זכויות רפואיות לחולים בדלקת הכבד

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דלקת בכבד

דלקת הכבד או בשמה הלועזי מחלת הפטיטיס הינה שם כולל לסוגים שונים של מחלות. המשותף לכל הצורות של הפגיעה, בין אם מדובר על פגיעה כתוצאה מווירוס ובין אם מדובר על סיבה אחרת, הוא שעשוי להיגרם לחולה נזק ברמות שונות.

לעיתים מדובר על פגיעה קלה יחסית, ודי בטיפול תרופתי כדי להביא להטבה ואף להחלמה. לעיתים אחרות מדובר על נזק גדול בהרבה, כאשר עשוי להיגרם לכבד נזק משמעותי המכונה בשם שחמת. מצב זה נחשב לבעייתי והחולה עשוי להזדקק לטיפול ממושך ואף להשתלת כבד. מקרים קשים במיוחד עלולים להסתיים במוות.

בשל הצורות השונות שבהם תשפיע המחלה על החולים השונים, הרי שגם הזכויות הרפואיות שעשויות להתקיים יהיו שונות במהותן. כאשר הפגיעה קשה יותר, הזכויות יהיו מקיפות יותר.

מווירוס ועד אלכוהול

לפני שנסקור פרטים נוספים אודות הזכויות הרפואיות וזכויות נוספות שעשויים להיות רלוונטיים עבור החולים בדלקת כבד, נסקור כמה פרטים נוספים אודות המחלה עצמה. הופעת המחלה עשויה להיות חריפה או כרונית (כלומר, מתמשכת). בין הסיבות המובילות לפרוץ המחלה ניתן למצוא:

  • טיפוסים שונים של ווירוסים – חלקם כאלה שעוברים מהאם לעובר, חלקם מועברים בנוזלי גוף או בצואה ויש שמועברים כתוצאה מעירוי של דם נגוע.
  • רעלנים ותרופות – פגיעה מהותית בכבד יכולה להיות כתוצאה מחשיפה לחומרים רעילים, כדוגמת תוצרים תעשייתיים שונים או תרופות חזקות.
  • ישנן גם סיבות נוספות להתפתחות דלקות בכבד, למשל סרטן, צריכת אלכוהול באופן מוגזם (בדרך כלל ברמה של אלכוהוליזם) ועוד. על אודות חלק מהסיבות אין תמימות דעים במחקר ועל חלקן מבוצעים מחקרים ממש בתקופה זו.

קלה עד חמורה

כאשר מחלת ההפטיטיס מופיעה בצורתה החמורה, הפגיעה באיכות חייו של החולה עשויה להיות משמעותית ביותר. כך גם עשויות להית המגבלות והיכולת התפקודית של החולה. כאשר מדובר על הצורה הקלה יותר של המחלה, הרי שהסיכויים של החולה לקבל הכרה באחוזי נכות משמעותיים קלושים. עם זאת, יש בין החולים כאלה שעקב מצבם נפסקים להם אחוזי נכות משמעותיים, לעיתים עד כדי מאה אחוז נכות.

על מנת לקבל הכרה רשמית בפגיעה וכדי לקבל את הזכויות העיקריות מטעם מוסדות המדינה יש לפנות למוסד לביטוח לאומי.

בסמכותו של גוף זה לקבוע, על פי הליקויים מהם סובל החולה, האם ניתן להכיר במצבו מבחינת אחוזי נכות (יש זמנית ויש קבועה). ההחלטה הינה תוצאה של וועדה רפואית, שתתכנס לאחר הגשת תביעה, מסירת מסמכים רפואיים מפורטים והגשת חוות דעת רפואית קודמת.

הזכות לטיפול רפואי

נכון למועד כתיבת שורות אלה, עבור חלק מהסוגים של דלקת כבד ישנו חיסון שניתן לכלל אזרחי ישראל. האפקטיביות של החיסון גבוהה, אבל אין בו כדי לספק הגנה מפני כל המצבים של הפטיטיס.

במידה ואדם חלה במחלה, הוא זכאי לקבל טיפול רפואי התואם את רוחו של "חוק זכויות החולה", לרבות יחס נאות וסובלני, שמירת סודיות רפואית, וכל הטיפולים המצויים בסל הבריאות.

כאשר מדובר על חולה כרוני, ישנה זכאות להנחות בתשלומים לקופת החולים, בכפוף לתקרת תשלום. כאשר מדובר על מבוטחים בביטוחים משלימים או פרטיים, יש להם זכויות נוספות שבגינן שולמה פרמיה בהתאם.

קצבאות ועוד

במידה והחולה הוכר כנכה ונקבע שיכולתו להתפרנס נפגעה, הוא זכאי לקצבת נכות. קצבה זו משולמת באופן חודשי על ידי המוסד לביטוח לאומי. מלבד זאת, ישנן זכויות נוספות שעומדות לחולה בפני ביטוח לאומי, בהתאם למצבו, לרבות שיקום מקצועי.

מלבד זאת, לנכים שמורות זכויות נוספות מול רשויות המדינה וגופים נוספים, לרבות הנחה בתשלומי מיסים שונים, ארנונה מופחתת, קבלת תעודות נכה ועוד.