זכאות לדמי פגיעה

במוסד לביטוח לאומי קיים אגף מיוחד לטיפול בנושא של נפגעי עבודה. עובדים- עצמאים או שכירים- אשר נפגעו במסגרת עבודתם, ובעקבות הפגיעה הם אינם מסוגלים לעבוד עוד, זכאים לקבל תשלומים של דמי פגיעה בעבור אותו פרק זמן בו הם לא עובדים. דמי פגיעה ישולמו עבור מקסימום 91 ימים אשר חלפו מיום הפגיעה מעבודה.

פרק זמן זה לא חייב להיות באופן רציף. במידה ולאחר אותה תקופה של 91 הימים אשר חלפו מיום הפגיעה, עדיין אין ביכולתו של העובד לשוב לעבודתו, הוא זכאי לגשת אל המוסד לביטוח לאומי ולתבוע קבלת תשלומים של קצבת נכות כללית.

כיצד משולמים דמי הפגיעה?

קיימות שתי דרכים בהן העובד יכול לקבל את תשלומי דמי הפגיעה המגיעים לו. דרך התשלומים הנבחרת תלויה בהסדר אשר נקבע מראש בין מעסיקו של העובד לבין הביטוח הלאומי. דרך אחת יכולה להיות מתן תשלומים לעובד דרך המוסד לביטוח לאומי עצמו, ודרך אחרת יכולה להיות דרך המעסיק. במקרה זה, המעסיק הוא זה שתובע את ההחזרים של דמי הפגיעה מביטוח לאומי.

על היום בו אירעה תאונת העבודה, העובד לא מקבל את התשלומים של דמי פגיעה. בעבור יום זה הוא מקבל שכר מלא, המשולם על ידי מעסיקו. על היומיים הראשונים לאחר היום בו אירעה התאונה, בהם העובד לא היה מסוגל לעבוד, הוא יקבל את תשלומי דמי הפגיעה, בתנאי שלפחות במהלך 12 הימים הבאים, כולל יום התאונה עצמו, הוא לא היה מסוגל לעבוד.

תשלומי דמי הפגיעה עבור כל יום עומדים על 75% מהשכר הרגיל אותו קיבל העובד, אך סכום התשלומים לא יהיה גבוה יותר מן השכר המקסימלי לצורך ניכוי דמי ביטוח לאומי. במידה ובמסגרת עבודתו, חתום העובד על הסכם קיבוצי, הוא יהיה זכאי להשלמה כספית לסכום דמי הפגיעה, אשר יכולה להגיע לסכומים של בין 80% ל- 100% מהשכר אותו הוא מקבל. השלמה זו משולמת באופן ישיר מהמעסיק של העובד, או על ידי קרן פנסיה, במידה והעובד מבוטח במסגרתה בביטוח דמי פגיעה משלימים.

קראו גם על דמי מחלה.

מי זכאי לדמי פגיעה?

האנשים אשר זכאים לקבל תשלומים חודשים עבור דמי פגיעה הם עובדים אשר מוגדרים, על פי חוק ביטוח לאומי, כנפגעי עבודה, הווה אומר שהם חלו ב"מחלת מקצוע" כתוצאה מעיסוקם במקצוע מסוים, או שהם היו מעורבים בתאונת עבודה ונפגעו ממנה. העובדים האלה זכאים לקבל את דמי הפגיעה בעבור התקופה בה הם נאלצו להיעדר מעבודתם כתוצאה מן הפגיעה.

המוסד לביטוח לאומי ישלם את תשלומי דמי הפגיעה בעבור אותם עובדים שעקב הפגיעה מעבודה לא מסוגלים לשוב לעבודתם ולא מסוגלים לעבוד בכל עבודה מתאימה אחרת. התקופה שבעבורה ישלם ביטוח לאומי את דמי הפגיעה תהיה על היעדרות מעבודה, כאשר העובד זקוק לקבל טיפול רפואי, שיקום או החלמה.

ניכויי מס הכנסה בתקופת הפגיעה מעבודה

על פי מה שקבוע ב"צו מס הכנסה", קבלת תשלומי דמי פגיעה נחשבים לצורך העניין כהכנסה, על פי פקודת מס הכנסה, אשר קובעת כי על העובד חלה חובת ניכוי מס מסכום הכנסתו מעבודה. על פי תקנות מס הכנסה, כאשר עובד מקבל דמי פגיעה, חובת ניכויי המס חלה על הביטוח הלאומי או על המעסיק, במידה והוא משלם לעובד את דמי הפגיעה. במידה ודמי הפגיעה משולמים לעובד מטעם ביטוח לאומי, עליו לעשות תיאום מס מההכנסה הרגילה שלו. בעקבות מהלך זה, העובד עשוי להיות זכאי בהחזרי מס, מכיוון שההכנסה שלו בתקופת הפגיעה מעבודה הייתה נמוכה מהכנסתו הרגילה.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.