דמי מזונות – זכויות וחובות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

ישנם מקרים בהם הורים לילדים מתחת לגיל 18 אינם מתגוררים יחד. או אז דנים בסוגיית המשמורת על הילדים, על הסדרי הראייה ועל דמי מזונות שישולמו להם. פסיקת דמי מזונות קובעת כי אדם חייב בתשלום מזונות עבור ילדיו לפי הדין האישי שחל עליו. במקרים בהם לא חל על האדם דין אישי או שהדין האישי פתר אותו מתשלומי דמי מזונות, חלות עליו הוראות החוק.

הדין האישי שחל על כל אדם הן ההוראות שמחייבות אותו בהתאם לדת אליה הוא שייך. מאחר ובמדינת ישראל יש ריבוי של דתות, כל אדם חייב בדין אחר בנושא תשלומי דמי מזונות לילדיו. בישראל ישנו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות שאומר כי לאם יש זכות ראשונים במשמורת על ילדיה, עד גיל 6, ולכן במרבית המקרים האב הוא זה שצריך לשלם דמי מזונות. כל התביעות בנושא דמי מזונות מוגשות לבית המשפט לענייני משפחה.

דמי מזונות – חובות

 • כאשר בני זוג נמצאים בהליכי גירושין, אך הם עדיין נשואים, חייב הבעל לשלם דמי מזונות עבור אשתו, ובכך בעצם לכלכל אותה. חובת תשלום דמי מזונות עבור האישה מסתיימת רק ביום הגירושין עצמו או ביום החיוב המצוין בגט.
 • אב הילדים (במקרים מסוימים גם האם) חייב באופן מוחלט למלא את כל צרכיהם עד אשר יגיעו לגיל 15. בהוצאות שמעבר לצרכיהם ההכרחיים של הילדים, על שני ההורים להשתתף בכיסוי ההוצאות. דברים אלה נקבעים על פי מבחני יכולת של כל אחד מההורים.
 • כאשר הילדים מגיעים לגיל 15 עד 18 שנים, דמי המזונות יחולו על שני ההורים גם יחד, בהתאם לצורכי הילדים ולמבחני היכולת של כל אחד מהם מהכנסותיהם החודשיות.
 • כאשר הילדים מגיעים לגיל 18 ובכל תקופת שירותם הסדיר בצבא, אביהם חייב לשלם שליש מסכום דמי המזונות אותם שילם להם עד שמלאו שהגיעו לגיל 18.
 • על פי חוקי ההלכה, הבעל חייב לכלכל את אשתו על ידי דמי מזונות גם כאשר אין להם ילדים משותפים. חובה זו מסתיימת ביום הגירושין או עד שמתגבשת עילה טובה מספיק אשר מפסיקה את זכאותה של האישה לדמי מזונות, למשל כתוצאה מהכנסותיה מעבודה או ממקורות אחרים.
 • כאשר בני זוג נחשבים פרודים אך לא גרושים, הבעל אינו חייב לכלכל את אשתו, אלא אם כן היא מוכיחה כי הפרידה הייתה באשמת בעלה. לדוגמה כתוצאה מאלימות מצד בעלה. תיתכן סיטואציה ובה הבעל יוכיח כי הפרידה הייתה בעקבות העובדה שהאישה מקיימת קשרים עם גברים אחרים, לא חלה עליו כל חובת תשלום דמי מזונות עבורה.
 • גם במקרים בהם אב הילדים מובטל, הוא חייב בדמי מזונות מינימליים לילדיו.
 • תשלום דמי מזונות לא מותנה בפגישה עם הילדים, ולכן גם אב שאינו מתראה עם ילדיו חייב בתשלומים.

דמי מזונות – זכויות

 • במידה ואב הילדים טוען כי סכום דמי המזונות לא סביר או שהסכום לא תואם את צרכיהם האמתיים וההכרחיים של ילדיו, זכותו לפנות לערעור בבית המשפט המחוזי. היה ודמי המזונות נקבעו בבית הדין הרבני, האב יגיש את ערעורו בבית הדין הרבני הגדול (חשוב לציין כי נטיית בתי המשפט המחוזיים היא לדחות את הערעורים).
 • היה וחל שינוי בנסיבות בצורה משמעותית מיום החלטת בית הדין בעניין המזונות, יוכלו שני הצדדים להגיש תביעה נוספת להגדלת הסכום או להפחתתו.
 • במידה ואבי הילדים הפסיק לשלם עבורם דמי מזונות, הם רשאים להגיש נגדו תביעה באמצעות אמם אל ההוצאה לפועל, בכדי לפעול לתשלום החיוב על ידי האב.

ראו גם:

גירושין בהסכמה – כל המידע שבאמת צריך לדעת כדי להתגרש בשלום ובכבוד

זכויות אמהות חד-הוריות