סיוע ברכישת דירה

רכישת דירה היא צעד כלכלי הכרחי עבור כל בוגר יחיד או משפחה, הדירה מעניקה ביטחון וחוסכת הון תועפות בתשלומי שכירות. רוב האזרחים זכאים למשכנתא ממשלתית בתנאים טובים יחסית למשכנתא מהבנק. בין הזכאים, קיימת אוכלוסייה בעלת תנאים מיוחדים, הזכאית לקבל סיוע ברכישת דירה בנוסף על המשכנתא הממשלתית.

עבור רוב האנשים, רכישת בית מהון עצמי הוא חלום רחוק. רוב אזרחי מדינת ישראל משתמשים במשכנתא בתנאים טובים שמציעה ממשלת ישראל ורובם נאלצים לקחת משכנתא משלימה גם מהבנק. המשכנתא היא הלוואה הניתנת תוך משכון נכס. כלומר, הלווה מתחייב להחזיר את ההלוואה, במידה ולא עמד בהחזר, הנכס המושכן עובר לבעלות המלווה, מכירת הנכס לצד שלישי תשמש להחזר ההלוואה.

משכנתא ממשלתית מוענקת על ידי המדינה לאזרחים חסרי דירה, הכוונה לאזרחים שלא הייתה מעולם דירה בבעלותם, או שהייתה, לפני שנת אלף תשע מאות שבעים ואחת. משרד הבינוי והשיכון הוא הגוף המעניק את המשכנתא והיא ניתנת באמצעות הבנקים השונים. גובה המשכנתא תלוי בגיל, אזור מגורים, מספר ילדים, שנות שירות בצבא ומצב משפחתי. ניתן לקבל משכנתא פעם אחת בחיים, אותה אפשר לגרור לרכישת נכס אחר או לקבל עליה תוספת משכנתא ברבות השנים. אדם שלקח משכנתא ולא עמד בהחזרים לא יהיה זכאי למשכנתא נוספת אי פעם בהמשך חייו.

רכישת דירה ללא הון התחלתי

קיימת אוכלוסיה גדולה של אזרחים שלא מסוגלים לרכוש דירה, אפילו עם המשכנתא הממשלתית. שהרי המשכנתא לא תעלה על שבעים אחוזים מערך הנכס. על הרוכש לגייס את היתרה מהונו האישי. לאוכלוסייה זו יינתן סיוע נוסף, ברשות הממשלה מאגר דירות אותן היא מעמידה לרשות הזכאים בהשתתפות עצמית נמוכה, כמה מאות שקלים בחודש. לאחר מספר שנות ותק שכירות בדיור הציבורי, ניתן לרכוש את הדירה בהנחה משמעותית, מדובר על הנחה של עד תשעים וחמישה אחוזים מגובה הנכס.

זכאות לסיוע

הזכאים המתקשים בתשלום המשכנתא, על פי התנאים של משרד הבינוי והשיכון הם קודם כל מחוסרי דירה, שאין ולא הייתה בבעלותם דירה. אוכלוסיות מיוחדות הזכאיות הם ותיקים, כלומר, שקיבלו סיוע בשכר דירה במשך מספר שנים. משפחות חד הוריות, שלהורה היחידי אין ידוע בציבור. עולים חדשים, במקרים מסוימים גם עולים ותיקים. קיים סיוע גם עבור יחידים. לקבוצות הללו קיים סיוע כספי נוסף, מלבד המשכנתא הממשלתית.

בכדי לקבל את הסיוע ברכישת דירה לזכאים, יש להגיש בקשה למשרד הבינוי והשיכון. לבקשה יש לצרף תעודת זכאות, אותה מנפיקים בחברות הבת של המשרד, למשל, מתן חן ועמידר. בנוסף לתעודת הזכאות יש לצרף תעודת זהות כולל ספח, במידה ויש הריון אז אישור רפואי מחודש חמישי,

אישור על שנות שירות צבאי או לאומי, אישורים על נכות במידה ויש ופרטי אחים ואחיות של המבקשים, המתגוררים בארץ. יש לצרף גם מסמכים המעידים על מצב משפחתי, תעודת נישואין, תעודת גירושין, פסק דין תקף על גובה מזונות או תעודת פטירה של בן או בת הזוג. משפחות חד הוריות יוסיפו גם תצהיר על מגורים ללא בן זוג.

בשלב הבא ייבחן המידע לעומק על ידי משרד הבינוי והשיכון, לעיתים ביחד עם משרדי חקירה על מנת לאמת את המידע שנמסר בעת הגשת הבקשה. במידה ואומת המידע, תונפק תעודת זכאות. התעודה מועברת לבנק בו הוגשה הבקשה למשכנתא ומפורט בה גובה הסיוע ותנאיו. ניתן לממש את המשכנתא בכל בנק שייבחר המבקש, גם בבנק השונה מזה שבו הוגשה הבקשה.

לקריאה נוספת: זכויות במשרד השיכון

חלק ממערך מדיניות כולל

מדינת ישראל, היא מדינה סוציאלית, הדואגת לרווחת כל תושביה באמצעות הפליה מתקנת. העשירים ישלמו מיסים גבוהים יותר והעניים ישלמו פחות. הון המדינה ישמש לשיפור תנאי המחייה של חסרי האמצעים. החיסרון היחיד בשיטה הוא, שאף אחד לא מודיע על הזכאות, על כל אדם לבדוק בעצמו ולשאול את השאלות הנכונות.

לקריאה נוספת: זכאות לסיוע בשכר דירה