זכויות ניצולי שואה בשעות סיעוד

ניצולי שואה בישראל זכאים מגיל מסויים לקבל קיצבה המשוייכת לחוק הסיעוד של הביטוח הלאומי. זכויות ניצולי שואה בשעות סיעוד מוענקות בדרגות משתנות בהתאם למידת זכאותו של ניצול השואה.

הזכאות לגמלה זו נובעת מכמה פרמטריים אשר על המבקש סיוע לחוק סיעוד לעמוד בהם:

 1. אינו מקבל קיצבת נכות בגין פגיעה בעבודה או קצבת נכות כללית, ואם כן מקבל מוכן לוותר עליה לטובת קצבת חוק הסיעוד.
 2. תושב מדינת ישראל
 3. הגיע לגיל הפנסיה
 4. מתגורר בביתו או בדיור מוגן ולא בכל מוסד רפואי/ סיעודי כלשהו, אלא אם כן זה לתקופה מוגבלת.
 5. נזקק לסיוע צמוד בכל הנוגע לפעולות יומיומיות אישיות וסביבתיות, באופן שוטף וזקוק להשגחה צמודה ברוב או בכל שעות היממה.
 6. כלל ההכנסות שלו קטן מסכומים שבין 8,000 ש"ח ליחיד ול-12,000 ש"ח  לזוג בכל חודש.

אם עומד האדם בקריטריונים אלו, תשלח אליו אחות או פיזיוטרפיסטית מטעם הביטוח הלאומי על מנת לבחון את יכולתיו הפיזיות והמנטליות ברמת שיחה ובדיקה ראשוניות.

על פי בחינה זו, ייקבעו מידת התלול של אותו אדם בזולת, מידת קצבת הסיעוד שעליו לקבל בהתאם למצבו ומשך הזמן בו הוא זכאי לחוק הסיעוד

גמלת חוק הסיעוד מחולקת למימון שעות טיפול באותו קשיש, באם מדובר במטפל הנמצא כמה שעות בודדות ביום וביאם מדובר במטפל צמוד בכל שעות היממה:

 1. אם ביטוח לאומי קבע כי הינו זכאי ל-100% סיוע בחוק סיעוד, ייקבל הקשיש מימון של 9.75 שעות שבועיות, בחלקם היחסי מן היממה.
 2. אם נקבע כי הינו זכאי ל-150% מימון חוק סיעוד, אזי יקבל הקשיש מימון של 16 שעות טיפול שבועיות.
 3. אם נקבעה בעבורו הדרגה הקבועה ביותר, קרי 175%   מימון חוק סיעוד, אזי יקבל הוא סכום השווה למימון של 18 שעות שבועיות בעבור טיפול שוטף בו.

סיוע של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל

קרן זו, אשר מקבלת מימון מממשלתי, מסייעת לניצולי השואה במתן הטבה בדמות שעות סיעוד חד פעמיות, עד לאישור הביטוח הלאומי את חוק הסיעוד בעבור אותו ניצול, בין אם יאושר או לא.

קרן זו מגדירה את נפגעי השואה, על פי הגדרה רחבה וגורפת, וכך, לא רק מי שהיה חי בגיטאות או/ו במחנות נחשב לניצול שואה, אלא כל מי אשר נרדף על ידי הנאצים באשר הוא ומשפחתו, וכל מי שנמלט על נפשו ממדינות השלטון הנאצי, באשר הן ולא רק באירופה.

סיוע בידי הקרן לרווחת נפגעי השואה, תלוי, בין השאר ברמת ההכנסה של ניצול השואה, כך מי שהכנסתו הכוללת עוברת את הסכום של 7,000 ש"ח לחודש ללא הכנסת בן/בת הזוג, לא יוכל לקבל סיוע שכזה.

סיוע זה של הקרן לרווחת נפגעי השואה בישראל, נחלק לשני חלקים:

 1. חמישים שעות טיפול לאחר אשפוז ממושך: סיוע חד פעמי של מתן סכום השווה לחמישים השעות הללו. את הבקשה בעבורם ניתן, ואף רצוי להגיש טרם השחרור, באמצעות העובדת הסוציאלית של המוסד בו הקשיש מאושפז, זאת על מנת שניתן יהיה לאשר בקשה זו עוד בטרם הבאת הקשיש אל ביתו. מי שכבר שוחרר והגיע לביתו, לא יוכל עוד להגיש בקשה שכזו וזכות זו תאבד או תדחה לו.
 2. תוספת קבועה לשעות חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי, בעבור ניצול שואה אשר אושר לו מטעם הביטוח הלאומי סיוע של 16 שעות שבועיות ומעלה, ייקבל מקרן רווחת ניצולי השואה, מימון של עוד 9 שעות חודשיות בעבור טיפול סיעודי בו, ובתנאי שאינו נמצא במוסד רפואי או/ו סיעודי כלשהו.
 3. מי שהביטוח הלאומי אישר לו חוק סיעוד במימון נמוך מ-16 שעות, לא יהיה זכאי לתוספת כלשהי מטעם קרן זו.

למידע נוסף: זכויות ניצולי שואה – מענק חד פעמי, זכויות ניצולי שואה – רנטה קבועה