זכויות שארים

שארים אלו הם אנשים קרובי משפחה מדרגה ראשונה של אדם אשר נפטר, הכוללים בן/ בת זוג או ילדים. במקרה ואין בני זוג ואין ילדים לאדם שנפטר, השארים שלו יהיו הוריו או אחיו/ אחיותיו. לשארים של אדם שהלך לעולמו מגיעות זכויות רבות מגופים שונים במידה, במטרה להבטיח אמצעי קיום גם לאחר לכתו של הנפטר.

להלן הזכויות במוסדות השונים:

זכויות שארים בביטוח לאומי

  • קצבת שארים – המטרה העיקרית בקצבה זו היא הקטנת הפגיעה ברמת ההכנסה של אלמן/ ה או יתום/ מה של אדם אשר נפטר. קצבת השארים היא למעשה הכנסה חודשית של אזרח ישראל ששילם דמי ביטוח לאומי פרק זמן מסוים שלאחריו קרובי משפחתו יוכלו לקבל את הקצבה. שיעורי הקצבה נקבעים על פי גיל האלמן/ ה ועל פי מספר הילדים היתומים.
  • קצבת שארים מיוחדת – משולמת לאלמן/ ה וליתומים של אדם שלא היה מבוטח בביטוח שארים, מהסיבה שעלה לישראל לאחר גילאים 60- 62 (הקצבה מוענקת על חשבון משרד האוצר).
  • מענק שארים – תשלום חד פעמי המשולם במקרים מסוימים:

*אלמן/ ה שטרם מלאו להם 40 והם בלי ילדים.

*אלמן/ ה שקיבלו קצבת שארים כשהיו עמם ילדים מתחת לגיל 18, אך כעת הילדים בגרו והוא/ היא לא זכאים לקצבה בשל הכנסותיהם הגבוהות.

*אלמן/ ה ללא ילדים שקיבלו בעבר קצבת שארים בגלל שהכנסותיהם היו נמוכות, אך כעת ההכנסות גדלו מעל המקסימום, לא יקבלו עוד קצבה אלא מענק שארים חד פעמי.

זכויות שארים ברשויות המקומיות

אנשים המקבלים קצבת שארים, אלמן/ ה בגיל הפנסיה ואנשים שמקבלים את הקצבה יחד עם השלמת הכנסה, זכאים להנחות בתשלומי הארנונה מהרשויות המקומיות שלהם בהתאם לרמת הכנסותיהם.

זכויות שארים בקופות חולים

אנשים אשר מקבלים קצבת שארים יחד עם השלמת הכנסה והם בגיל הפנסיה, זכאים לקבל מקופת החולים שלהם הנחה בגובה של 50% בעת קניית תרופות, כמו גם לפטור מלא מתשלומים עבור ביקור אצל רופא מקצועי, טפסי התחייבות לבתי חולים וכדומה.

זכויות שארים במשרד הבינוי והשיכון

אנשים המקבלים קצבת שארים יחד עם השלמת הכנסה זכאים לסיוע ממשרד הבינוי והשיכון בתשלומי שכר דירה (בדיור ציבורי או פרטי) או בעת רכישת דירה קבועה בחברת דיור ציבורית כגון "עמידר", "חלמיש", "עמיגור" וכדומה.

זכויות שארים במשרד התחבורה

אנשים אשר מקבלים קצבת שארים יחד עם השלמת הכנסה ומלאו להם 60 שנה לנשים ו-65 לגברים, זכאים לקבל הנחה בתחבורה הציבורית. כל זה בתנאי שתוספת השלמת ההכנסה אותה הם מקבלים ניתנה להם מחודש יולי 2003 מבלי שתהיה הפסקה בתשלום או שהייתה הפסקה של פחות מ- 6 חודשים ברציפות. ההנחה ניתנת בחלק מקווי התחבורה הציבורית, בקניית כרטיסיות ובשיעור של 33% ממחיר הכרטיס.

זכויות שארים ברשות השידור

אנשים אשר מקבלים קצבת שארים יחד עם השלמת הכנסה זכאים לקבל הנחה בגובה 50% בתשלומי אגרת רשות השידור. הנחה זו תינתן בתנאי שאת תוספת השלמת ההכנסה ניתנה להם בדצמבר 2002, כאשר מחודש מאי 2004 לא הייתה הפסקה בתשלומים או שהייתה הפסקה של פחות מ- 6 חודשים ברציפות.

זכויות שארים בבזק

אנשים אשר מקבלים קצבת שארים יחד עם השלמת הכנסה זכאים לקבל הנחה בגובה של 50% מחשבון קו הטלפון שרשום על שמם ושמותקן בבית מגוריהם.

זכויות שארים בחברת חשמל

אנשים אשר מקבלים קצבת שארים יחד עם השלמת הכנסה והם בגיל הפנסיה, זכאים לשלם פחות עבור חשבון חשמל – בגובה של 50% הנחה מהתשלום הרגיל, ובתנאי שיהיה זה בבית בו הם מתגוררים.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום