זכויות החולים במחלות כליה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

למחלות כליה ישנם גורמים רבים ועל כן מידת השפעתן על תפקודו היומיומי של החולים מגוונת ונעה בין מצבים של החלמה מלאה, למחלה כרונית וקשה הפוגעת בתפקוד היומיומי.

זכויות החולים במחלות הכליה מגופים ממשלתיים שונים תלויות בדרגת נכותם ומידת הפגיעה שנגרמת ליכולתם לעבוד ולהשתכר למחייתם.

זכויות מהמוסד לביטוח לאומי

נכות מעבודה

חולה במחלת כליה כתוצאה מעבודה למשל בשל ישיבה ממושכת או חשיפה לחומרים מסוימים, זכאי לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה להכרה בתאונת עבודה, בשל מחלת מקצוע.

דמי פגיעה – ישולמו לחולה שאינו מסוגל לעבוד בעבודתו, או בעבודה מתאימה אחרת, כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה. תקופת הזכאות המקסימאלית היא 13 שבועות.

גמלת נכות כתוצאה מתאונת עבודה – תשולם לחולה שנותרה לו נכות, כתוצאה ממחלתו. ועדה רפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי תבדוק את החולה ותקבע את דרגת נכותו, כתוצאה מהפגיעה בעבודה.

אם לחולה נקבעה דרגת נכות צמיתה הפחותה מ-20%, הוא יזכה למענק נכות מעבודה חד פעמי. אם נקבעה לו דרגת נכות צמיתה של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבת נכות חודשית, שתשולם החל מסוף תקופת הזכאות לדמי פגיעה ועד לסוף חייו.

בהגיעו של החולה לגיל הפרישה, יתאפשר לו לבחור בין המשך תשלום קצבת הנכות לבין קצבת זקנה.

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי – מותנה בהעדר כל הכנסה אחרת במשך תקופת הזכאות לגמלה. בעל דרגת נכות של 100% יזכה לפטור, אף אם יש לו הכנסה.

גמלת נכות כללית

החולה ייבדק על ידי ועדה רפואית, אשר תקבע לו דרגת נכות צמיתה בהסתמך על כלל הליקויים והמחלות מהם הוא סובל, לרבות מחלת הכליה.

דרגת הסף של הנכות, הנדרשת לשם קבלת קצבה חודשית, עומדת על שיעור של 60%. עם זאת, אם אחד מהליקויים מהם סובל החולה מזכה אותו לבדו בנכות בשיעור של 25%, הוא יידרש לעמוד ברף של 40% נכות צמיתה משוקללת בלבד.

עבור עקרת בית, רף הזכאות עומד על נכות צמיתה בשיעור של 50%.

פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי: מותנה בהעדר כל הכנסה אחרת במשך תקופת הזכאות לגמלה. חולה שנקבעה לו דרגת אי כושר להשתכר של 75% יזכה לפטור, אף אם יש לו הכנסה.

קצבת שירותים מיוחדים – חולה במחלות כליה, שטרם הגיע לגיל הפרישה, יהיה זכאי לה אם הוא מקבל קצבת נכות ונקבעה לו דרגת נכות של 60% לפחות. חולה שאינו מקבל קצבת נכות יהיה זכאי לה, אם נקבעה לו דרגת נכות של 75% לפחות. בין השאר, מדובר בחולים המטופלים בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות וחולים שהושתלה בגופם כליה.

מאחר שמטרת הקצבה היא לאפשר טיפול בבית, לא יהיו זכאים לה חולים המאושפזים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום. כמו כן, לא יהיו זכאים לה חולים המקבלים גמלה לנפגעי עבודה או תשלום אחר עבור טיפול ועזרה בבית וששכרם עולה על חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

היתר להעסקת עובד זר – חולה המקבל קצבת שירותים מיוחדים יהיה זכאי לו, ללא קשר לגילו.

גמלת סיעוד

חולה במחלת כליה, שעבר את גיל הפרישה, יהיה זכאי לה אם הוא מתגורר בביתו וזקוק להשגחה, או תלוי בעזרת הזולת לשם ביצוע רוב פעולות היום יום, כגון רחצה, הלבשה, אכילה וכדומה.

מידת יכולת התפקוד נקבעת על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי וממנה נגזר שיעור הגמלה. הגמלה עצמה לא תשולם, לרוב, בכסף, אלא תינתן באמצעות שירותים מתוך סל שמציע המוסד לביטוח לאומי וכולל, בין היתר, שעות טיפול בבית, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, שירותי כביסה והתקנת לחצן מצוקה.

משרדי ממשלה נוספים

בהתאם לדרגת הנכות שנקבעה לחולה על ידי המוסד לביטוח לאומי, נקבעת גם זכאותו להקלות והנחות מטעם מוסדות נוספים:

  • משרד האוצר: פטור מתשלום מס הכנסה והנחה במס רכישה.
  • משרד הבינוי והשיכון: סיוע בתשלום שכר דירה.
  • רשויות מקומיות: הנחה בתשלום ארנונה.
  • משרד התחבורה: הנחה בנסיעה בקוי תחבורה ציבורית מסוימים.
  • משרד הבריאות: הנחות ופטור מהשתתפות עצמית ברכישת תרופות לחולה כרוני.

אולי יעניין  אותך גם:

מהן הזכויות הרפואיות של חולי גלומרולונפריטיס (דלקת פקעיות הכליה)?