זכויות אסיר משוחרר

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

אסירים משוחררים הינה אוכלוסיית קצה בחברה, אשר לחברה אין מוטיבציה ורצון לעזור להם. מדובר באנשים אשר פגעו בחברה כולה ובאדם הפרטי בפרט, אז למה שנעזור להם? שאלה זו מופנית פעם אחר פעם כאשר אנשים העוסקים בתחום מנסים לגייס תרומות או מעסיקים עבור אוכלוסייה זו.

מיהו האסיר?

האסיר הוא אותו אדם אשר עבר על החוק ונקבע כי גזר דינו הוא שהייה בכלא. אדם אינו נולד עבריין. ממחקרים שנעשו בתחום, כ 80% מאוכלוסיית השוהים בכלא הינם בני מיעוטים ועולים חדשים. מצבם הסוציו אקונומי הכתיב את עתידם, ללא ההזדמנויות אשר מתקיימות כמובן מאליו עבור ילדים רבים בחברה. הילד העני, הדחוי, בסביבה מדוכאת מחפש את הדרך הקלה אך גם לעיתים היחידה עבורו. עולם העבריינות. עולם אשר נגיש לו הרבה יותר מהעולם הנורמטיבי, זוהי סביבתו הטבעית.

רצידיביזם

רצידיביזם הינו חזרה לכלא. 80 % מאוכלוסיית האסירים בכלא הינם אנשים אשר ישבו במאסר כבר קודם. האדם המשתחרר מהכלא חוזר לאותה מציאות חיים בה היה קודם. אין בידו האמצעים והאפשרויות לצאת ממעגל זה. העולם הנורמטיבי עבורו הוא עולם רחוק אשר הוא אינו מכיר את שפתו. ככל שעוברות השנים, האפשרויות הופכות למוגבלות יותר ויותר.

שיקום

קיים דיון חריף בנושא הטיפול באסירים, מהי הדרך הטובה ביותר לצמצם את העבריינות? האם ענישה מספיקה? במקומות רבים בעולם קיימת תזוזה לכיוון שיקום וטיפול באסירים. בישראל היא החלה בשנת 1983, אז נחקק חוק הרשות לשיקום האסיר.

הרשות לשיקום האסיר

הרשות לשיקום האסיר הוקמה מטעם חוק בשנת התשמ"ג (1983) מתוך מודעות לחשיבות האדירה לשיקום וטיפול באוכלוסייה זו. אותו אדם אשר משתחרר מהכלא חוזר למציאות חייו אשר אינה משתנה. הרשות שמה לה למטרה לנסות לשנות מציאות חיים זו. וכך, לצמצם את החזרה למאסר ולשלב את העובר על החוק בחברה הנורמטיבית. לרשות משרדים בירושלים, תל אביב, חיפה ובאר שבע. בנוסף, בכל לשכה לשירותים חברתיים יושבת רכזת מטעם הרשות.

זכויות

זכויות אסירים משוחררים כוללות את תכניות השיקום השונות, את האפשרויות העומדות בפני האסיר בכלא, הוסטלים, פרוייקטים ואף קצבה מטעם הביטוח הלאומי עד חצי שנה לאחר השחרור.

  1. סיוע לאחר השחרור: עד שנה מהשחרור מהכלא ישנה האפשרות לפנות לקבלת סיוע באחד ממשרדי הרשות, לכל פונה נבנית תוכנית שיקום ייחודית הכוללת את כל תחומי החיים.
  2. תכנית שיקום: בכלא יכול אסיר לפנות בבקשה לתוכנית שיקום על חשבון שליש ממאסרו. לרשות ישנם יועצים בכלא אשר מסייעים בבניית תוכנית השיקום. לאחר בנייתה, תוכנית השיקום מועברת לוועדת השחרורים שבכלא, אשר מאשרת את התוכנית.
  3. מתקיים שיתוף פעולה עם משרד הרווחה. בכל לשכה לשירותים חברתיים, בכל עיר, יושבת רכזת מטעם הרשות לשיקום האסיר, אשר נותנת מענה עבור אוכלוסיית אותה עיר.
  4. טיפול פרטני וקבוצתי במסגרת תוכנית השיקום.
  5. שיקום תעסוקתי: הרשות לשיקום האסיר מעסיקה יועץ תעסוקתי אשר תפקידו להשיג 'מעסיקים ידידים'. אותם מעסיקים אשר יודעים מיהי האוכלוסייה ומוכנים לקחת את ה'סיכון' בהעסקתם. יועץ התעסוקה מפקח על אותם אסירים משוחררים במקומות העבודה שלהם.
  6. פרויקטים ייחודיים: הרשות לשיקום האסיר מפעילה פרויקטים ומענים ייחודים, כגון, קבוצות לנשות אסירים, הוסטלים, פרויקט פר"ח עבור ילדי האסירים, פרויקט לאלימות במשפחה, לעברייני מין, למגזר הדתי, לנשים אסירות, פיקוח אלקטרוני, נוער ועוד.
  7. הוסטלים: הרשות לשיקום האסיר מפעילה מספר הוסטלים ברחבי הארץ. אשר ניתן להכנס אליהם דרך תוכנית שיקום בקהילה עוד מהכלא, או וולונטרית. בהוסטלים, קיימים מענים רב מערכתיים. בהוסטל 'מפתחות' לדוגמא, האסירים המשוחררים, עובדים במשך היום ובערב מתקיימת תוכנית טיפולית.
  8. ביטוח לאומי: קיימת הגדרה ייחודית לזכאות לקצבת הבטחת הכנסה. אסיר משוחרר עד חצי שנה משחרורו, זכאי להגיש תביעה להבטחת הכנסה ולקבל קצבה עם פטור ממבחן תעסוקה.