חוק סיעוד של ביטוח לאומי

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

ביטוח לאומי יחד עם משרד הרווחה קבעו את חוק הסיעוד, שבא ואומר כי אנשים בגיל מסויים ובמצב מסויים זכאים לגמלת סיעוד, קרי- לעזרה מביטוח לאומי בכל הקשור בטיפול באנשים הסיעודיים.

אותם אנשים הכלולים בחוק הסיעוד, הם אלה שהגיעו לגיל הפרישה לפנסיה ועדיין מתגוררים בביתם שלהם. אלה אנשים שלא מסוגלים לבצע את הפעולות היום יומיות הבסיסיות ביותר, בכוחת עצמם ולכן הם נזקקים לעזרה. הפעולות הן: הלבשה, רחצה, אכילה ושתיה, הליכה, קימה מהמיטה ושכיבה עליה, ושליטה על הסוגרים. כמו כן, בחוק הסיעוד של ביטוח לאומי כלולים גם תשושי הנפש וגם הקשישים הזקוקים להשגחה צמודה ולסיוע.

מה כולל חוק הסיעוד מטעם ביטוח לאומי?

בסגרת חוק סיעוד של ביטוח לאומי ניתנת גמלת סיעוד, אשר כוללת מתן עזרה של מטפלת בבית החולה הסיעודי למספר שעות שבועיות- עשר עד חמש עשרה שעות. כמו כן יינתנו שירותים של מרכזי יום לקשישים, בהם יש השגחה וטיפול באנשים, אספקה של מוצרי ספיגה עד הבית, משדרי מצוקה ומתן שירותי כביסה. שירותי הסיעוד הללו נועדו כדי להקל על משפחת החולה הסיעודי ולהוריד מגבם חלק מעול הטיפול בו, כאשר המטפלת מסייעת ועוזרת לו במהלך היום יום ובעבודות משק הבית.

חוק הסיעוד של ביטוח לאומי נותן את גמלת הסיעוד באמצעות שירותים שונים ולא כגמלה כספית.

האנשים הנכללים כזכאים לגמלת סיעוד במסגרת חוק הסיעוד

  • אנשים סיעודיים תושבי מדינת ישראל שהגיעו לגיל הפרישה לגמלאות.
  • אנשים סיעודיים המתגוררים עדיין בביתם ולא עברו להתגורר בבתי אבות או במוסדות סיעודיים, ומטופלים ע"י מטפלים לא פורמליים.
  • החולה הסיעודי זקוק לעזרה בביצוע שש הפעולות הבסיסיות (נזכרות בתחילת המאמר), משום שהוא אינו מסוגל לבצע אותן בכוחות עצמו, או שהוא זקוק להשגחה צמודה מתוך חשש שמא יפגע בעצמו או בקרוביו.
  • לפי היקף ההכנסות של החולה הסיעודי, ייקבע היקף הגמלה.
  • החולה הסיעודי לא מקבל גמלה אחרת של ביטוח לאומי, או קצבה ממשרד האוצר כדי לממן עבורו השגחה צמודה וטיפול אישי.

היה והאדם ענה על כל הדרישות הללו, תישלח לביתו אחות מטעם ביטוח לאומי, שתערוך "מבחני תלות" אשר בודקים את מידת התלות שלו בזולת, או את הצורך שלו בהשגחה צמודה. האדם מבצע פעולות בסיסיות בביתו, האחות מתרשמת ומדווחת לביטוח לאומי. לאחר מכן הביטוח הלאומי מקבל החלטה האם לתת לו את גמלת הסיעוד שמגיעה במסגרת חוק הסיעוד.

המקרים בהם החולה הסיעודי לא יכלל במסגרת חוק הסיעוד של ביטוח לאומי?

  • במקרה בו החולה הסיעודי לא עמד ב"מבחן התלות" והוחלט כי הצורך שלו בסיוע או בהשגחה צמודה אינו מצדיק את קבלת גמלת הסיעוד.
  • במקרה בו נקבע ב"מבחן ההכנסות" מטעם הביטוח הלאומי, כי יש ברשות החולה הסיעודי סכומי כסף שעוברים את תקרת ההכנסות, הוא לא יהיה זכאי לגמלה או שיקבל רק מחצית ממנה.

אפשרויות הערעור על ההחלטה

הגשת ערעור: במקרים בהם ביטוח לאומי פוסל את זכאותו של החולה הסיעודי להיכלל במסגרת חוק הסיעוד ולקבל את גמלת הסיעוד, זכות החולה להגיש ערעור לבית הדין לענייני עבודה, לא יאוחר משישה חודשים לאחר קבלת ההחלטה. יש באפשרותו לערער מספר פעמים. באתר הזכויות של מובטחי ביטוח סיעודי ניתן לקבל מידע רב על אפשרויות הערעור.

הגשת בקשה חוזרת: במקרה בו הביטוח הלאומי דחה את תביעתו של החולה הסיעודי, אך בינתיים הייתה החמרה במצבו הרפואי או התפקודי, יש באפשרותו לפנות בשנית למוסד ולהגיש בקשה נוספת. במקרה כזה, עליו להציג בבקשתו השניה חוות דעת רפואיות וטפסים המעידים על כך שאכן חלה החמרה.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.