שיקום מקצועי

שירות שיקום מקצועי של המוסד לביטוח לאומי ניתן בידי עובדים סוציאליים של המסד והוא אינו תלוי במתן או אי מתן של קיצבת נכות.

העובדים הסוציאליים בודקים ובוחנים כל מקרה לגופו, בהתאם למצב האישי, הגופני והמקצועי של כל פונה. מי שנמצא זכאי לשיקום זה, ילווה בידי אותו עובד סוציאלי מרגע האישור עד לרגע השתבלותו המקצועית המחודשת בשוק העבודה.

הזכאות לשיקום מקצועי נחלקת למספר קבוצות:

אנשים בעלי נכות כללית כלשהי

אשר נקבעה להם נכות רפואית או/ו נפשית של 20% ומעלה, למשך כל חייהם ואשר ניתנים לשיקום מקצועי. לחילופין, אם אותם אנשים אינם בעלי יכולת שיקום מקצועי, אזי בן/בת הזוג זכאים לקבל את זכות השיקום המקצועי ובלבד שהחמם צתגוררים עם בעל הנכות, אינו מעל גיל הפנסיה ומוסף מרכיב קצבתי בעבורו, בתוך קיצבת הנכות. בנוסף, על הנכה או בן/בת הזוג לענות על קריטריונים נוספים כגון:

 • עקב הנכות שלו או של בן/בת הזוג, איננו יכול לעבוד במקצוע בו עבד עד לאותה נכות, או בכל עבודה אחר.
 • יכול לעסוק במקצועו הקודם, או כל מקצוע המתאים להכשרתו, רק עם סיוע שיקומי.
 • בעל יכולת שיתוף פעולה עם תהליך השיקום ויכולת להשתלב בעבודה רגילה, לאחר מכן (מסגרת עבודה רגילה).
 • אמנם אינו מוכר כנכה בידי המוסד לביטוח לאומיף אך בכל זאת סובל מליקוי פיזי א נפשי כלשהו, רשאי, במקביל להגשת תביעה להכרה בנכות, גם להגיש תביעה בעבור שיקום מקצועי, אשר תבדק במקביל ותטופל בהתאם.

לאפשרויות שיקום נכים לחצו כאן

נפגעי תאונות עבודה

אדם אשר הוחלט בעבורו על 10% נכות ומעלה, או אשר צפויה החלטה שכזו בידי רופאי המוסד לביטוח לאומי, או אדם אשר נקבעו לו אחוזי נכות קטנים מעשרה אחוז, אך הישארותו בעבודתו או/ו במקצועו, מסכנת את בריאותו, כמו גם את בטיחותו. כמו כן, זכאי גם אדם אשר נכותו הוגדרה כתוצאה ישירה של מקצועו ועבודתו ומקבל גמלת נכות מעבודה.

באם עכב פגיעתו זאת, אותו אדם לא יכול לעסוק במקצועו הקודם או בכל מקום אחר, או שמא, על מנת לעשות כן, הוא נזקק לשיקום מקצועי. בנוסף, הינו עומד בקריטריון של מי שמוכן לשתף פעולה בתהליך השיקום ומעוניין לחזור לשוק העבודה.

אלמנים ואלמנות

המוכרים בענף השארים או/ו תלויים של המוסד לביטוח לאמי, ועונים על התנאים הללו:

 • אינם בעלי מקצוע , או לחילפין בעלי מקקצוע אשר אינו יכול לקיימם לאחר ההתאלמנות
 • נדרשת בעבורם שיקום מיקצועי בעקבות התאלמנותם
 • זכאים, על פי חוק זה או איר, להכשרה מקצועית
 • מתאימים, לפי החלטת פקיד שיקום של הביטוח הלאומי, לקבל הדרכה מקצועית לפי מצבם הגופני, הבריאותי והנפשי ובהתאם להשכלתם.

נפגעי טרור ופעולות איבה

כלא נםגע טרור זכאי לגמול מסויים מהמדינה, זאת לפי חוק שנחקק לפני ארבעים שנה, החוק קובע כי אותם נפגעי טרור זכאים גם לכל טובת הנאה, אשר זכאים לה נכים ומשפחות אשר שכלו חיילים.

על מנת להיחשב זכאי לשיקום מקצועי, בנוסף לכל זאת, על נפגע פעולת האיבה לענות על אחד מתוך הקריטריונים הבאים:

 • הנפגע הינו נכה אשר נקבעו לו 20% נכות ומעלה
 • לנפגע אין מקצוע או שאינו מסוגל לעסוק במקצועו עכב פגיעתו זו
 • נאלץ להסתייע בשיקום שכזה על מנת לחזור לעבודתו.

שיקום מקצועי, במקרה של נםגעי פעולות איבה ניתן גם ברמה ההשכלתית וגם ברמת שיקום עסק עצמאי, אם היה לפני הפגיעה.

השיקום ייעשה על פי שיקול דעתו של פקיד השיקום ותותאם לכישור הנפגע, הביקוש בשוק העבודה ומצבו הכללי.

ראוי לציין, כי כל משוקם פוטנציאלי, באשר הוא, אשר לא ייראה שיתוף פעולה ולא ידווח באופן שוטף לפקיד השיקום של הביטוח הלאומי, לא ייקבל סיוע ותופסק הכשרתו המקצועית.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

אולי יעניין אותך גם:

מתנדבים ותורמים לקהילה? – אלו הזכויות שלכם