גמלת נכות לנפגעי עבודה

ביטוח לצרכי נכות מעבודה ניתן כחלק מהתשלום השוטף לביטוח לאומי בעבור שכירים שאינם אנשי כוחות הביטחון, או שאינם עובדי משטרה/ שירות בתי הסוהר, עצמאיים הממשלמים ביטוח לאומי, אישי ציבור ובעלי שכר המקובע בחוק, חוסה במעון נוער, אסיר או עציר, אשר עובדים בעבודה שאיננה חלק ממקום מחייתם, אנשים הנמצאים בשיקום מקצועי או הכשרה מקצועית מטעם הביטוח הלאומי, אנשים התואמים את חוק העבודה בשעות חירום ואנשים אשר נמצאים ברגע נתון בבחינות של לשכת התעסוקה.

במקרה של נכות של המבוטח, תינתן גמלת נכות מעבודה.

מה ההגדרה של נכות עבודה?

בכל הקשור לזכויות רפואיות יש להבדיל בין פגיעה בעבודה, שיכולה להוות מכשול זמני בכושר העבודה-ובעבורה מגיע פיצוי נפרד והיא כוללת כל תאונה במסגרת העבודה או מחלה בעקבות חשיפה לחומרים מסוכנים בעבודה.

נכות היא תוצאה לטווח ארוך של פגיעה בעבודה, ולא תמיד נקבעת כזו, אם הנפגע יכול לשוב לעבודתו לאחר התאוששות כלשהי, בכושר עבודה מלא. דוגמא לנכה עבודה: מורה אשר חלתה במחלת ריאות עכב שאיפת אבקת גיר עשרות בשנים, סבל אשר גבו נפגע מפריצת דיסק, עובד אשר איבד יד במכונת ייצור, או אדם אשר עבד שנים במבנה אזבסט וחלה בסרטן בעקבות כך ועוד.

גם מי שנפגע תוך כדי עבודה התנדבותית, מוכר, לצורך העניין כנכה עבודה/ נפגע עבודה לכל דבר ועניין.

מהן זכויות נפגע ונכה עבודה?

קרא עוד על מימוש זכויות רפואיות.

טיפולים: זכאות לטיפולים חינם אין כסף, למשך כל התקופה בה ייצטרך טיפול. לצורך כך, שכיר ייאלץ להגיש מכתב ממעבידו, על פגיעתו, לצורך קבלת הטיפול ואילו עצמאי ייגיש המכתב לבדו.

הטיפול יהיה זה אשר הרופא המטפל ימליץ.

פיצויי פגיעה חד פעמיים: בשל העובדה כי פגיעה זו מונעת מהעובד לחזור לעבודתו, או לעבוד באופן כלשהו.

קצבת נכות מעבודה: היה ופגיעתו גרמה לנכות כלשהי, זמנית או תמידית, ניתן לתבוע גמלה אשר תינתן רק אם התקבל אישור, או התקבלו בפועל פיצויי הפגיעה הראשוניים-החד פעמיים, וגם אם אותו אדם אכן חזר לעבוד לאחר תום תקופת ההחלמה ומתן הפיצוי.

קיצבת נכות כללית: בד בבד עם הגשת התביעה בגין נכות עבודה, יש לבחון הגשת תביעה להכרה באחוזי נכות מסויימים, בהתאם לפגיעה ובהתאם לפרק הזמן אשר בו הנפגע/ נכה אינו מסוגל לשוב לכושר עבודה כלשהו, מלא או חלקי.

זכויות נכים קבועים: נכים אשר להם הוגדר אחוז גבוה של בין 68% ל-75%, מעתה ועד עולם, ויש להם קושי פיזי מוכח בהליכה, זכאים לזכויות נוספות מיוחדות כגון: סיוע בקניית מכונית לצורך ניידות, מתן עזרה בקניית ציוד עזר וסיוע בהתאמת מקום המגורים ותנאיהם למחייתו, במצבו.

כמו כן, זכאות נוספת היא, לגימלה מיוחדת בכל חודש בעבור סיוע בהוצאות ובטיפול.

שיקום מקצועי: נכי עבודה, מכל סיבה שהיא, אשר להם נקבעה או מתעדת להקבע  נכות של עשרה אחוז ומעלה, ואשר אינם מסוגלים לשוב לעבודתם הסדירה עקב נכותם, זכאים לפנות לביטוח הלאומי לצורך קבלת שיקום מקצועי, אשר יסייע להם לשוב למעגל העבודה בצורה יצרנית כלשהי, בליווי עובד סוציאלי ובהתאם לתנאי הביטוח הלאומי.

מתן גימלה/ פיצוי לשארים של נכה עבודה: במידה והעובד נפטר כתוצאה מנכות עבודה זו או אחרת, זכאים שאריו, לרבות בן/בת הסוג וילדיו אשר טרם מלאו להם 18, לקבלת מענק או גימלה חודשית. במקרים מיוחדים, תבדק זכאותם של קרובי משפחה נוספים אשר הוכח כי העובד דאג לפרנסתם.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום