רופא תעסוקתי

עשרות אלפי עובדים נפגעים מדי שנה בתאונות עבודה המותירות בהם נזקים כאלו ואחרים. בכדי לזכות בפיצויים בגין פגיעה בעבודה, דרכו של הנפגע הדורש פיצוי נפגשת יחד עם הרופא התעסוקתי.

תחום מומחיותו של הרופא הינו לבדוק את מצבם הבריאותי והתפקודי של אנשים אשר דרושים בדיקה לגבי יכולתם וכושרם בהווה ובעתיד לעבוד בעבודות שונות אם בכלל.

הרופא התעסוקתי אינו מומחה רק ברפואה אלא שולט בהיבטים סוציאליים, חקיקה וידע בסיכונים סביבתיים. כפי שנראה-סמכותו מתבטאת גם במתן חוות דעת להגדלת אחוזי נכות בפגיעות עבודה.

תפקידיו של הרופא: הרופא התעסוקתי כגורם מניעתי

תפקידו של הרופא התעסוקתי מתחלק כתפקיד מניעתי בשלב טרום התאונה, וכן בשלב מאוחר יותר-לאחר קרות הפגיעה. במקרה הראשון-תפקידו של הרופא התעסוקתי מתבטא בעיקר כטיפול מניעתי.

הרופא התעסוקתי עורך בדיקות רפואיות לעובדים במוסדות שונים לשם שמירה על בריאות העובד.

הרופא מבצע שורה של בדיקות רפואיות מדי תקופה-לשם אבחנה של סיכוני מחלות אפשריות, העלולות להיווצר באותו מקום עבודה.

הרופא בוחן מידת חשיפה לגורמים מזיקים העלולים לגרום לסרטן, סוקר את התנאים הסביבתיים כמו תהליכי עבודה ואקלים, ובדוק גם את האדם עצמו על פי שורה של פרמטרים (גיל, מצב בריאותי וכו') לשם בחינת כשירותו.

כיום, החוק מחייב עריכת בדיקות רפואיות תקופתיות על קופות החולים. כמו כן-שר הרווחה בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות מעניק שירותים רפואיים נוספים לשם ביצוע הבדיקות על פי הנדרש בחוק. חשוב לציין כי סוג הבדיקות ומידת תדירותם נקבעות על פי מקום העבודה ואופיו.

הרופא התעסוקתי כגורם מאבחן פגיעה

לאחר קרות הפגיעה, הרופא התעסוקתי רשאי לקבוע בהתאם לבדיקה ומצבו הרפואי של העובד, האם אותו אדם יכול להתקבל בהמשך למקום עבודה כלשהו, וכן האם הוא יכול לחזור לעבודה.

לעיתים ייתכן כי הרופא התעסוקתי יקבע כי אובדן הכושר הינו באופן מוחלט דהיינו אין ביכולתו של האדם לעבוד עוד כלל במהלך חייו עקב הפגיעה. מנגד, הרופא התעסוקתי יכול לקבוע כי האדם יכול לחזור לעבודה תחת מגבלות שונות. כך למשל  ניתן לקבוע כי אסור על העובד לעמוד, לעבוד בעבודה פיזית, להיחשף לשמש ועוד)

הרופא התעסוקתי בהליכי תביעת אובדן כושר עבודה

במידה והנפגע רוצה לזכות בפיצויים בגין אובדן כושר עבודה, עליו לקבל אישורים המעידים על פגיעה אשר מגבילה את כושר העבודה ולהגדיר את מידת הפגיעה לשם קבלת הפיצויים מן המוסד לביטוח לאומי.

שלבים אלו יכולים להתבצע בעיקר על ידי הערכת הרופא התעסוקתי המוכשר לכך. הרופא התעסוקתי יבחן את המטופל ואת מידת יכולתו העתידית לחזור לשוק העבודה בהתאם למבחנים שונים.

הערכה זו תשמש בעתיד ככלי להשגת הפיצוי מן המוסד לביטוח לאומי.למעשה מומלץ כי אדם אשר חושש כי נגרמה לו מחלה או פגיעה כתוצאה מתנאי עבודתו, לפנות בהקדם אל מרפאה תעסוקתית של קופת החולים בה הוא חבר.

במידה ואכן הרופא התעסוקתי יקבע כי ישנו קשר סיבתי בין הפגיעה לבים העבודה, יש לפנות אל המוסד לביטוח לאומי לשם קבלת פיצוי.

חשוב לציין בהקשר זה כי הרופא התעסוקתי מחויב על פי חוק לדווח על הפגיעה או המחלה לאגף הפיקוח על העבודה במשרד התמ"ת.

לסיכום ומסקנות

תפקידו של הרופא התעסוקתי משמעותי הן בשלב המניעתי בכל הנוגע לשמירת תנאי העבודה ואבחון סיכונים, אך בעיקר לאחר התאונה באמצעות בדיקת הנפגע.

הערכת הרופא התעסוקתי יכולה לסייע באופן משמעותי עבור הנפגע בעת ההליכים לקבלת פיצויים בגין פגיעה בעבודה. מומלץ להיעזר יחד עם גורם מנוסה ומקצועי בתחום אשר יידע להכווין לדרך פעולה מטיבית בהתאם לנסיבות.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום