זכויות הורים מול מערכת החינוך

מערכת החינוך מטפלת כיום בכמיליון וחצי ילדים מגיל גן עד גיל 21. למערכת החינוך תפקיד חשוב מאוד בעיצוב עתידו של הילד, ובהתפתחותו השכלית, הרגשית והחברתית. לעתים מערכת החינוך ואלו העובדים בה יכולים לשקוע בשגרת היום יום ולראתו בתלמידים כ"עוד ילד" ולא כילד יחיד ומיוחד בו הם אמורים לטפל במלוא תשומת הלב.

עבור ההורים, ילדם תמיד יהיה הילד היחיד והמיוחד שלהם, ולכן להורים יש מספר זכויות בסיסיות בכל הנוגע למעורבות בחינוך ילדיהם במוסד החינוכי בו הם לומדים.

זכויות ההורים מול מערכת החינוך נועדו לאפשר להורים לתלמידי בית ספר מידה מסויימת של שיקול דעת והתערבות בחינוך הילדים במוסדות מערכת החינוך. יחד עם זכויות התלמיד מדובר במערכת של זכויות ואפשרויות המעניקות לתלמיד ולהוריו כוח מול מערכת החינוך ומוריה.

[addw2p name="family"]

בחירת המוסד החינוכי

להורים שמורה הזכות הבסיסית לבחור את הזרם החינוכי של ילדיהם – ממלכתי, דתי, פרטי או מיוחד, במקרה של התאמה ולקויות. לגבי המוסד הספציפי בו ילמד הילד, הזכות הסופית נתונה למשרד החינוך ולא להורה. לעומת זאת להורים שמורה הזכות לבקש ממשרד החינוך להעביר את התלמיד ממוסד חינוכי אחד למשנהו, ובמקרה של אי שביעות רצון מהחלטת אגף החינוךבהעירייה או במועצה המקומית ניתן להגיש ערעור למנהל המחוז, ובמידה וזה לא משביע את רצונם, למנכ"ל משרד החינוך.

ועד הורים

על כל מוסד חינוכי לקיים פגישות סדירות עם ועד ההורים של המוסד. ועד ההורים נבחר על ידי ההורים עצמם, ללא כל התערבות מצד המוסד החינוכי, במטרה להשמיע את קולם של ההורים בפני הנהלת המסד החינוכי, ואם צריך בפני הרשאת גבוהות יותר.

מעורבות במצבו של הילד

על נציגי המוסד החינוכי לקיים באופן סדיר ימי הורים. ימי ההורים יערכו באופן קולקטיבי, אחת לשנה במטרה לשתף את ההורים בתהליכי החינוך, התרבות והחברה הנערכים במוסד החינוכי. בנוסף, על המוסד החינוכי לקיים יום הורים אישי הנוגע ספציפית למצבו של הילד בתחום הלימודי,החברתי וההתנהגותי.

על כל מקרה חמור ורגיש על המוסד החינוכי לדווח באופן מידי להורה, כמו כן על קיום פגישות עם פסיכולוג במסגרת בית ספרית. החוק קובע כי בתחילת כל שנת לימודים תימסרנה להורים זכויות למעורבות במצבו של הילד במוסד החינוך.

מעורבות בתהליכי החינוך השונים

להורים שמורה הזכות בקביעת תכנית לימודים משלימה בהיקף של 25 אחוזים מתכנית הלימודים הכללית המועברת במוסד החינוכי. על מנת שתכנית משלימה זו תחייב את בית הספר, על פי חוק צריך להיות רוב 75 אחוזים מהורי הילדים בשכבה. כמו כן, זכותו של ההורה לקבל פירוט של תכנית הלימודים הנהוגה במוסד החינוכי בו לומד בנו.

על כל פעילות הנעשית מחוץ לתחום בית הספר במסגרת המוסד החינוכי, חייב המוסד החינוכי לקבל את אישורם של ההורים בכתב בדבר השתתפותו של הילד, על מנת ליידע את ההורה בהשתתפות ילדו בפעילות זו.

כל הורה רשאי לדבר עם הסגל החינוכי של בית הספר הכולל את המורים, המחנכים, היועצת, המנהל, ורכז השכבה.

 

 

שמירה על סודיות מידע רגיש בנוגע לילד

על המוסד החינוכי לשמור על סודיותם של כל סוגי המידע הנמסרים לו לגבי הילד – סודיות מידע רפואי, חינוכי, רגשי – התנהגותי וחברתי. במקרים חריגים, ניתן לפרסם מידע לגבי הילד לגורמים המוסמכים לכך באישור הפסיכולוג המחוזי, או היועץ המשפטי של משרד החינוך במטרה לשמור על בריאותו של הילד, ולהגן עליו מפני מצבים המסוכנים לו.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום