גמלת הבטחת הכנסה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

גמלת הבטחת הכנסה היא מנגנון הגנה שמגן על האנשים שהכנסותיהם מעבודות ו/או מקצבאות, לא מספיקות בכדי לחיות ברמת חיים מינימלית. חוק הבטחת הכנסה קבע כי כל אזרח, בין אם הוא יחיד ובין אם זוהי משפחה, זכאים לגמלת הבטחת הכנסה, כשאין ביכולתם להבטיח לעצמם הכנסה ראויה עבור מחייתם. החוק פועל עם שירות התעסוקה, הלשכה לשירותים חברתיים, מרכזי השיקום ושירותי הבריאות והחינוך, והאגף להשתלמות ולהכשרה מקצועית.

בכל הקשור לזכויות וגמלת הבטחת הכנסה, קיימים שני גופים המעניקים גמלת הבטחת הכנסה. הראשון הוא ביטוח לאומי שמשלם גמלה לכלל הציבור שעומדים בקריטריונים מסוימים. השני הוא משרד החינוך שמשלם גמלה לאנשים שלומדים בישיבות ושעומדים בקריטריונים מסוימים.

הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה

 • הבטחת הכנסה: משולמת למשפחה או ליחיד שאין בידם הכנסות ומבטיחה להם רמת חיים מינימלית. האנשים שלא מתפרנסים מעבודה – נכים, חולים, מובטלים, נפגעי עבודה או שלא זכאים לתשלומים ממקורות אחרים.
 • השלמת הכנסה: משולמת למשפחה או ליחיד, שבידיהם הכנסה נמוכה מהמינימום. זהו סכום נוסף לסכום שבידיהם, המבטיח להם רמת חיים מינימלית. השלמת ההכנסה ניתנת כהשלמה לדמי אבטלה, לשכר נמוך, לתשלום דמי מזונות וכדומה.

תנאי הזכאות לגמלת הבטחת הכנסה

ביטוח לאומי הציב שלושה תנאים, שצריך לעמוד בכולם, ובמידה ויש לתובע בן/בת זוג, גם הוא/היא צריכים לעמוד בהם.

רציפות תושבות

כשמלאו לתובע 20 והוא אזרח לפחות 24 חודשים ברציפות. במקרים כגון הריון, מחלה ושימוש בסמים זכאי התובע לגמלת הבטחת ההכנסה, גם כשמלאו לו 18.

במידה והתובע הוא אזרח פחות מ- 24 חודשים ברציפות, הוא זכאי לגמלה כשהוא עומד באחד מהתנאים:

 • בן/בת הזוג הם אזרחי המדינה 24 חודשים ברציפות.
 • במידה והתובע או בן/ בת הזוג מקבלים קצבת זקנה, קצבת נכות מעבודה, קצבת שארים או קצבת תלויים בנפגעי עבודה.
 • עולה שנמצא בישראל לפחות 12 חודשים מצטברים, כשחלפו 5 שנים ממועד העלייה.
 • במקרה של ילד יתום.
 • במקרה של ילד נטוש.
 • במקרה של הורה יחיד.
 • במקרים של הריון, מחלה או מצבי מצוקה חמורים.

מבחן הכנסות

על התובע לעמוד באחד מהקריטריונים:

 • הכנסות התובע ובן/בת הזוג לא עוברות סכום מסוים שנקבע לפי גיל, מצב משפחתי ומספר נפשות במשפחה. ההכנסות הן ממשכורת, מפנסיה או מקצבאות שנחשבות כהכנסה מעבודה- דמי לידה, דמי פגיעה, שמירת הריון ותגמולי מילואים.
 • הכנסות התובע ובן/בת הזוג מהון ומרכוש, מתשלומים ומקצבאות הביטוח הלאומי וממוסדות נוספים, לא עוברות את סכום הקצבה.
 • הכנסות התובע אינן מגיעות מקצבת שירותים מיוחדים, מקצבת ניידות, מקצבת סיעוד, מקצבת ילדים, מקצבת ילד נכה, מדמי מחיה ליתום ולאלמנה ועוד, שנחשבות "כהכנסות ממקורות אחרים".
 • לתובע המשלם מזונות לאשתו ולילדיו שלא מתגוררים אתו,  ביטוח לאומי ינכה את סכום המזונות מסכום ההכנסות, כשהסכום המנוכה לא יעבור את סכום גמלת הבטחת ההכנסה שמגיעה לו בהתאם להרכב המשפחה.

מבחן תעסוקה

התובע צריך לעמוד באחד מהקריטריונים:

 • אדם מובטל שדורש עבודה בלשכת התעסוקה, אך לא הציעו לו עבודות או שהופנה לאבחון ולשיקום מקצועי.
 • אדם שמקבל דמי אבטלה נמוכים מגמלת הבטחת ההכנסה, זכאי להשלמת הכנסה, כשהוא מתייצב בשירות התעסוקה ומוכן לקבל כל עבודה.
 • אדם שמסרב לקבל הצעות עבודה או שאינו משתף פעולה – לא זכאי לגמלת הבטחת הכנסה כחודשיים.
 • אדם פעיל בהכשרה מקצועית לדורשי עבודה, השתלמות או הסבה במשך היום ובמשך 12 חודשים מקסימום.
 • שכיר או עצמאי, שעובד במשרה מלאה או חלקית מטעמי בריאות, ששכרו נמוך מהמקובל לגילו, למצבו המשפחתי ולמספר הנפשות במשפחה.

למידע נוסף קראו עוד על:

פטור ממבחן תעסוקה

זכויות מובטלים ודורשי עבודה

זכויות מטפל לא פורמלי