זכויות מובטלים ודורשי עבודה

אזרחי מדינת ישראל יכולים להיות רגועים במידת מה מהפן הכלכלי. הממשלה מעניקה דמי אבטלה למחוסרי עבודה, בתנאים המוגדרים בחוק. הקצבה תשמש את המובטל בתקופה הקשה שלאחר הפיטורין ועד שימצא וישתלב מחדש בשוק העבודה.

ללא הקצבה עלול האדם להיכנס לחובות, בשל התחייבויות שלקח על עצמו בזמן שעבד והיה בעל הכנסה חודשית.  זכויות מובטלים ודורשי עבודה נועדו לסייע לאנשים שפוטרו לחזור למעגל העבודה.

מיהו מובטל

מובטל הוא אדם שמסוגל ורוצה לעבוד, אך אינו מסוגל למצוא עבודה, לתקופה קצרה או ארוכה. במדינת ישראל, המובטלים זכאים לגמלאות שונות, דמי אבטלה, הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה.

ברמה הפרטית, תגרום האבטלה למצב כלכלי קשה, דיכאון ואף מעשי התאבדות. ברמה החברתית, תגרום האבטלה לקיצוץ בתקציבים השונים ומעמסה כלכלית. לממשלה יש אינטרס עצום בשילוב מובטלים בשוק העבודה, יצירת מקומות תעסוקה חדשים, על ידי מתן מענקים למקומות תעסוקה. לרשותם של המובטלים עומדת שורה ארוכה של סניפי לשכת תעסוקה, המשדכים בין דורשי עבודה למציעי עבודה. נוסף על כך, מוצעים קורסים מקצועיים לדורשי העבודה ולאחריהם סיוע בהשתלבות בשוק העבודה.

זכויות דורשי עבודה

מרבית המובטלים, אינם מובטלים מרצון, הם שואפים להשתלב בשוק העבודה, להיות עובדים מן המניין ולזכות ברווחה כלכלית. מרביתם עוסקים באופן פעיל אחר חיפוש עבודה. הממשלה מצידה מעמידה לרשותם כלים וזכויות רבות. המפורסמת שבהם היא קצבת דמי אבטלה, מדובר בסכום העומד על כשבעים וחמישה אחוזים ממשכורת המובטל, בחודשים שקדמו להפסקת העבודה או שלוש מאות ותשעה עשר שקלים, שהוא החישוב היומי הבסיסי בטבלת הקצבאות של הביטוח הלאומי.  מתוך הקצבה ינוכו דמי ביטוח לאומי, דמי בריאות ומס הכנסה.

ניתן לקבל דמי אבטלה עד שניים עשר חודשים והם מותנים בכך שהמבקש שילם דמי ביטוח לאומי שלוש מאות ימים לפחות מתוך תקופה של חמש מאות וארבעים ימים לעובד בשכר יומי. כשמדובר בעובד בשכר חודשי יהיה עליו לשלם דמי ביטוח לאומי עבור שלוש מאות שישים ימים לפחות, מתוך אותה תקופה.

הזכאות לדמי אבטלה ניתנת גם למי שעבד בשתי משרות ופוטר מאחת, על אף שהוא מחזיק במשרה אחת. במידה והאדם מקבל קצבאות אחרות מהביטוח הלאומי, יקוזזו דמי האבטלה מקצבאות אלו.

זכויות אלה ניתנות גם לבעלי עסק עצמאי שעבדו במקביל כשכירים ופוטרו, על אף שהעסק מניב הכנסה. במקרה זה הקצבה לאבטלה לא תהיה שלמה. כמו כן, פנסיונרים שעבדו ופוטרו זכאים גם הם לקצבה בניכוי מסוים מההכנסות, בתנאי שגילם אינו עולה על שישים וחמש שנה.

זכאות להבטחת הכנסה

מי שאינו זכאי לדמי אבטלה יוכל לבדוק זכאותו להבטחת הכנסה באמצעות הביטוח הלאומי.

קבלת דמי אבטלה

בכדי לקבל את דמי האבטלה קיימים מספר תנאים, התנאי הראשון שכבר הוזכר, הוא מספר ימים מינימאלי מתוך תקופה נתונה בה שולמו דמי הביטוח הלאומי.

מלבד זאת, בלי הגשת תביעה בביטוח הלאומי ודרישת דמי אבטלה, לא יתקבלו כספים. קבלת דמי אבטלה מאלצת את  התובע אותם להגיע פעם בשבוע, ביום קבוע לסניף לצורך חתימה, במעמד החתימה ייתכן ויציעו לחותם משרות המתאימות לכישוריו והשכלתו. אם הוצעה משרה התואמת את המשרות בהם עסק המובטל הוא מחויב לקבלה ולגשת לראיון עבודה, אם לא, עלולה לשכת התעסוקה לשלול את זכאותו לדמי האבטלה.

מה עושים כשמפטרים אותנו?

בכל מקרה בו האדם מפוטר, או מפסיק את עבודתו בשל הרעת תנאים, עליו לגשת סמוך עד כמה שניתן, לביטוח הלאומי ולשכת העבודה. התמהמהות רבה מדי עלולה להביא לשלילת הקצבה או ביטול הזכאות אליה. בלשכת התעסוקה חשוב להיות כנים לגבי הכישורים וההשכלה בכדי לקבל עבודה התואמת את המצב האישי. אם מוצעת עבודה שאינה תואמת את הכישורים ויש בה משום אי התאמה לכישורים זכאי האדם לסרב לעבודה זו, מבלי שהסירוב ייפגע בזכאותו לדמי האבטלה.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום