זכויות חולי דמנציה

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

דמנציה (שיטיון) היא פגיעה שכלית קשה וקבועה המאפיינת את הגיל השלישי ופוגעת בתפקודו היומיומי של אדם ונובעת ממחלות רבות כגון אלצהיימר, פרקינסון ופגיעה בכלי הדם במוח.

חולי דמנציה נתונים לרוב במצב שאינו מאפשר להם למלא בעצמם את צרכי קיומם היומיומיים ונסמכים בעזרתם האינטנסיבית של בני משפחתם. בשל מצבם הסיעודי של החולים, רשויות המדינה מקנות להם גמלאות וזכויות שונות. בנוסף, עמותות העוסקות בתחום מעניקות סיוע לחולים ולבני משפחותיהם.

זכויות הניתנות לחולי דמנציה באמצעות המוסד לביטוח לאומי

גמלת סיעוד: תשולם לחולה שהגיע לגיל פרישה וכתוצאה מהדמנציה בה הוא לוקה, הפך תלוי במידה רבה מאד או לחלוטין בעזרת הזולת להשגחה ולביצוע רוב פעולות היום-יום כגון אכילה, רחצה והלבשה.

מידת התלות באחרים תיקבע על ידי מעריך מטעם הביטוח הלאומי שיבקר את החולה בביתו ויבדוק את יכולתו לתפקד.

ברוב המקרים, גמלה זו אינה משולמת בכסף אלא מזכה את החולה בשירותים להם הוא זקוק כגון טיפול בבית, ביקור במרכז יום, אספקת מוצרי ספיגה, מימון התקנת לחצן מצוקה ושירותי כביסה.

קצבת שירותים מיוחדים: קצבה זו משולמת לחולים שטרם הגיעו לגיל פרישה. מטרתה לאפשר טיפול בחולה בביתו שלו וסיוע בביצוע פעולות יומיומיות כגון רחצה, לבוש, אכילה, היגיינה והשגחה. קצבה זו היא אינה משולמת לחולי דמנציה המאושפזים במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, סיעוד או שיקום.

כתנאי לזכאות לקצבה, החולה נדרש, גם כאן, להיבדק על ידי ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי שתקבע לו דרגת נכות רפואית משוקללת של 60% לפחות. אם הוא מקבל קצבת נכות, או דרגת נכות רפואית משוקללת של 75% – הוא אינו מקבל קצבת נכות.

החולה לא יהיה זכאי לקצבת שירותים מיוחדים אם הוא מקבל תשלום אחר עבור טיפול ועזרה בביתו, קצבה לנפגעי עבודה או אם שכרו עולה על חמש פעמים השכר הממוצע במשק.

מקבלי קצבה זו עשויים להיות זכאים גם להיתר העסקת עובד זר, אף שבדרך כלל היתר כזה ניתן לנשים בגיל 60 ומעלה ולגברים בגיל 65 ומעלה.

גמלת נכות כללית: אף היא משולמת לחולי דמנציה שטרם הגיעו לגיל פרישה ושיכולתם להשתכר למחייתם (או לתפקד במשק הבית, לאישה שהיא עקרת בית) נפגעה בשיעור של 50% לפחות.

ראשית, ועדה רפואית של המוסד לביטוח לאומי קובעת לחולה דרגת נכות רפואית, על סמך כלל הליקויים הגופניים, הנפשיים והשכליים מהם הוא סובל. החולה יעבור את סף הזכאות לגמלה, אם הועדה תמצא אותו כבעל נכות רפואית בשיעור של 60% לפחות.

אם לחולה לא נקבעה דרגת נכות כזו, עדיין באפשרותו להיות זכאי לגמלה, אם הוא עומד בשני תנאים: דרגת הנכות הרפואית שקבעה לו הועדה עומדת על 40% ובנוסף, אחד מהליקויים שבשלם נקבעה דרגת הנכות הוא בשיעור של 25%. עבור עקרת בית, סף הזכאות לגמלה הוא נכות רפואית בשיעור של 50%.

בשלב השני, נדרש פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי לקבוע האם כתוצאה מאותם הליקויים, החולה איבד את כושרו להשתכר או לתפקד במשק הבית ב-50% לפחות.

  • החולה פטור מתשלום דמי הביטוח הלאומי, במשך תקופת הזכאות.
  • הנחה במסי הארנונה, באמצעות פנייה לרשויות המקומיות.
  • הנחה בתחבורה הציבורית, באמצעות פנייה למשרד התחבורה.
  • סיוע בתשלום שכר דירה, באמצעות פנייה למשרד הבינוי והשיכון.
  • הנחות, פטור מתשלומים שונים והחזר הוצאות רפואיות, על ידי קופות החולים.
  • פטור מתשלום מס הכנסה והנחה במס רכישה, באמצעות פנייה למשרד האוצר.

זכויות נוספות הניתנות לחולים בדמנציה

זכויות אלו תלויותבחלקןבתנאים נוספיםכגון דרגת נכות רפואית משוקללת העולה על 74% או יותר, קבלת הבטחת הכנסה ועוד.