זכויות רפואיות לחולים במחלת הסרטן

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

סרטן היא מחלה המורכבת מכמאתיים מחלות קשות שונות, המתאפיינות  בתאים הרסניים המשתלטים על רקמה בגוף, או אפילו ברקמות שונות, כמחלה גרורתית.

כאשר אדם מאובחן כחולה סרטן, עליו ועל משפחתו להתמודד עם סיטואציות קשות כגון, קבלה והבנה של מצבו, אפשרויות הטיפול, אם קיימות והתמיכה האינסופית אשר חובה עליו לקבל על מנת לעבור תקופה קשה זו.

בתוך כל ההתמודדות היומיומים הקשה, עניין הזכויות הרפואיות והזכויות הכלכליות של החולים נותר באוויר, אם מבחינה בירוקרטית, אם מבחינת חוסר זמן לבדוק זכויות אלו או אם מסיבות שונות אחרות.

זכויות חולי סרטן כוללות מספר הנחות והקלות ברשויות המס, ולצדן הטבות וגמלות שונות.

זכויות ציבוריות

  • קיצבת נכות כללית, בדרגות שונות מטעם הביטוח הלאומי, בהתאם לקביעת וועדה רפואית ובהתאם למצב כושר העבודה של החולה, לפני, בעת ולפעמים גם לאחר קבלת טיפולי הקרנות וכימותרפייה, באם ניתנים כאלו.
  • גימלת ביטוח לאומי בגין נפגע עבודה: באם יש חשד או הוכח קשר בין מחלת הסרטן לבין עיסוקו הקודם של החולה, בשל חשיפתו לחומרים הידועים או/ החשודים במחוללי סרטן. ובכל מקרה רצוי לבדוק קשר כזה, מכייון שהגימלה הזו יכולה להוות פיצוי גדול יותר מקיצבת הנכות החודשית. חישוב הסכום נגזר ממשכורתו החודשית של החולה, טרם מחלתו ואחוזי הנכות אשר נקבעו בעקבות אותה מחלה.
  • באם הוכח קשר שכזה והחולה מקבל גם קיצבת נכות, אזי זכאי הוא לקבל הטבות נוספות כגון: שיקום תעסוקתי, טיפולים מסויימים למטרת שיקום ושיפור, פיצוי בעקבות אובדן או/ו ליקוי כושר העבודה של החולה, ואם חלילה נפטר החולה, אזי שאריו יהיו זכאים לכל זאת, לרבות בן/בת הזוג.
  • תוספת גמלה לשירותים מיוחדים: מעבר לקיצבת הנכות, זכאי חולה הסרטן לקבל תוספת בגין שירותים מיוחדים. זכאותו זו נבחנת מתוך השענותו של החולה בעזרים, מטפלים, בכל הנוגע לפעולות יומיומיות, לרבות חולי סרטין המקבלים בעבורו טיפול כלשהו. בניגוד לקיצבת הנכות, הזכאות לתוספת זו אינה תלוי ברמת ההכנסות למשפחה ולכן בכל מצב שכושר עבודתו והנהלותו של חולה סרטן נפגע עכב המחלה ו/או הטיפולים, רצוי לפנות אל הביטוח הלאומי להסדרת תוספת זו.
  • הנחות במיסי ארנונה, בהתאם לקבלת הגדרת הנכות בביטוח הלאומי.
  • פטור מתשלומים למס ההכנסה: תלוי באחזוי הנכות אשר נקבעו ולאיזו תקופה. כלומר, מי שנקבעה לו נכות כללית מסויימת לתקופה של עד חצי שנה, אינו זכאי לפטור שכזה, לעומתו, מי שנקבעה לו נכות כללית לתקופה של חצי שנה ולא יותר משנה, זכאי לפטור ממס הכנסה עד גובה הכנסות של כששים אלף ש"ח, ולעמותם, חולה אשר נקבעו לו אחוזי נכות לשנה ומעלה, זכאי לפטור ממס הכנסה, עד לגובה הכנסה שנתית של חצי מילון ש"ח. חולה אשר הוכר נכה לצמיתות יהיו זכאי באותו האופן גם מפטור ממס ההכנסה, ללא קשר לרמת הכנסתו.

זכויות פרטיות

  • גימלת נכות מקרן פנסיה: אם חולה סרטן טרם הגיע לגיל הפרישה, זכאי הוא לגימלה שכזו מקרן הפנסיה אשר הינו מחזיק ואף לפיצוי בגין אובדן כושר השתכרותו, זאת אם ניצל עד תום את ימי המחלה אשר נצברו לו מטעם מקום עבודתו טרם מחלתו. סכומי גימלה זו נחלקים לשתי אפשרויות: האחת- קרן פנסיה ישנה יותר, אשר תשלם גובה של שבעים אחוז מן השכר ואילו האפשרות השניה היא בקרנות פנסיה חדשות אשר נותנות שבעים וחמישה אחוז מן השכר.
  • ביטוחים פרטיים: סעיפים של אובדן כושר עבודה לתקופה ארוכה או קצרה, כיסוי בעבור תרופות, טיפולים וניתוחים, שלא נמצאים כחלק מסל הבריאות. ופיצויים בגים גילוי מחלות קשות, אך יש לבדוק באילו מחלות מדובר משום שלא כל המחלות הקשות מכוסות.

עוד על זכויות חולי סרטן בהרחבה

למידע נוסף ראו גם:

זכויות רפואיות של חול בתסמונת לינץ' – חשוב לדעת

זכויות רפואיות לחולי לוקימיה

זכויות חולי סיסטיק פיברוזיס