מי צריך חוות דעת רפואית?

חוות דעת רפואית הינה מסמך רפואי מטעם רופא בעל הכשרה רשמית, אשר כולל התייחסות למצבו הבריאותי של אדם מסוים.

בימינו, כמעט כל אדם נדרש להמציא חוות דעת רפואית לגורמים מסוימים במהלך חייו, וזאת בין היתר כחלק מהליכי הקבלה לעבודה חדשה, במסגרת חתימה על פוליסת ביטוח חיים, וכדומה.

כמו כן, חוות דעת רפואית מהווה גם גורם בעל חשיבות ניכרת במסגרת הליכים מנהליים, הנדרשים לצורך מימוש זכויותיו החוקיות של אדם מול המוסד לביטוח לאומי, וזאת במקרים של תאונת עבודה, תביעה לקצבת נכות, או אובדן כושר עבודה (חלקי או מלא).

בכל אחד ממקרים אלו, ועוד, קיימת חשיבות לכך שהפונה יצטייד בין היתר גם בחוות דעת רפואית מטעמו, אשר כוללת התייחסות ספציפית למצבו הרפואי העכשווי, וביחס לסוגיה אשר מהווה העילה הישירה לפנייה למוסד לביטוח לאומי.

מתי יש צורך בחוות דעת רפואית?

במסגרת תביעות המוגשות לבית המשפט בגין נזקי גוף, וכן בעילת רשלנות רפואית, חוות דעת רפואית מהווה מסמך חשוב ביותר, אשר מתארת את העילה הישירה להגשת התביעה.

במידה והתובע בוחר שלא להציג חוות דעת רפואית, המתארת את הנזק שנגרם לתובע, ואשר בגינו מוגשת התביעה, סביר כי בית המשפט יבחר לדחות את התביעה על הסף, וזאת בעילת "אי הוכחת נזק".

כמו כן, חוות דעת רפואית מהווה במקרים רבים חלק חשוב במסגרת ההליכים המנהליים מול גורמי המוסד לביטוח לאומי, וזאת בכל הקשור לקבלת הטבות שונות בגין מצבו הבריאותי של הפונה.

אף כי במרבית המקרים, המוסד לביטוח לאומי אינו דורש מהפונה להצטייד מראש בחוות דעת רפואית מטעמו, ומפנה אותו לצורך כך לוועדה רפואית אשר בוחנת את מצבו באופן פרטני, הרי שבפועל, חברי הוועדה הרפואית מתייחסים בכובד ראש לחוות הדעת הרפואית מטעמו של הפונה, וזו עשויה אף להכריע את הכף במקרים רבים ולכן יש צורך בחוו"ד רפואית של מומחה בתחום הרפואי הרלוונטי.

בסופו של דבר, ובכל הנוגע לתביעות המוגשות למוסד לביטוח לאומי לצורך קבלת קצבת נכות, גם במידה ומגיש הבקשה אינו נדרש לספק חוות דעת רפואית מטעמו, הרי שמומלץ בחום לבחור ולעשות כן באופן יזום, זאת מאחר ולחוות דעת רפואית מפורטת, המתארת בפרוטרוט את מצבו הרפואי של הפונה, ואת הפגיעות הרפואיות שנגרמו לו, עשויה להיות חשיבות רבה גם במסגרת קביעת אחוזי הנכות של הפונה, במידה ובקשתו תאושר, וכן ביחס לגובה התשלום החודשי שייפסק לזכותו במסגרת הקצבה.

מתי יש צורך בחוות דעת רפואית שנייה?

אף כי מרביתם המוחלט של הרופאים בישראל מבצעים את עבודתם בשקדנות ובמקצוענות, הרי שקיימים מקרים בהם גם הרופא עלול לטעות, ולנסח חוות דעת רפואית שאינה מתארת נאמנה את מצבו הרפואי של המטופל, או שממעיטה בחומרת מצבו הרפואי. במקרים אלו, הסתמכות על חוות הדעת הרפואית עלולה לגרום נזק ניכר למטופל, ולמנוע את מימוש זכויותיו החוקיות בגין מצבו הרפואי.

מסיבה זו, יש באפשרותו של כל אדם לפנות לצורך קבלת חוות דעת רפואית שניה, אשר מנוסחת ללא קשר לחוות הדעת הקודמת, ומטעם גורם רפואי שונה.

ככל שחוות הדעת השנייה כוללת ממצאים אשר שונים מהותית מאלו הנכללים חוות הדעת הראשונה, הדבר עשוי לפגוע במידה ניכרת במהימנותה של חוות הדעת הראשונה, ואף לבטלה כליל.

גם במידה ואדם מבקש לערער על החלטותיה של הוועדה הרפואית מטעם המוסד לביטוח לאומי, וזאת ביחס למצבו הרפואי, חשוב לעשות כן בהסתמך על חוות דעת רפואית נוספת, אשר מצדיקה את טענותיו, ומהווה עילה ממשית לצורך ערעור על החלטות הוועדה, ולמימוש זכויותיו של הפונה.

אולי יעניין אותך גם:

זכויות רפואיות של חולים בברוצלוזיס – קדחת מלטה