זכויות סטודנט במילואים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

שירות מילואים מהווה אתגר לא פשוט שמצריך עקירה ממחויבויות, עבודה, משפחה וילדים למשך תקופה ממושכת לצורך שירות המדינה. עקירה שכזו לשירות צבאי במהלך לימודים אקדמיים מהווה אתגר אפילו גדול יותר.

מילואימניקים-סטודנטים נאלצים לקחת פסק זמן מלימודיהם ולצבור פערים משמעותיים מול שאר הסטודנטים, חלקם כשהם מצויים במסגרות תחרותיות להתקבל לעבודות הכי בכירות לאחר התואר. דרישות מהלך הסמסטר, בין אם זה קריאות של מאמרים, הגשת עבודות ובחינות פשוט לא מתבצעות, כמו גם דרישות האקדמיה בתקופת המבחנים שלא מתממשות.

מדינת ישראל יצרה שורה של חוקים שאמורים להגן על זכויות במילואים, וליצור יחדיו סל זכויות לסטודנט במילואים:

מטלות אקדמיות

  • במידה וסטודנט נעדר מבחינות מועד א' וב' בשל שירות מילואים הוא זכאי למועד ג' מיוחד
  • סטודנט שנעדר מלימודיו במצטבר 21 יום במהלך סמסטר אחד או 14 יום רצוף, זכאי למועד ג', גם אם נוכח בשני המועדים האחרים.
  • במקרה בו סטודנט שירת במילואים בתקופה של החל מארבעה ימים בין אם זה בתקופת הבחינות או שבועיים לפני כן, זכאי הוא למועד ג' שיתקיים לאחר מספר ימים מתום שירותו הצבאי. את משך הזמן שניתן לסטודנט ללמוד לבחינה לאחר חזרתו ממילואים נמדדת כמספר ימי המילואים שביצע כפול 0.8.
  • על המוסד האקדמאי לאפשר לסטודנט לגשת למועד המיוחד במהירות האפשרית ללא דחייה מיותרת, כשהמועד המיוחד יכול להינתן עם סטודנטים אחרים אך לא יכול להידחות לסמסטר שאחריו כמועד ג', אלא חייב להיות באותו הסמסטר, אלא אם כן הסטודנט הסכים לכך.
  • החוק חל גם על דרישות אקדמיות, באשר הן, במהלך הסמסטר מהסטודנטים, כמו בחינות או הגשת עבודות, ובמידה ואי הגשתם משפיעה על ציונו של הסטודנט הוא רשאי לגשת לבחינה נוספת או לקבל מועד הגשה נוסף.
  • במידה וסטודנט כבר נוכח בעת הגשת עבודה אך חזר משירות מילואים כשבוע עד שבועיים לפני מועד הגשתה, הוא רשאי או לקבל חלופה בתאום עם המורה או לקבל מועד הגשה מיוחד, תלוי בגודל ומורכבות המשימה.

זכויות נוספות

מעבר לתחום המבחנים ועבודות אקדמיות, לסטודנט שבעקבות שירות מילואים לא הצליח להשלים את חובותיו הלימודיים על מנת להתקבל למקצוע אחר, קורס אחר או תואר שני רשאי על פי חוק להירשם לאותו מסלול "על תנאי" במורה שישלים את אותן חובות בהמשך.

כמו כן, במידה וסטודנט לא הספיק להירשם לקורסים באוניברסיטה או במכללה בשל שירות מילואים, בין אם זה כי פספס את תקופת ההרשמה או כי לא הספיק לקבל שירותי ייעוץ מתאימים מהמוסד האקדמי, הוא רשאי להירשם לקורס שיבחר, גם אם כבר לא נותרו באותו מקצוע מקומות פנויים.

בנוסף, במידה והמהלך מתאפשר על ידי המוסד האקדמי, ניתן לאפשר לסטודנט שעומד לקראת שירות מילואים לבצע רישום מוקדם לפני כל שאר הסטודנטים ולפני שליחתו לשירות המילואים.

בנוסף לרשימת זכויות ארוכה זו, ב2008 ח"כ מלכיאור (מימד) הצליח להביא לאישור הכנסת של שורת הקלות לסטודנטים שמשרתים במילואים, בין הזכויות שאושרו, לסטודנט-מילואימניק הזכות לקבלת שיעורי עזר להשלמת חומר שפספס בעקבות שירות מילואים, לקבל 100 תלושי זיכוי על צילומים על כל יום מילואים במהלך לימודיו. כמו כן, הוא רשאי לקבל פטור מתשלום על קניית אמצעים להשלמת החומר הלימודי.