זכאים לקצבת זקנה

כל תושב במדינת ישראל זכאי לקבלת קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי. בתוך מערכת הביטוח הסוציאלי במסגרת הביטוח הלאומי, נושא הזקנה חשוב מאוד, ואיתו כל התחום של זכויות קשישים וכן ביטוח הזקנה.

תנאי זכאות בקצבת זקנה

שני מועדים שונים נקבעו כדי שייתאפשר למבוטח לקבל קצבת זקנה בגילאי הפרישה, שאינם זהים אצל כולם בשל הנחיות טבלאות הגילאים של ביטוח לאומי:

הקצבה תלויה בהכנסות: כאשר נשים מגיעות לגיל 64 וגברים לגיל 67 הם זכאים לקצבה, בתנאי שהמשכורת ממקום עבודם אינה עולה על סכום מסוים, או שהיא עוברת אותו במעט, או שבידי המבוטח יש נכסים/ השקעות בנקאיות, וההכנסות מהריביות לא עולות מעל סכום מסוים. הכנסות המבוטח מהפנסיה שבידיו, אינן נחשבות. במקרה בו ההכנסה החודשית עולה על "ההכנסה המירבית" בחודש, ביטוח לאומי ישלם למבוטח "קצבת זקנה חלקית" כקבוע בחוק.

הקצבה אינה תלויה בהכנסות: גיל הגברים הוא 70 וגיל הנשים עולה בהתאם לטבלת הגילאים ומגיע בסופו של דבר לגיל 70. כאשר המבוטחים מגיעים לגילאים אלו, על פי החוק הם זכאים לקצבת זקנה ללא קשר להכנסותיהם.

 כיצד מגישים תביעה לקצבת זקנה?

כאשר המבוטח מגיע לגיל הזקנה, עליו לגשת לביטוח לאומי ולמלא את טופס התביעה לקצבת זקנה. עליו להגישה עד שנה לאחר הגיעו לגיל זה, ולא יאוחר ממנה. והיה והמבוטח הגיש את טופס התביעה מעל לשנה קדימה, ביטוח לאומי רשאי להחליט אם ישולם תשלום רטרואקטיבי או לאו. אם כן, התשלום לא יעבור את תקופת שניים עשר החודשים רטרואקטיבית.

את הטופס יש למלא כפי שנדרש ולצרף את המסמכים הדרושים כדי להעיד על הזכאות לקצבת הזקנה. במידה וחסרים מסמכים שנדרשו בטופס התביעה, ביטוח לאומי יעכב את הטיפול בבבקשה לקצבה. על המבוטח למלא את פרטי חשבון הבנק, לשם תועבר הקצבה בכל חודש.

מועדי תשלום קצבת הזקנה

בכל 28 בחודש, זהו התאריך שבו משולמת הקצבה עבור אותו חודש. מועדי התשלום משתנים מעט בהתאם לתאריך הלידה של המבוטח:

  • תאריך הלידה חל לפני ה- 15 בחודש, המבוטח יתחיל לקבל את הקצבה באותו חודש שבו הגיע לגיל הזקנה מבחינת הזכאות לקצבה.
  • תאריך הלידה חל לאחר ה- 15 בחודש, המבוטח יתחיל לקבל את הקצבה חודש אחד לאחר החודש בו הגיע לגיל הזקנה מבחינת הזכאות לקצבה. במידה והמבוטח זכאי לקבל השלמה מסוימת לקצבתו, הוא יקבל את קצבת הזקנה עוד באותו חודש שבו הגיע לגיל הזקנה מבחינת הזכאות לקצבה.

שיעורי קצבת הזקנה

החל מתאריך 1 בינואר בשנת 2010 השתנו שיעורי הקצבאות וכעת הם עומדים על:

  • הקצבה הבסיסית ליחיד עומדת כיום על 1,384  שקלים.
  • הקצבה הבסיסית לזוג עובדת כיום על 2,078 שקלים, כאשר הסכום כולל קצבת יחיד פלוס תוספת עבור בן/בת זוג.
  • אדם שהגיע לגיל 80, יקבל עתה קצבה בסך 1,463 שקלים.
  • הקצבה הזוגית למי שעבר את גיל 80 עומדת כיום על 2,157, כאשר הסכום כולל קצבת יחיד עבור מבוטח מגיל 80 פלוס תוספת עבור בן/בת זוג.
  • במידה וכל אחד מבני הזוג הגיעו לגיל הזקנה, הם יקבלו כל אחד סכום של קצבת יחיד.

מסכום קצבת הזקנה החודשית מנוכים דמי ביטוח בריאות הקבועים בחוק. למקבל קצבת יחיד ינוכה סכום של 180 שקלים לחודש ולזוג 261 שקלים לחודש למקבל קצבה זוגית- יחיד פלוס תוספת בן/ בת זוג. במידה והמבוטח זכאי לתוספת של השלמת הכנסה, ינוכה סכום של 95 שקלים ליחיד וגם לזוג.

עוד בנושא ראו:

גם קשישים הנאלצים לטוס לחו"ל בשל סיבות שונות ומגוונות מגיעות זכויות מהמדינה – לבדיקת זכאות

עדכון לחוק האזרחים הוותיקים

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום