העברת חשבון בנק

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

בנקים בישראל נוהגים להציע הצעות מפתות לצעירים, לסטודנטים וללקוחות אחרים, כדי שיצטרפו לשורותיהם. הסיבה המרכזית לכך היא כי בישראל אנשים נוהגים להישאר באותו הבנק למשך כל חייהם, ורק מעטים מחליטים להעביר חשבון מבנק אחד לשני.

בשנים האחרונות, עם התגברות התחרותיות בין הבנקים, גובר גם התמריץ של הלקוחות להעביר את נכסיהם והתחייבויותיהם לבנק אחר. אולם, צעד שכזה עשוי לעורר חששות, הכרוכות בהתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות. בפועל, המצב אינו כה מסובך ויש כלים המסייעים במעבר בין בנק לבנק.

מדוע מתעורר הצורך לעבור בנק?

למרות שעמלות רבות ושירותים שונים שניתנים בבנקים הם זהים, תמיד ניתן למצוא הבדלים בין הבנקים השונים. כך לדוגמא, בנקים קטנים עשויים להציע הטבות בעמלות ובתנאי האשראי כדי לנסות למשוך לקוחות מהבנקים הגדולים. במקרים אחרים, בנקים מציעים הטבות לאוכלוסיות מסוימות (עובדי מדינה/ סטודנטים/ חיילים וכדומה), שעשויות להיות אטרקטיביות יותר ממה שיציע הבנק הנוכחי.

כבכל תחומי החיים, לעיתים יתברר כי על-ידי מעבר לבנק אחר ניתן לשפר את התנאים או להוזיל את העמלות שמשלמים לבנק מדי חודש בחודשו, והדבר עשוי להסתכם בחסכון של מאות שקלים בשנה.

כיצד מבצעים בפועל העברה של חשבון בנק?

כדי להעביר חשבון קיים, יש לבצע הליך דו-שלבי. ראשית, יש כמובן לפתוח חשבון בבנק החדש, ורק לאחר מכן לסגור את החשבון הישן. מטבע הדברים, בחשבון הישן צפויים להימצא נכסים (כספים בחשבון העובר ושב, תיקי ניירות ערך, חסכונות וכד'), אך גם התחייבויות (הלוואות, מינוס בחשבון העובר ושב וכדומה). כדי לסגור את החשבון הישן יש להביא אותו למצב מאוזן – כלומר, ללא עודף של נכסים על ההתחייבויות או להיפך.

מרבית הבנקים מציעים ללקוחות המצטרפים אליהם "הלוואות מעבר" בתנאים מועדפים, אשר נועדה לכיסוי ההתחייבויות לבנק הקודם. בדרך זו, יכול הלקוח לסגור את ההלוואה בבנק הישן, על-ידי לקיחת הלוואה זהה, בתנאים עדיפים בבנק החדש. כאשר מדובר בנכסים, ההליך פשוט יותר, שכן ניתן להורות לבנק הישן להעבירם לבנק החדש.

אולם, גם בהלוואות וגם בחסכונות, עשויה להיות משמעות כספית לפדיון מוקדם. הלוואות רבות קובעות כי פדיון מוקדם יחייב תשלום של עמלה גבוהה מאד, ולעיתים משיכה מוקדמת של תוכנית חסכון או פיקדון תגרור אף היא תשלום עמלה או פגיעה בצבירה. חשוב מאד לברר את גובה העמלות שיש לשלם בשל משיכה או פדיון מוקדמים, ולשקול האם לא כדאי לחכות למועד סיום כל התוכנית לפני המעבר.

עלויות המעבר

כדי לאפשר מעבר פשוט וקל של לקוחות בין הבנקים, נקבע בכללי ניהול הבנקים כי העלות שניתן לגבות בשל סגירת חשבון תהיה של עד 40 ש"ח בלבד. רצונם של בנקים למשוך לקוחות חדשים מבטיחה כי לרוב, ההטבות שיתן הבנק החדש ללקוחות יהיו שוות יותר מ-40 השקלים הללו. בנוסף, פעמים רבות (אך לא תמיד), העברה של חשבון הבנק תחייב הנפקת כרטיס אשראי חדש (במקרה בו הכרטיס הונפק על-ידי הבנק הישן). במקרה שכזה, צפוייה עלות נוספת בגין העברת כרטיס האשראי.

מעבר בסיוע הבנק החדש

כלי מרכזי שמסייע להעברת חשבון הבנק הוא היכולת להשאיר את כל כאב הראש לבנק החדש. כאשר הלקוח מסמיך את הבנק החדש לטפל בהעברה, הבנק הישן מחוייב להעמיד לרשותו מידע מלא אודות הלקוח ולאפשר העברה קלה של הנכסים.

הבנק החדש יכול להעביר אליו, בתיאום עם הבנק הישן, את כל הנכסים שלכם וכן לחדש אצלו הוראות קבע שונות שיש ללקוח. עם-זאת, הבנק החדש אינו יכול לקבוע בעצמו כיצד יטופלו ההתחייבויות שבבנק הישן. כל שביכולתו של הבנק החדש לעשות הוא להציע ללקוח פתרונות הנוגעים להסדרת כל ההתחייבויות בבנק הישן, על-מנת שהלקוח יוכל לסגור את חשבונו.

עוד בנושא: יחסי בנק לקוח, ערבים.