זכויות נשים מסורבות גט

נושא הגירושין בישראל הוא מורכב ומעורר מחלוקות רבות בקרב הציבור וגופים רשמיים, התחום כולו הוא חלק מתחום רחב ובעייתי, שהוא גם ייחודי לישראל מבין שאר המדינות המערביות, נושא מוסד הנישואים והחיבור הרשמי והמחייב שלו לדת.

כל נושא הפרדת דת ממדינה וכפייה דתית בישראל הוא נושא סבוך ומעורר מחלוקת לאורך עשרות שנים כבר. בתחום זה של נהלים מחייבים שנקבעים על פי חוקי הדת לבין נהלים משפטיים ונורמות של חיים נורמאליים הנושא של זכויות נשים מסורבות גט הוא אחד העיקריים והבעייתיים ביותר.

זכויות נשים מסורבות גט הינו נושא מורכב ובעייתי ונשים שנמצאות במצב זה סובלות מאוד מבחינות רבות. זכויות אלה ניתנו לנשים על מנת לאזן בין דיכוי ואפליית הנשים המובנות בהלכה היהודית העתיקה לבין ערכי החופש והשוויון לנשים של המדינה הדמוקרטית המערבית.

גירושים בישראל – רק בגט דתי ובהסכמת שני הצדדים

הנושא של סרבנות גט וזכויות נשים הוא בעייתי כל כך בדיוק בגלל חוסר ההפרדה בין דת למדינה בישראל, על מנת לפרק קשר נישואים בישראל בגירושים תקפים וחוקיים חייבים לעבור דרך מוסדות הרבנות ולקבל גט חוקי הלכתית.

גט שכזה מושג רק באמצעות הסכמת שני הצדדים ובמצבים בהם הבעל מסרב לתת לאישה את הגט היא נחשבת מסורבת גט וממשיכה להיחשב נשואה, היא אינה יכולה להינשא בשנית, כל ילדים שייוולדו לה מקשר אחר ייחשבו ממזרים, היא לא זכאית לתשלומי מזונות אישה גרושה וכמובן שישנה פגיעה מהותית באיכות חייה בגלל אותו סירוב גט.

זכויות נשים מסורבות גט – פתרונות לקבלת גט

מבחינת זכויות נשים מסורבות גט שנוגעות ישירות להשגת הגט המיוחל, אלו אמנם לא זכויות ישירות שלה אלא דרכים שהגופים הרשמיים יכולים לבחור על מנת להשיג את האישור מהבעל, בתי הדין הרבניים יכולים לנקוט בכמה אמצעים:

  • הרבנים יכולים לנסות ולדבר על הבעל ולנסות לשכנע אותו להעניק את הגט לאשתו. הבעל חייב להסכים ואסור לאשר גט שהושג בכפייה כי אז אינו כשר ואינו תקף.
  • אפשר לשלול או למנוע חידוש של רישיון הנהיגה של הבעל.
  • לחסום שימוש בכרטיסי אשראי.
  • הגבלת שימוש בחשבונות בנק של הבעל סרבן הגט.
  • הנפקת צווי איסור יציאה מהארץ לבעל.
  • שלילה או אי חידוש של דרכון.
  • הוצאת איסור על התמודדות של הבעל על משרות במגזר הציבורי.
  • עצירת כל הסמכה למקצוע שדורש לשם כך הוצאת רישיון מיוחד.
  • במקרים נדירים וקשים מותר לבית הדין הרבני להוציא צו מעצר לסרבן הגט לתקופה של עד 10 שנים.

כמו כן, ניתן להגיש נגד סרבן הגט תביעה למתן מזונות למרות שהזוג עדיין מוגדר נשוי, זאת משום שחלק מחובות הבעל מבחינת ההלכה היהודית היא לדאוג לפרנסתה, מחייתה, מזון וכדומה ובמצב של סרבנות גט האישה אינה זכאית למזונות כגרושה ובפועל לא מקבלת את הדברים האלו מבעלה.

זכויות נשים מסורבות גט – קבלת פיצוי כספי מהבעל

התקדמות משמעותית של השנים האחרונות בתחום של זכויות נשים מסורבות גט נעשית דרך בתי משפט אזרחיים, אמנם אין להם יכולת לחייב את מתן הגט אך נפסקו כבר כמה פסקי דין שקבעו כי סרבני גט ישלמו לנשותיהם מסורבות הגט פיצויים כספיים גדולים מאוד על עוגמת הנפש, נזק כלכלי, הפרעה להמשך החיים, מניעת זכויות אזרחיות בסיסיות ועוד. סכומי הפיצויים הגיעו במקרים אלו למאות אלפי שקלים.

אין ספק כי מבחינת זכויות הנשים מסורבות גט יש בישראל עוד דרך ארוכה והנושא בעייתי מאוד, אך תחילת מגמה של נטל כלכלי כבד מאוד על הסרבנים היא התקדמות בכיוון הנכון עד הסדרת התחום מבחינה משפטית אזרחית ולא דתית.

ראו גם:

הזכות לחופש דת בישראל