מהי קצבת ילדים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

מדינת ישראל חוקקה את "חוק קצבת ילדים" מתוך כוונה לסייע להורים, מבחינה כספית, בגין הוצאות בגידול ילדיהם. הקצבה משולמת לחשבון הבנק של האם בכל ה-20 בחודש, או לחשבון משותף לבני הזוג. הקצבה היא קבועה בכל המדינה ומותאמת למספר הילדים שבמשפחה.

הזכאים לקצבה

אנשים שזכאים לקצבת ילדים צריכים לענות על אחד מהקריטריונים:

 • תושב המדינה, הורה לילד אחד או יותר.
 • אדם שאינו אזרח, אולם הוא מתגורר עם ילדיו. עליו להיות עובד עצמאי או שכיר, לפחות שישה חודשים, ומשרד הפנים אישר את שהייתו בארץ.
 • ילד עולה חדש שנמצא לבדו.
 • אפוטרופוס של ילד או אדם שהוגדר כמקבל הקצבה עבורו, בתנאי שהוא דואג לפרנסתו לפחות 12 חודשים.

 התנאים לזכאות לקצבת ילדים

 • לילד טרם מלאו 18 שנים.
 • הילד חי בישראל.

נערים ונערות שהתחתנו אינם זכאים לקצבה.

מי מקבל את הקצבה

הורות משותפת– קצבת הילדים תשולם לחשבון האם או לחשבון המשותף לה ולבן הזוג.

הורים פרודים– הורה שבחזקתו נמצאים הילדים יקבל בעדם קצבת ילדים. אם הילדים מתגוררים בנפרד אצל אחד ההורים, כל הורה יקבל את הקצבה בעד הילד שבחזקתו. על ההורים להגיש לביטוח הלאומי טופס בקשה לפיצול תיק.

הורים גרושים– כאמור מעלה, לגבי הורים פרודים, חל גם על הורים גרושים.

 תקופת הזכאות לקצבת ילדים

עבור כל ילידי הארץ, תקופת הזכאות מתחילה לאחר הלידה ועד לגיל 18.

 • ילידי ישראל או ילדים שעלו עד ה-15 בחודש- זכאים לקצבה עבור אותו חודש.
 • ילידי ישראל או ילדים שעלו החל מיום ה-16 בחודש והלאה- זכאים לקצבה החל מ-1 בחודש שלאחר אותו חודש.
 • במקרה של פטירת הילד, ההורים יקבלו את הקצבה למשך שלושה חודשים מסוף החודש בו אירעה הפטירה. כל ילד שחי שבעה ימים לפחות או שיצא מבית החולים, זכאי לקצבת ילדים.

סכומי קצבת ילדים

הסכומים מחושבים לפי מספר הילדים במשפחה ולפי תאריך הלידה:

 ילדים אשר נולדו עד תאריך 31 במאי 2003:

ילד ראשון- 169 שקלים.

ילד שני – 252 שקלים.

ילד שלישי – 284 שקלים.

ילד רביעי – 446 שקלים.

ילד חמישי ויותר- 375 שקלים.

ילדים אשר נולדו מתאריך 1 ביוני 2003:

ילד ראשון – 169 שקלים.

ילד שני – 252 שקלים.

ילד שלישי- 252 שקלים.

ילד רביעי- 252 שקלים.

ילד חמישי ויותר- 169 שקלים.

ביטוח לאומי מנכה מהקצבה

לעתים, עקב חוב של ההורים על קצבאות שונות או על – ביטוח לאומי, המוסד מנכה מקצבת הילדים סכום מסוים, במטרה לכסות את החוק.

הדרך בה מגישים את התביעה

התביעה לקצבת ילדים יכולה תוגש בשתי דרכים שונות:

 • ההורים מגישים את התביעה בבית החולים שבו נולד התינוק.
 • ההורים מגישים את התביעה ב"תביעה אישית", לאחר שהתינוק רשום במשרד הפנים.

קצבת ילדים מאומצים

הורים אשר אימצו ילד זכאים גם הם לקצבת ילדים. עליהם להגיש תביעה לקצבה בטופס תביעה אישית.

אימוץ ילד בישראל– לטופס התביעה לקצבת ילדים, ההורים המאמצים יצרפו אישור מהשירות למען הילד ממשרד הרווחה אשר כולל בתוכו את שמותיהם, את מספרי הזהות שלהם, את שם הילד המאומץ, את תאריך הולדתו ואת מספר הזהות הזמני שהונפק לו. בעת קבלת מספר זהות קבוע לילד, על ההורים לדווח למוסד לביטוח לאומי.

אימוץ ילד בחו"ל– ההורים המאמצים יוכלו להגיש טופס תביעה אישית לקבלת קצבת ילדים רק לאחר שצירפו את שמו ואת מספר הזהות שלו אל תעודת הזהות שלהם.