זכויות בסיוע ההסתדרות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

ההסתדרות החדשה, אשר בעבר נודעה בשם "ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל", היא ארגון העובדים הגדול והחזק בישראל. תחת ההסתדרות החדשה מאוגדים רוב העובדים בישראל, ומשכך מדובר בגוף הפעיל ביותר במדינה, בכל הנוגע לשמירה על זכויות עובדים. למעשה כל הרעיון שעומד בבסיס קיומה של ההסתדרות הוא כי גוף חזק וגדול יפעל בצורה הטובה ביותר למען העובדים, וישיג עבורם תנאים משופרים על-ידי משא ומתן עם המעבידים.

פעילותה של ההסתדרות, בין באמצעות חתימה על הסכמי קיבוציים החלים על כלל העובדים או העובדים במגזר מסוים, ובין באמצעות קידום ותמיכה ביוזמות חקיקה, מבטיחה תנאים וזכויות בסיסיות לעובדים. אולם, בנוסף לכך מעניקה ההסתדרות שירותים שונים לעובדים יחידים או לקבוצות עובדים, כדי לסייע להם לשמור על זכויותיהם ובראשן הזכות להתאגד.

[addw2p name="ovdim"]

מהן הזכויות הבסיסיות לעובד

מעבר לכל זכות המעוגנת בחוזה העבודה שבין העובד למעביד, יש מגוון של זכויות החלות על כל עובד באשר הוא עובד. ראשית, שכר המינימום לשעת עבודה, יום עבודה וחודש, מעוגנים בחוק שכר מינימום. שכר המינימום משתנה מעת לעת, בפרט לאור פעילות של ההסתדרות, וכיום הוא עומד על כ-21 ₪ לשעה (לעובדים מעל גיל 18).

נוסף על כך, חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר את היקף שעות העבודה, התשלום על שעות נוספות וכמות החופשות לעובד. על-פי החוק, יום עבודה רגיל הוא בהיקף של 8 שעות, ושבוע עבודה כולל 45 שעות רגילות. כל שעת עבודה שמעבר לכך תיחשב "שעה נוספת", בגינה חייב המעביד לשלם תוספת על השכר הבסיסי (25% על שעתיים נוספות, ו-50% על שעתיים מעבר לכך).

בנוסף, לכל עובד מגיעה מנוחה של 36 שעות רצופות בשבוע. בענפים מסוימים נקבעו, באמצעות הסכמים קיבוציים, תנאים אחרים – לדוגמה, בענף השמירה ניתן להעסיק עובד שעות ארוכות יותר, ללא תשלום עבור שעות נוספות, אך שכר המינימום שנקבע לכל שעה גבוה יותר מהשכר הרגיל.

זכויות אחרות המעוגנות בחוקי עבודה בישראל כוללות את החובה של המעביד להודיע מראש לפני פיטורים, חובת תשלום דמי הבראה, חופשה ומחלה, הפרשה לחיסכון פנסיוני ועוד. לזכויות אלו חשיבות רבה, שכן הן חלות על העובד והמעביד גם אם לא נכללו בחוזה העבודה, ולרוב לא ניתן להתנות עליהן. כלומר, העובד אינו רשאי להסכים לקבל שכר נמוך יותר משכר המינימום, או לעבוד שעות רבות מבלי לקבל תשלום עבור שעות נוספות (למעט כאשר ניתן שכר גלובלי המשקף באופן ראוי את היקף העבודה). חשיבותן הרבה של הזכויות מובילה לכך שבתי המשפט נוהגים לחייב מעבידים שמפירים אותן בתשלום פיצויים נכבדים לעובדים.

עמידה על זכויות בסיוע ההסתדרות

מעבר לפועלה של ההסתדרות לשפר את מצבם של העובדים, היא מציעה גם עזרה פרטנית לעובדים שזכויותיהם נפגעו. במסגרת זו פועלת בהסתדרות מחלקה משפטית לייעוץ לפרט. מחלקה זו מאפשרת לעובדים (חברי ההסתדרות וכאלו שמשלים "דמי טיפול ארגוני") לפנות לקבלת סיוע וייעוץ משפטי ללא תשלום.

עורכי הדין אשר עובדים במחלקה נותנים ייעוץ משפטי בכל הנוגע לתנאי עבודה, הסכמים שונים וזכויות. בנוסף, כאשר קיימת עילת תביעה בקשר לעבודה בבית הדין לעבודה והלשכה המשפטית סבורה כי יש סיכוי סביר להצליח בתביעה, ניתן לקבל ייצוג משפטי בחינם.

כמו-כן, גוף מרכזי בהסתדרות הוא "האגף לאיגוד מקצועי". גוף זה עוסק בייצוג וסיוע להתארגנויות עובדים וועדי עובדים בכל הנוגע למגע עם מעסיק או מעסיקים בקשר לתנאי העבודה. האגף מאפשר להתארגנויות עובדים קטנות, או לקבוצות עובדים במקומות עבודה מסוימים, לקבל תמיכה מקצועית ומשפטית בקשר לתנאי עבודה וסכסוכי עבודה. בכל הנוגע להכרזה על סכסוך עבודה, ייצוג עובדים בעת פירוק החברה המעסיקה, קיימת עדיפות לפעולה באמצעות האגף לאיגוד מקצועי, אשר לו ניסיון ומומחיות בתחומים אלו.