זכויות קשישים משלמי משכנתא

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

משרד הבינוי והשיכון שם לעצמו למטרה להקל על הקשישים הנזקקים שמשלמים משכנתא על ידי החזרים של חלקים מסכום התשלום. זכויות קשישים משלמי משכנתא להחזרי תשלומים התקבלו בישיבת ממשלה בתחילת שנת 2008.

עד לחודש מרץ של שנת 2010 בוצעו החזרים רטרואקטיביים ותשלומים שוטפים בפועל של קרוב לחמישה מיליון שקלים בעקבות החלטה זו.

התשלומים החלו להגיע למשפחות הנזקקים בעקבות הצלחתו של משרד הבינוי והשיכון לגייס את המוסד לביטוח לאומי, את הבנקים ואת משרד האוצר למימוש החלטת הממשלה משנת 2008.

הזכאים לקיצבה

ההשתתפות במשכנתא ניתנת לקשישים נזקקים העומדים בששת הקריטריונים שהוגדרו לזכאות זו:

  • החלו לשלם את תשלומי המשכנתא לא יאוחר מהרביעי בנובמבר 2007.
  • המשכנתא שקיבל הקשיש ניתנה לו לצרכי מגורים בלבד ולא לשום צורך אחר, פרטי או מסחרי.
  • שווי הדירה לפי השומא שניתנה לבית בעת קניתו ועד לתאריך הנקוב בסעיף א' אינו עולה על מיליון ש"ח לקשיש שרכש את הדירה ביחד עם קרוב משפחה מקרבה ראשונה במימוש צירופי זכאות, או על 860 אלף ש"ח למי שרכש בגפו דירה למשפחתו.
  • ההחזר על המשכנתא גבוה מ-500 ש"ח בעבור דירה הנמצאת באיזורי עדיפות לאומית ומעל 800 ש"ח בשאר ישובי הארץ.
  • גילו של הזכאי או של בת זוגתו גבוה מגיל 70.
  • הקשיש מתקיים מקיצבת זיקנה הניתנת לו על ידי המוסד לביטוח לאומי או על ידי קצבה הניתנת לנפגעי פעולות הנאצים לבעלי נכות בשיעור שלא עולה על 49% בסוגי נזק אחד שתיים ושלוש.

איך מקבלים את הקיצבה?

על מנת לקבל את הקיצבה המגיעה לזכאים אין צורך בהגשת תביעה מסוג כלשהו או לחתום על טופס מכל סוג. התשלומים מועברים ישירות לחשבון הבנק של הקשיש אליו משולמים תשלומי קיצבת הזיקנה על ידי המוסד לביטוח לאומי. משרד הבינוי והשיכון מעביר את הכספים מדי חודש בחודשו למוסד לביטוח לאומי, והנ"ל מעביר את הכספים ישירות לחשבונו של הזכאי.

סכומי הזכאות

כיום, כשנתיים לאחר אישור הממשלה בדבר ההחזרים זכאי להחזרים אלו כשלושת אלפים קשישים. גובה ההחזר משתנה לפי גילו של הזכאי. זוג קשישים בגילאי 70-74 זכאים להחזר חודשי של 132 ש"ח, וזוג קשישים שגילם מעל 80 זכאי להחזר חודשי של 300 ש"ח. יחיד שגילו בין 70 ל-74 זכאי להחזר חודשי של 82 ש"ח, וקשיש שגילו מעל שמונים זכאי להחזר של 200 ש"ח בכל חודש.

אישור המהווה צעד תקדימי

אישור זה מהווה צעד תקדימי למדינת ישראל כמדינה סוציאלית הדואגת לרווחה של תושביה. התקדים בכך הוא שנכון להיום קיימת במדינת ישראל אוכלוסיה שלמה המקבלת ללא תביעות, טפסים ובירוקרטיה מצידם החזרים באופן אוטומטי בעת קנית דירה, גם באופן רטרואקטיבי.

לפי משרד הבינוי והשיכון, בשנים הקרובות תעבור הצעה בממשלה לפיה יהיו זכאים להחזרים חלקיים של תשלומי המשכנתא זוגות צעירים הרוכשים דירה בפעם הראשונה בחייהם. צעד זה יכניס זוגות רבים למעגל בעלי הדירות בזכות הקנין, ויהווה צעד סוציאלי משמעותי בעזרה לזוגות צעירים להקים משפחה, ולהתחיל את חיהם המשותפים במעמד מבוסס, מבלי להתקשות בהחזרי המשכנתא.