זכויות נכי צה"ל

מדינת ישראל אשר מחייבת את אזרחיה לשרת בצה"ל, מחויבת לדאוג גם לאנשים שהפכו לנכים במהלך שירותם הצבאי ולא להפקיר אותם להסתדר לבדם.

משרד הביטחון הוא המוסד אשר דואג לזכויות נכי צה"ל ושל המשפחות השכולות בהמשך חייהם לאחר הפציעה או האובדן, מתוך ידיעה ברורה ומתוך החלטה חד משמעית שהמדינה היא זו שחייבת לדאוג לאנשים שהקריבו את בריאותם ואת חייהם למען ביטחון המדינה ולמען הגנה עליה.

משרד הביטחון הוא הגוף הממשלתי שדואג להביא את נכי צה"ל לרמת תפקוד מרבית במובן הנפשי, הפיזי, המשפחתי והחברתי, והוא זה אשר מעניק זכויות וסיוע כספי, שירותים רפואיים, שיקום והכשרה מקצועית, סיוע בדיור וסיוע ברכישת רכב.

"סל השירותים" לו זכאים נכי צה"ל כולל שירותי תמלוגים, שירותים רפואיים, רווחה והטבות, שירותים חברתיים, שירותים פסיכולוגיים ושירותי תעסוקה.

זכויות נכי צה"ל בתחום השיקום

אגף השיקום במשרד הביטחון מעניק לנכי צה"ל עזרה בתחום השיקום, כגון שיקום בעבודה, שיקום בלימודים, שיקום בעסק עצמאי וכדומה.

  • הלוואות לשיקום עצמאי- כלכלי: אנשים המוגדרים כנכי צה"ל זכאים לקבל הטבה לצורך שיקום בתחום העצמאי- כלכלי, כאשר גובה ההלוואות נקבע בהתאם לאחוזי הנכות, והוא יכול לנוע מסכום של 14,000 שקלים עד 134,000 שקלים.
  • רכב שיקומי: נכי צה"ל שאינם זכאים לקבל רכב רפואי אולם הם זקוקים לרכב לצורכי שיקום בעבודה, זכאים לאישור לרכב שיקומי שניתן מלשכת השיקום בה הם מטופלים.
  • שיקום בלימודים: החזרה למעגל החיים לאחר הפציעה היא קשה מאוד ונכי צה"ל אשר מעוניינים להתחיל ללמוד, נתקלים בקשיים לא מעטים, בהם קושי כלכלי. נכה צה"ל זכאי למימון עבור לימודים במידה שהגיש בקשה לכך בתוך כמה שנים מיום הכרתו כנכה צה"ל ואם אין בידיו מקצוע, אם הוא צריך לעבור הסבה מקצועית בגלל שנפצע או שמקום עבודתו דורש שייצא להשתלמות מקצועית. כאשר תכנית הלימודים לא מאפשרת לנכה צה"ל לעבוד, הוא יקבל דמי מחייה בתקופת הלימודים, אותם קובעים על פי דרגות הנכות ועל פי המצב המשפחתי.

זכויות נכי צה"ל בתחום הדיור

נכי צה"ל שנפגעו בתחומים מוגדרים זכאים לסיוע בתחום הדיור. ישנן כמה דרגות של סיוע: שכירות דירה, קניית דירה וקבלת דירה. נכים שזכאים לסיוע בתחום הדיור זכאים לסיוע בהוצאות נלוות, לדוגמה הובלה, שכר טרחת עורך דין וסיוע בדמי תיווך.

  • מענק דיור: מענק כספי בעת קניית דירה חדשה או בעת מעבר לדירה מותאמת לצורכי הנכים. סכומי הכסף שניתנים יהיו בהתאם לגובה אחוזי הנכות של הנכים ובהתאם לאופי הפגיעה (הפיזית או הנפשית) ולחומרתה.
  • הלוואות לדיור: נכי צה"ל בעלי 20% ויותר של דרגת נכות זכאים לקבל הלוואה לדיור, בהתאם לאחוזי הנכות ובהתאם לסוג הפגיעה ולחומרתה.

מענקים שונים

לנכי צה"ל ניתנים מענקים שונים אשר נקבעים בהתאם לסוג הפציעה ולחומרתה ועל פי אחוזי נכותם.

המענקים הם מסוגים שונים כגון מענק מס הכנסה, מענק ביגוד, מענק נישואין, מענק השתתפות בשיחות טלפון, מענק דמי קירור, מענק דמי חימום, תמריץ לעבודה, מענק שנתי לציוד ביתי, החזר מס קנייה לפריטים אישיים (לנכי צה"ל בעלי דרגת נכות מ- 10% עד ל- 19% ולמשפחות חד הוריות) וכדומה.

חמי מרפא

אנשים אשר מוכרים כנכי צה"ל בשל פגיעה נוירולוגית או אורתופדית, זכאים לטיפולי ספא בטבריה או בים המלח. מספר הטיפולים יהיה על פי גובה אחוזי הנכות של נכי צה"ל. הטיפולים ניתנים במשך חמישה ימים לפחות במטרה להקל על ההתמודדות של הנכים עם חייהם לאחר הפציעה.

למידע נוסף בנושא ראו:

זכויות חייל לוחם

זכויות רפואיות לסובלים מכאב כרוני