פינוי באמבולנס

הצירים הגיעו? נפצעת בתאונת דרכים? סביר מאד להניח שהצעד הבא שלכם יהיה פינוי אל בית החולים הקרוב. גם אם סביר להניח שהדבר האחרון שתחשבו עליו במקרה כזה הוא התשלום על האמבולנס, דעו לכם כי לרוב נדרש מכם לממן תשלום כזה – אחרי שתזכו לטיפול, כמובן.

חוק הזכויות הרפואיות בישראל מתייחס למספר מקרים נפוצים המצריכים פינוי באמבולנס, כאשר גובה התשלום נקבע על פיהם. ברוב המקרים, זכאי המטופל למימון חלקי או מלא של הוצאות הנסיעה, אם כי אופן קבלת המימון והגורם אשר משתתף בו משתנים על פי נסיבות המקרה.

אז מהם המקרים העיקריים אשר נקבעו לגבם תקנות ייחודיות לתשלום על הנסיעה באמבולנס?

פינוי באמבולנס לצרכי אשפוז

ברמה הכללית, הגורם המשפיע על עלות הטיפולים הוא מה שהתרחש לאחר ההגעה לבית החולים.

מבחינה זו, ניתן להבדיל בין אנשים אשר אושפזו בפועל לכאלה שלא. המקרה הראשון הוא הפשוט יותר: מטופל אשר אושפז בבית חולים בפועל יזכה למימון מלא על הנסיעה על ידי קופת החולים בה הוא חבר. על המטופל להעביר תוך 30 יום את שובר ההתחייבות של מגן דויד אדום אל סניף קופת החולים האמורה.

כאשר הנסיעה לבית החולים לא הניבה אשפוז, וכשהמטופל משלם את ביטוח הבריאות, אזי מחצית מהסכום ימומן על ידי קופת החולים, והשאר על ידי המטופל עצמו. התשלום יתבצע על ידי קופת החולים כאשר יוצג לה שובר ההתחייבות על ידי המבוטח. גם במקרה זה נדרש כי תהליך זה יתרחש עד חודש ימים מרגע האשפוז, ולא מעבר לכך.

נפגעי תאונות

תאונות מהוות גורם מרכזי לאשפוז, ונקבעו תקנות ייחודיות למימון אמבולנס גם לגביהן. בין היתר, נקבע כי נפגע תאונת דרכים אשר מפונה על ידי אמבולנס יישא במחצית ממימון עלות הנסיעה. כאשר המדובר הוא בניידת או אמבולנס טיפול נמרץ, קופת החולים היא שתשלם את מלוא הסכום.

נפגעי תאונות העבודה זוכים לתנאים ייחודיים אף הם. במצב כזה, הביטוח הלאומי (בהנחה ששילמו את כספיו כראוי) הוא שיישא בנטל הכספי כולו.

פינוי יולדת באמבולנס

יולדת אשר תינוקה הגיח לאוויר העולם תוך שלושה ימים מרגע האשפוז, זכאית אף היא לתשלום מלא על האישפוז, אשר ניתן אף הוא על ידי הביטוח הלאומי.

כאשר הלידה התרחשה עד 24 שעות מרגע האשפוז, מוסד הביטוח הלאומי הוא שאחראי על הדיווח למגן דוד אדום ועל ההתנהלות הכספית עימו. במקרים אחרים חובתה של היולדת היא לגשת לקופת החולים בה היא חברה, ולאחר מילוי טופס מתאים תטפל האחרונה במקרה עבורה.

פינוי חיילים

מקרה פינוי חיילים באמבולנס כולל בתוכו שתי אוכלוסיות שונות: הראשונה היא חיילים בסדיר, אשר מימונם ייעשה באופן מלא על ידי צבא ההגנה לישראל. מקרה זה נוגע הן לפגיעות במהלך השירות והן במהלך חופשות.

המקרה השני מתייחס לחיילי מילואים אשר נפגעו בעת ביצוע תפקידם. בכל אחד מהמקרים, יש צורך מהצד הנפגע להעביר את שובר ההתחייבות אל מרפאת היחידה בה הוא חבר, וצה'ל הוא שיבצע את התשלום.

נפגעי פעולות איבה

כאשר הפגיעה נגרמת עקב פיגוע טרור או פעילות חבלנית, המוסד לביטוח לאומי הוא שמממן באופן מוחלט את עלות הנסיעה באמבולנס של נפגעי פעולות איבה. זאת, כמובן, בתנאי שהאירוע מוכר כאירוע טרור לכל דבר ועניין.

תשלום זה יתבצע באופן ישיר על ידי הביטוח הלאומי, אם כי על הנפגע (או מי מטעמו) לגשת לסניף הביטוח הלאומי הקרוב לביתו. צירוף של התחייבות התשלום של מגן דויד אדום ומסמך הביטוח הלאומי המעיד על כך שהמדובר הוא בפעולת טרור- יביא למימון המלא של הנסיעה.