מהי מחלת מקצוע?

מחלת מקצוע הינה מחלה אשר לקה עובד במהלך עבודתו או כתוצאה ממנה. הסיבות לפריצת המחלה יכולות לנבוע הן מחשיפה ממושכת לחומרים מסכנים בעבודה כחומרים מסוכנים או קרינה, והן על ידי פעולות תדירות בזמן ממושך שהצטברו לידי פגיעה ממשית בשלב מסוים.

מה ההבדל בין מחלת מקצוע לבין תאונת עבודה?

למעשה, פגיעה בעבודה המזכה בגמלאות נפגעי עבודה כוללת בתוכה שני סוגי פגיעה כתוצאה מן העבודה השונים זה מזה באופן מהותי.

תאונת עבודה הינה תאונה תוך וכדי ועקב העבודה, לרבות בדרך אליה ממנה ובנסיבות כמפורט בחוק. לעומתה, מחלת מקצוע הינה מחלה לפי רשימת מחלות מוגדרות אשר נקבעו בתקנות המוסד לביטוח לאומי, שהמבוטח חלה באחת מהם עקב עבודתו.

בשני סוגי הפגיעות ניתן לקבל דמי פגיעה-כלומר תשלומים שהמוסד לביטוח לאומי משלם בעקבות הפגיעה כפיצוי על אובדן השכר או ההכנסה. כל זאת בתנאי שהנפגע לא מסוגל לעבוד לא בעבודתו הקיימת ולא בעבודה מתאימה אחרת. אך ניתן לראות שתאונת עבודה-הנושאת אופי של אירוע חד פעמי פתוח, מחלות המקצוע הינם מוגדרות ברשימה סגורה שרק דרכה ניתן יהיה להיות מוכר לשם קבלת קצבת הנכות.

אחוזי הנכות למחלות מקצוע במוסד לביטוח לאומי

מחלות המקצוע מוגדרות בתקנות הביטוח הלאומי ברשימה סגורה. רשימה זו כוללת בין השאר מחלות עור, פגיעות שמיעה, הרעלות ועוד השפעות שונות הנגרמות בדרך כלל כתוצאה מחשיפה לחומרים מסוכנים כמו חומרים כימיים וביולוגיים.

כמו כן, מחלות אלו יכולות לנבוע כתוצאה מחשיפה ממושכת לקרינה. לשם קבלת קצבת הנכות בהכרה כמחלת מקצוע יש להוכיח קשר סיבתי, דהיינו המחלה אשר חלה אצל הנפגע הינה כתוצאה מקשר סיבתי ברור לחשיפה לחומרים במהלך העבודה.

יש לציין כי בדרך כלל לשם הקלה על נטל הוכחה כבד זה, נקבע כי עובדים אשר חלו במחלה אשר מופיעה ברשימה הסגורה בתוך שנה מתוך סיום העבודה, ניתן לראות זאת כחזקה להיות פריצת המחלה כמחלת מקצוע המזכה בקצבת נכות.

הקושי הבעייתי העולה לא אחת בהכרה בפגיעות בעבודה כמחלות מקצוע היא, שבשונה מהקלות היחסית בהוכחת התנאים להכרה בפגיעה כתאונת עבודה, ההכרה במחלת מקצוע לא אחת לא עולה יפה בקרב חולים רבים. וזאת כי הרשימה הסגורה אינה כוללת שורה רחבה של מחלות לא מוכרות בישראל המותירה נכים רבים ללא פיצוי.

לשם כך בתי המשפט משתמשים לא אחת בדוקטרינת המיקרו טראומה-בה יש להוכיח כי עקב פגיעות זעירות במשך תקופה ממושכת במהלך העבודה-היוו טריגר וכר נרחב לפריצת המחלה כתוצאה מן החשיפה.

אופן הגשת תביעה להכרה בפגיעה בעבודה

אדם אשר נפגע ורוצה להכיר במחלתו כמחלת מקצוע, דרוש להגיש טופס תביעה מתאים אל המוסד לביטוח לאומי בצירופם של מסמכים רפואיים רלוונטיים אשר יכולים להעיד על נתונים המקשרים סיבתית בין פריצת המחלה ותסמיניה לבין תנאי העבודה.

יש לציין כי לא אחת תביעות מעין אלו נופלות עקב הוכחה כי פריצת המחלה נובעת מסיבות אחרות אשר אינן קשורות לעבודה כמו גיל מבוגר או תחלואה קודמת. ככל שיוכח מן המסמכים הרפואיים כי ניתן לשלול גורמים אחרים להופעת המחלה-כך יגברו הסיכויים להכרתה כמחלת מקצוע הנובעת מתנאי העבודה.

לאחר הגשת הבקשה הנפגע ייאלץ לעבור וועדה רפואית אשר תבחן את אחוזי הנכות שנותרו לנפגע כתוצאה מן המחלה. בהתאם לספר התקנות שהזכרנו, כל פגיעה תזכה באחוזי נכות מסוימים בהתאם לרמת החומרה וסוג הלקות.

יש לציין כי במקרים של דחיית התביעה ניתן להגיש תביעה לביתה דין האזורי לעבודה כערעור על קביעות המל"ל.