הבטחת הכנסה לעובדים עקב מחלה זמנית, תאונה או ניתוח

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

הבטחת הכנסה לעובדים עקב מחלה זמנית, תאונה או ניתוח

תושבי מדינת ישראל שאין להם הכנסה מובטחת ושאינם זכאים לתשלומים אחרים יכולים להיות זכאים לקצבת הבטחת הכנסההבטחת הכנסה לעובדים עקב מחלה זמנית, תאונה או ניתוח מהמוסד לביטוח לאומי. תושבי מדינת ישראל שההכנסה שלהם הינה נמוכה יותר מגובה ההכנסה המינימלי הקבוע בחוק יכולים להיות זכאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה חלקית. המשיכו לקרוא ולמדו עוד על הנושא של הבטחת הכנסה לעובדים עקב מחלה זמנית, תאונה או ניתוח.

אז מהי הבטחת הכנסה?

תושבים ישראלים שאין להם את האפשרות להבטיח בעצמם את ההכנסה הדרושה למחייתם, יכולים להיות זכאים לקבלת סיוע מהמוסד לביטוח לאומי, קרי, קצבת הבטחת הכנסה כחלק מזכויותיהם האזרחיות. מדינת ישראל, שנוסדה כמדינה סוציאליסטית, מעוניינת לתמוך בתושביה ולסייע להם בזמני משבר. אנשים אשר חלו באופן זמני, שעברו תאונה דרכים או ניתוח ואין באפשרותם לעבוד, יכולים לקבל סיוע למשך זמן מסוים עד שישתקמו. במקרים בהם הפגיעה היא יותר רצינית וממושכת, יוכלו הנפגעים להשתמש בקצבה אחרת שהמוסד לביטוח לאומי מציע לתושבי המדינה, למשל: קצבת נכות זמנית או קצבת נכות לצמיתות.

מהם התנאים ההכרחיים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה?

את קצבת הבטחת הכנסה מחשב המוסד לביטוח לאומי לפי בית אב, כלומר, לפי התא המשפחתי. מכך, אם מדובר בזוג נשוי, המוסד לביטוח לאומי לוקח בחשבון את ההכנסה של שני בני הזוג בכדי לבדוק אם ישנה זכאות לקבלת קצבת הבטחת הכנסה.
אנשים אשר הגישו תביעה לקצבת נכות וממתינים לאישורה זכאים להגיש בקשה נפרדת לקצבת הבטחת הכנסה למשך זמן ההמתנה לשמיעה חזרה בנוגע לתביעת הנכות.

חשוב לציין שקצבת הבטחת הכנסה משולמת החל מהחודש שבו היא הוגשה ולא רטרואקטיבית. לכן, ישנה חשיבות מכרעת למועד הגשתה. תנאי נוסף לקבלת קצבת הבטחת הכנסה הוא התייצבות בלשכת התעסוקה, אך במקרים מסוימים תנאי זה יכול להתבטל והמבקש לא יצטרך להתייצב בלשכת התעסוקה.

מי זכאי בישראל לקבלת קצבת הבטחת הכנסה?

מי אשר עשויים להיות זכאים לתשלום קצבת הבטחת הכנסה הם תושבי מדינת ישראל שעקב תאונה, מחלה זמנית או ניתוח, נמצאים בסיטואציה שהם לא יכולים לעבוד למשך תקופה ארוכה יותר מ-30 ימים רצופים.
אדם אשר זכאי לקבלת קצבת הבטחת הכנסה בשל כך שהוא עבר תאונה, מחלה זמנית או ניתוח ועומד בתנאים האחרים של הקצבה, לא יצטרך להתייצב בלשכת התעסוקה.
הזכאות לקצבה תעמוד כל עוד המבקש אינו יכול לעבוד, במידה ומצבו משתנה, עליו להודיע על כך. משך הזמן שניתן לקבלת את קצבת הבטחת הכנסה הוא עד 6 חודשים.
חשוב לזכור שאחד מהתנאים לקבלת קצבת הבטחת הכנסה הוא שאין אפשרות לקבלה אם יש לאדם זכאות לקבלת תשלומים אחרים.

כיצד ניתן לקבל קצבת הבטחת הכנסה ולממש את הזכות לקבלה?

בכדי לממש את זכותכם לקבלת קצבת הבטחת הכנסה יש להגיש בקשה למוסד לביטוח לאומי באמצעות טופס תביעה להבטחת הכנסה.
יש צורך לצרף מסמכים מסוימים יחד עם הטופס, למשל: צילום תעודת זהות עם כתובת מעודכנת, הוכחה ליתרת חשבון משלושת החודשים האחרונים, פרטי חשבון שאליו תועבר התביעה ועוד.
בנוסף למסמכים, יש צורך לפרט את פרטי הנסיבות שהביאו להגשת הבקשה וכן אישור מרופא תעסוקתי שבו פרטים מסוימים, כגון: האבחנה הרפואית המקצועית ופרק הזמן שבו משוער שהמבקש לא יוכל לעבוד.

אנשים אשר היו מועסקים לפני הגשת הבקשה לקבלת קצבת הבטחת הכנסה לעובדים עקב מחלה זמנית, תאונה או ניתוח, יצטרכו לצרף מסמכים נוספים, כמו: אישור של המעסיק על העסקת עובד, מסמכים רלוונטים לסיום העבודה ומסמכים רלוונטיים לפיצויים.
סטודנטים צריכים להגיש אישור לימודים, משלמי מזונות יצטרכו לצרף לבקשה צילום פסק הדין והוכחות לתשלום ומי שיש בבעלותו כלי רכב צריך להצהיר על כך גם כן.

ניתן להגיש את הבקשה עם מלוא המסמכים אונליין, באתר של המוסד לביטוח לאומי, או לשלוח במכתב בדואר, בפקס או בתיבות השירות של הסניפים.

הבטחת הכנסה לעובדים עקב מחלה זמנית, תאונה או ניתוח יכולה, אם כן, לסייע לאנשים אשר נפגעה יכולתם להשתכר ולהבטיח את הכנסתם למשך יותר מ-30 ימים רצופים והיא תשולם לתקופה של עד 6 חודשים. עליכם לעמוד בכל התנאים המבוקשים ולהגיש את הבקשה למוסד לביטוח לאומי אשר ידון בה ויקבע אם יש לאשרה או לא. ערעור על החלטה זו ניתן להגיש לבתי הדין האזוריים לענייני עבודה בתוך 12 חודשים מהיום שבו התקבל המכתב עם ההחלטה לדחות את הבקשה.