבים של פעולות איבה, שמירת היריון ועוד מצבים מיוחדים המפורטים בה. כמו כן, רצוי לעדכן פוליסות מדי פעם, גם על מנת לבחון שוב את התנאים וגם על מנת לעדכן במידת הצורך, את הפוליסה, במידה והשכר שונה או המקצוע שונה.

במקרים רבים חברות הביטוח לא מאשרות בקלות תביעות ביטוח אובדן כושר עבודה ויש צורך ביעוץ משפטי על מנת לממש את הזכויות מולן.

אובדן כושר עבודה במישור הביטוח הלאומי

מבחינת הביטוח הלאומי אובדן כושר עבודה הוא:

  • אדם שכיר או עצמאי אשר עקב מחלה או פגיעה אינו מסוגל לבצע עבודתו או כל עבודה חלופית התואמת את כישורין ומקצועו.
  • אדם אשר אינו מועסק ואינו עצמאי, אך מרותק לבית חולים או למיטת חוליו בביתו.
  • אישה, המוגדרת עקרת בית, אדשר מנועה מבחינה תפקודית לבצע את עבודות הבית.

הקריטריונים המשפיעים על קביעת אחוזי אובדן כושר העבודה, על פי הביטח הלאומי הם: השכלת העובד, ניסיונן מבחינת תעסוקה, מקצועו ודרגת חומרת הנכות הרפואית, אשר גורמת לו לאיבוד כושר העבודה.

בסולם אובדן כושר העבודה חמש דרגות איבוד, כאשר הנמוך ביותר הוא ששים אחוז, אחריו ששים וחמישה אחוז (פחות מזה אינו נחשב אובדן כושר עבודה), שבעים אחוז, שבעים וחמישה אחוז ואז ישירות מאה אחוז. מי שנקבעה עבורות מידת אובדן כושר של שבעים וחמיששה אחוז, מקבל קיצבה מירבית, כאילו קיבל אובדן מלא.

בעבור עקרת בית, סולם דרגות אובדן כושר העבודה הוא מעט שונה, אמנם גם הוא מתחיל בששים אחוז, אך לאחרי, ששים וחמישה אחוזים, שבעים וארבעה אחוזים ומאה אחוזים.

הקביעה בעבור דרגת איבוד כושר העבודה לעקרת בית תבדק בתנאים שונים מעובד רגיל.

הביטוח הלאומי רשאי להגביל את תקופת אי כשרותה לשנתיים לכל היותר ובתומם, תיבדק יכולת עבודתה שוב, לצורך אומדן מחדש.

  • במקרים של מחלה בעקבות מקצוע או אונת עבודה, ייתקבל פיצוי נוסף בגין אובדן כושר העבודה, בין אם לתקופה מוגבלת ובין אם לצמיתות, יחד עם קבלת זכויות נוספות מטעם הביטוח הלאומי.
  • אם אדם איבד את כושר עבודתו במקצוע מסויים, אך עדיין יכול לתפקד בשוק העבודה ככוח מסויים, אך זקוק לסיוע פיזי או/ו שיקום פיזי לשם כך, כדאי ורצוי, לתבוע שיקום מקצועי מהביטוח הלאומי ובכך, לא לסתום את הגולל על נסיון תעסוקתי ועבודה מחוץ לבית בגלל ליקוי שניתן לחיות עמו.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

אולי יעניין אותך גם:

פרישה מהעבודה על רקע נגיף הקורונה

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום