זכויות משפחות מרובות ילדים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

משפחות מרובות ילדים הן משפחות שבהן ישנם ארבעה ילדים ויותר. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר המשפחות מרובות הילדים, הן מהמגזרים הדתי והחרדי, והן מהמגזר החילוני, בניסיון לחזור אל שורשי היהדות, וזה בניגוד לשאר העולם המערבי, שם חלה ירידה במספר הילדים במשפחה.

פרט למשפחות אמידות ואמידות מאוד, הורים למשפחות מרובות ילדים זקוקים, במקרים רבים, לעזרה כספית באופן משמעותי כדי שיוכלו לספק לילדיהם את הצרכים האלמנטריים והבסיסיים ביותר, על מנת שיוכלו להתפתח ולהתחנך כראוי, והכוונה כאן היא לתחומי בריאות ורפואה, דיור, תזונה, חינוך, ביגוד ותרבות.

להלן הזכויות המגיעות למשפחות מרובות ילדים ממוסדות המדינה:

זכויות מביטוח לאומי

קצבת ילדים

המוסד לביטוח לאומי מעניק להורים (אשר חיים בישראל) קצבת ילדים עבור כל ילד שנולד ושנמצא בחזקתם, עד שיגיע לגיל 18. קצבת הילדים משולמת מדי חודש בחודשו, לצורך השתתפות סמלית ביותר של מדינת ישראל בעבור ההוצאות הכרוכות בגידול הילדים. סכום קצבת הילדים עבור כל ילד במשפחה (עד ארבעה ילדים) עומד כיום על כ- 159 שקלים בכל חודש.

בשנת 2009 קבעה הממשלה כי החל מהראשון ביולי שנת 2012 יעלו בהדרגה הקצבאות בעבור הילד השני עד הילד הרביעי, ויגיעו עד סכום של 259 שקלים לכל ילד.

התמיכה הכספית שמקבלות משפחות מרובות ילדים עבור הילד הרביעי עולה על כל הסכום שהן מקבלות עבור שלושת הילדים הראשונים.

כל ילד שנולד אחרי הילד הרביעי במשפחה מקבל קצבה גבוהה יותר, וכך שיעורי הקצבאות רק עולים ועולים. נכון להיום קצבת הילדים פטורה ממס הכנסה למרות שבעבר הייתה תקופה בה חויבה במס.

מענק לימודים

משפחות מרובות ילדים זכאיות לקבל מהמוסד לביטוח לאומי מענק לימודים. המענק משולם למשפחות בעלת ארבעה ילדים או יותר אשר מקבלות קצבאות נוספות מביטוח לאומי: גמלת הבטחת הכנסה, קצבת נכות כללית, קצבת מזונות, קצבת שארים או קצבת זקנה. ביטוח לאומי משלם את מענק הלימודים עבור ילדי המשפחות החל מגיל שש ועד לגיל 14, אך לא מעבר לכך.

בכל שנה, לפני שמתחילה שנת הלימודים, ביטוח לאומי מפרסם את תאריכי הלידה של הילדים אשר זכאים למענק לימודים באותה שנה. נכון לאחד בינואר שנת 2011 סכומי המענקים ניתנים על פי החלוקה הבאה:

  • ילדים ממשפחות מרובות ילדים אשר נולדו בתקופה שבין 27.12.00 ל- 31.12.05 זכאים לסכום של 1,468 שקלים.
  • ילדים ממשפחות מרובות ילדים אשר נולדו בתקופה שבין 30.12.97 ל- 26.12.00 זכאים לסכום של 816 שקלים.

ביטוח לאומי מעביר את מענק הלימודים ישירות אל חשבון הבנק שאליו מועברת קצבת הילדים בכל חודש.

משפחות מרובות ילדים שלא קיבלו את מענק הלימודים בעבור שנת הלימודים שחלפה, אף על פי שהן זכאיות לקבלו, צריכות לגשת אל מחלקת הילדים בביטוח הלאומי, בסניף שנמצא בסמוך למקום מגוריהם.

סיוע ממשלתי

משפחות מרובות ילדים, ובהן למעלה מחמישה ילדים, זכאיות לקבל סיוע מן הממשלה בשכר דירה בדיור ציבורי באחת מן החברות לדיור ציבורי, כגון "עמידר" ו"עמיגור".

בעת ההמתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי (בשל הביקוש הרב ומיעוט דירות אלו), משפחות מרובות ילדים אשר זכאיות לכך, יקבלו סיוע בתשלומי שכר דירה במקום בו הם מתגוררים. הזכאות לדיור ציבורי ולעזרה בשכר דירה ניתנת לתקופה של שנתיים ימים, בתנאי שההורים מהמשפחות מרובות הילדים לא רכשו דירה בעצמם או לא חולקים בעלות על דירה עם גורם אחר.

זכותן של משפחות מרובות ילדים לקבל שתי הצעות לדירות בדיור הציבורי, בטרם הן עוברות להתגורר בהן.

ראו גם: קצבת ילד נכה

אולי יעניין אותך גם:

חיסכון לכל ילד – זו זכותכם ושל ילדכם