זכויות בגין תאונת עבודה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בהתאם לחוק, תחשב תאונת עבודה במקרה שאדם נפגע בתאונה במהלך עבודתו או בעקבותיה, בדרך מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה לבית. הגוף היחיד שמוסמך על אישורי תאונות עבודה זהו ביטוח לאומי. במידה וישנן מחלוקות בין הנפגע לבין ביטוח לאומי- הנפגע משוכנע בצדקתו שאכן הוא נפגע מעבודה, אך ביטוח לאומי לא מאשר זאת, ניתן לדון בסוגיה בבית הדין לעבודה.

זכויות בגין תאונת עבודה

כל הזכויות הניתנות לאדם שנפגע מעבודה, ניתנות מביטוח לאומי, והן כוללות שש זכויות, כדלקמן:

טיפול רפואי

ביטוח לאומי מממן לנפגע העבודה את הוצאותיו הרפואיות שנגרמו מהתאונה. המימון ניתן רק במידה והאדם פונה להיבדק במוסד, בכדי שיוכר כנפגע מעבודה. כשביטוח לאומי מאשר כי האדם נפגע מתאונת עבודה, הוא יוכל ליהנות מזכות זו. הטיפולים הרפואיים שימומנו מומלצים על ידי רופאי קופת חולים. נפגע עבודה זכאי גם לקבל טיפולים רפואיים שלא נכללים בתוך סל הבריאות, ולא תמיד הרופאים מודעים לכך. בעקבות זאת, עלול להיווצר מצב בו לא ימומנו כל הטיפולים. ביטוח לאומי מממן גם את הוצאות הנסיעות לקבלת הטיפולים. לרוב יהיה זה החזר עבור תחבורה ציבורים, אלא אם רופא קופת החולים קבע אחרת, למשל נסיעה באמבולנס.

דמי פגיעה

בתקופה שלאחר הפגיעה מעבודה, בה איבד העובד את כושרו לעבוד, ביטוח לאומי מעניק לו דמי פגיעה שעומדים על 75% מהשכר הממוצע שלו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, ועד לסכום מקסימאלי. היה והתקופה בה איבד העובד את כושר עבודתו אינה עוברת 12 ימים, המעסיק משלם לעובד רק עבור תשעת הימים הראשונים. היה והתקופה המדוברת עוברת את 12 הימים, ביטוח לאומי והמעסיק משלמים את חלקם לעובד, מהיום השני לאחר התאונה ועד לשלושה חודשים. נפגע עבודה שזכאי לקבל דמי הפגיעה הוא אדם שאינו עובד בפועל בכל התקופה אותה קבעו הרופאים. מי ששב לעבוד, לא זכאי לדמי פגיעה.

קצבת נכות מעבודה

זכות נוספת כתוצאה מתאונת עבודה ניתנת לאדם לאחר שחלפו 3 חודשים, והוא לא שב לעבודתו, מכיוון שלא החלים מפגיעת העבודה. במקרה זה הוא יכול לגשת לוועדה רפואית בביטוח לאומי, בתום שלושת החודשים הראשונים. הוועדה תבדוק את נפגע העבודה, ותקבע האם דרגת הנכות נשארה או לא. לרוב זו תהיה נכות זמנית. במידה ונקבעה לאדם נכות מ-50% ומעלה, הוא יקבל גמלת נכות מעבודה לכל תקופת הנכות.

מענק מיוחד או גמלה מיוחדת

נפגעי עבודה בעלי שיעור אחוזי נכות בשיעור של 75% ומעלה, זכאים לקבל גמלה מיוחדת לכיסוי הוצאות על אחזקת רכב אישי, טיפול אישי, נסיעות וסיוע בבית. זכות נוספת בגין תאונת עבודה היא קבלת מענק מיוחד לשם כיסוי תשלומים בעקבות הנכות- קניית מכשירי עזר, מציאת מקום מגורים מתאים וקניית רכב אישי.

שיקום מקצועי

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות העומדת על 10% לפחות, והוא אינו מסוגל עוד לעבוד בעבודתו או בכל עבודה מתאימה אחרת, זכאי לרכוש מקצוע חדש במסגרת שיקום מקצועי.

 

 

 

גמלת תלויים

במקרים בהם נפגע העבודה מת כתוצאה מתאונת העבודה, התלויים בו זכאים לקבל את הזכויות הבאות:

  • קצבת תלויים – ניתנת לאלמן/אלמנה וליתומים, בשיעור של 40%-100% מגובה הקצבה המלאה ששולמה לנפטר, אם היה בחיים ובעל נכות של 100%. הקצבה מחושבת בהתאם למספר התלויים. תלויים בנפטר שבידם הכנסה נמוכה, יקבלו בנוסף השלמת הכנסה.
  • מענק תלויים – ניתן לתלויים שלא זכאים לקצבת תלויים. הם מקבלים מענק חד פעמי בגובה של 36 קצבאות ממה שקיבל הנפטר.
  • דמי מחייה ליתומים – יתומים שמשקיעים את עיקר זמנם ללימודים במסגרות על יסודיות או בהכשרה מקצועית, יקבלו את דמי המחייה, בהתאם למבחן ההכנסות של ההורה.
  • שיקום מקצועי לאלמן/אלמנה – במידה והם מקבלים קצבת תלויים, ביטוח לאומי מממן להם לימודים למקצוע קדש. בתקופת הלימודים הם יקבלו דמי מחייה וכיסוי הוצאות ללימודים.
  • מענק פטירה – כשאדם בעל נכות של 50% לצמיתות, קיבל קצבת נכות מעבודה ונפטר, בן/בת הזוג או הילדים יקבלו מענק חד פעמי בשווי השכר הממוצע במשק.
  • מענק נישואים – אלמן/אלמנה שנישאו בשנית וקיבלו קודם לכן קצבת תלויים מעבודה, זכאים למענק חד פעמי בשווי 36 קצבאות חודשיות. חלק מהסכום יינתן לאחר יום הנישואים, וחלק שנתיים מיום הנישואים. מי שקיבל מענק נישואים, לא יקבל עוד קצבת תלויים.

פוליסת ביטוח חבות מעבידים

כשהמעביד הוא הגורם האשם בתאונת העבודה, העובד יכול לתבוע אותו, בהתאם ל"פוליסת ביטוח חבות מעבידים". במידה והמעביד משתף פעולה עם העובד ומסכים כי הוא עצמו אשם, קל יותר לקבל את הפיצויים. במידה והמעביד אינו משתף פעולה, מבססים את שאלת אחריות המעביד בדרכים שונות. במקרים שגם העובד וגם המעביד אשמים, בית המשפט קובע מהו חלקו של העובד בגרימת התאונה, ובהתאם לזה נקבע סכום הפיצוי.

ראו גם:

זכויות עובד שנפגע בתאונת דרכים