זכויות צרכנים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

כל אזרח במדינת ישראל נחשב בסופו של דבר לצרכן. חוק זכויות צרכנים בא להגן על זכויותיהם של כלל תושבי מדינת ישראל בעת קבלת שירות, או רכישת מוצר, מתוך הרצון לשמור על שוק חופשי ופתוח ועל כלכלה הוגנת, מפותחת, ומשגשגת, ללא תרמיות והטעיות של כלל הצרכנים.

זכויות צרכנים הוא תחום ההולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות, עם השיפור באמצעי התקשורת המאפשר לנו לחלוק מידע על בתי עסק ביתר קלות, וכן עם העליה במודעות לזכויות ולצרכנות נבונה. זכויות צרכנים הן זכויות כלכליות משום שהן מטילות הגבלות מסויימות על בתי עסק ומאפשרות לנו הצרכנים לקנות ולבצע עסקאות מבלי לחשוש ממרמה והונאות.

[addw2p name="financial"]

הזכות למידע הוגן ומקיף

לכל צרכן יש את הזכות לקבל את מלוא המידע אודות השירות או המוצר אותו הוא צורך, בין אם זה מגוף פרטי, ציבורי, או מחברה מסחרית.

על כל גוף הנותן שירות או מספק מוצר, חלה החובה לספק מידע מקיף ככל הניתן אודות זהות המוכר, טיב המוצר, מחירו ותנאי התשלום בכתב, גם אם אין הצרכן ביקש זאת. הצגת המידע הרלונטי יכולה להיעשות באמצעות מודעה בולטת שתיראה לעיניי הצרכן ללא מאמץ וחיפוש מיוחד, או באמצעות מסמך הנמסר ישירות לידיו של הצרכן.

על נותני השירותים או מוכרי המוצרים חל איסור מוחלט להטעיה – באופן כללי לגבי מידע הנמסר לצרכן, ובאופן ספציפי ומחמיר לגבי פרסום. האיסור חל על מסירת מידע שגוי בדבר זהותו של המוכר, טיב השירות או המוצר, ועל תנאי התשלום.

סימון מוצרים והצגת המחיר

השיטה בה נמנעת ההטעיה של הצרכן היא הצגת מידע מקיף ומוגדר על המוצר עצמו.

על כל מוצר חייב להופיע המידע הבא:

שם המוצר, גודל המוצר, כמות, מידותיו, תוקפו, הרכב החומרים, כשרות, רכיבים אלרגניים, תאריך הייצור של המוצר, ארץ הייצור, וכתובתו של הייצרן או היבואן למקרה של תלונה.

בנוסף, חייב היצרן או היבואן לצרף למוצר הוראות שימוש והסבר בדבר השימוש הייעודי של המוצר, הוראות אחסון, ומידע על שירותי תיקונים וחלקי חילוף.

במידה והמוצר נדרש בעמידה בתוי תקן כלשהם, חייב להיות תו התקן ואישורו מוצגים גם כן על גבי המוצר.

על המוכר או מספק השירות להציג את מחיר השירות בכתב ברור וקריא, בתוספת המע"מ וכל התשלומים הנלויים אל המוצר, ובמטבע ישראלי, פרט לשירותי טיסות, אירוח ותיירות.

נותני שירותים חייבים להציג את מחירי השירותים השונים על גבי מחירון או שלט המוצג במקום בולט וקריא.

במידה ויש סתירה בין המחיר הכתוב לבין המחיר בפועל, זכאי הצרכן לשלם את המחיר הנמוך מבין שני המחירים.

יחס הוגן

כל צרכן חייב לקבל יחס הוגן מנותן השירות או ממוכר המוצר. תקנה זו מתבצעת על ידי איסור אפלה, והאיסור לניצול חולשה. הזכות לעסקה הוגנת כוללת מספר היבטים שמטרתם הגנה על הצרכן, ואף על הסוחר או מציע השירות.

איסור אפליה בא כחיזוק לחוק שוויון הזכויות. על פי תקנה זו, חל איסור על אי נתינת שירות לצרכן זה או אחר מטעמים שאינם נוגעים לטיב השירות נטו, אלא מטעמי שוני בגזע, בשייכות לקבוצה דתית או קבוצת אמונה, מין שונה, דעות אידיאולוגיות, מעמד חברתי, ונטיות מיניות.

חל איסור לנצל חולשתם של צרכנים בין אם רגשית, פיזית או מנטלית, או בעלי לקות בידיעת השפה המדוברת או מחוסר ניסיון.

על נותן השירות חל איסור לגרום לצרכן לבצע עסקה בלתי סבירה או עסקה שלא התכוון הצרכן לבצע. האיסור חל במשנה תוקף בכל הנוגע לילדים, לנוער ולקטינים, אשר שיקול דעתם, גילם, מעמדם החברתי, נסיונם ובגרותם אינם מאפשרים להם לבצע החלטות שקולות ומבוססות כפי שהיה עושה אדם בוגר.

מידע נוסף ניתן למצוא באתר משרד התמ"ס.

ראו גם:

זכויות האזרח אל מול חברות הסלולר