זכויות עובד שנפגע בתאונת דרכים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

עובד שנפגע בתאונת דרכים בזמן העבודה, במסגרתה, בדרך מביתו אליה או ממנה בחזרה לביתו, נחשב כנפגע מתאונת עבודה. ביטוח לאומי הוא הגוף שמוסמך לקבוע האם זו תאונת עבודה. כל עוד ביטוח לאומי לא הכיר בתאונת הדרכים כתאונת עבודה, לא ברור האם מדובר בתאונת עבודה.

אדם שנפגע בתאונת דרכים והוכר כנפגע בתאונת מקצוע זכאי למספר זכויות שנועדו לפצות אותו על הנזק שנגרם לו.

הזכות לטיפול רפואי

ביטוח לאומי מממן את ההוצאות הרפואיות של נפגע מעבודה,כחלק מהזכויות המגיעות לו, רק במידה שפנה לשם לצורך הכרה בתאונת הדרכים שעבר והוכר כנפגע עבודה. בשלבים הראשונים קופות החולים מממנות את הטיפולים הרפואיים, אך הן דורשות החזרים מביטוח לאומי.

לכן חשוב לפנות לביטוח לאומי כדי להסדיר את הדברים. אם מדובר בתאונת עבודה, הנפגעים זכאים לקבל טיפולים שאינם בסל הבריאות. מומלץ להתייעץ עם עורך דין, כדי שינחה את הנפגע לאילו מוסדות רפואיים הוא רשאי לגשת כדי לקבל את הטיפולים להם הוא זכאי.

תשלום דמי פגיעה

ביטוח לאומי מעניק פיצויים בעקבות אובדן כושר עבודה בתקופה שלאחר תאונת הדרכים.

הפיצוי המרבי הוא כ-75% מהשכר הממוצע של נפגע התאונה בשלושת החודשים שקדמו ליום התאונה, וגם זה עד לגובה מסוים. אם התקופה בה העובד לא כשיר לעבוד, אינה מעל ל-12 ימים, את הפיצויים ישלם המעסיק על תשעת הימים הראשונים של אותה תקופה. אם התקופה עוברת את 12 הימים, הפיצוי ישולם החל מהיום השני מיום התאונה ועד שלושה חודשים קדימה. חלק מהסכום משולם על ידי המעסיק וחלק על ידי ביטוח לאומי.

עובד שנפגע זכאי לקבל את הפיצויים רק כשהוא נשאר בביתו ולא חזר לעבודה. אם כן חזר, לא  יקבל דמי פגיעה.

עובד שהחליט לחזור לעבודה לאחר התאונה, מבלי לנצל את תקופת האי כושר, ואחרי כמה ימים נאלץ להפסיק לעבוד באופן מוחלט, לפי המלצה רפואית, לא זכאי כלל לדמי פגיעה מביטוח לאומי.

קצבת נכות מעבודה

אם חלפו שלושה חודשים ממועד תאונת הדרכים והעובד טרם החלים, הוא זכאי לפנות לביטוח לאומי לצורך הכרה כנכה מעבודה.

לרוב, הנזקים הגופניים לא מתגבשים לנכות צמיתה כעבור זמן כה קצר, וביטוח לאומי יקבע קצבת נכות זמנית. אם הנכות הזמנית היא מעל ל-5%, הנפגע זכאי לקצבת נכות מעבודה בכל תקופת הנכות הזמנית.

אדם שלא מסוגל לשוב לעבודתו והוא משתכר רק מקצבת הנכות מעבודה, הוא רשאי לבקש מביטוח לאומי שיכירו בו כנכה נזקק. אם יוכר ככזה, ביטוח לאומי יעניק לו סכום זהה לקצבה בכל חודש, בגובה 100% אך לא יותר מארבעה חודשים.

בתום תקופת הנכות הזמנית, ביטוח לאומי בודק את הנפגע בשנית. אם דרגת הנכות היא 20% ויותר- הנפגע זכאי לקצבה חודשית, בהתאם לדרגת נכותו ולשכר שקיבל בשלושת החודשים לפני יום התאונה. אם דרגת הנכות היא בין 5% ל-19% לצמיתות, הנפגע יקבל מענק חד פעמי- הגמלה החודשית כפול 43.

גמלה מיוחדת/ מענק מיוחד

נפגעי עבודה בעלי 75% דרגת אי כושר ונכים שמתקשים בניידות מ-65% עד 74% זכאים לגמלה מיוחדת לכיסוי טיפול אישי, נסיעות, עזרה בבית ואחזקת רכב אישי. בנוסף, הם יכולים לקבל מענק מיוחד בעבור כיסוי סידורים חד פעמיים בגלל הנכות.

ביטוח מצד המעסיק

אם התגלה כי המעסיק הוא שאשם בתאונה, העובד זכאי לפיצויים מחברת הביטוח של מעסיקו. אם העובד והמעסיק אחראים שניהם לתאונה, בית המשפט קובע מהו חלקו של העובד באשמה, ולפי זה נקבע סכום הפיצוי.

גמלאות תלויים בנפגעי עבודה

במידה שהנפגע נפטר כתוצאה מתאונת עבודה משפחתו תהיה זכאית לדברים הבאים:

  • קצבת תלויים- בין 40% ל-100% מהגמלה המלאה.
  • מענק תלויים- תלויים שלא זכאים לקצבת תלויים יקבלו מענק חד פעמי בגובה 36 קצבאות חודשיות, לפי גמלה מלאה שהייתה ניתנת לנפגע עבודה במידה שהיה בחיים ובנכות של 100%.
  • מענק נישואין לאלמנים שקיבלו קצבת תלויים.
  • שיקום מקצועי לאלמנים שמקבלים קצבת תלויים.
  • דמי מחייה ליתומים.
  • מענק פטירה חד פעמי.

ראו גם:

דמי מחלה