פיטורין במהלך ההריון

חוק שוויון הזדמנויות בעבודה וחוק עבודת נשים באים לטובת נשים הרות אשר עובדות, וקובעים שאישה בהיריון אשר עובדת (באופן זמני או באופן קבוע) במשך חצי שנה או יותר באותו מקום עבודה, תהיה מוגנת מפני פיטורין שכן למעסיקה אסור לפטר אותה, אלא אם כן הוא פונה בכתב לשר העבודה והרווחה (או לממונה על חוק עבודת נשים במשרד העבודה) לצורך קבלת היתר לכך. השר לא יאשר את הפיטורין במקרים אשר בהם, לדעתו, יש קשר ישיר בינם לבין העובדה שהאישה בהיריון.

גם קבלני כוח אדם (חברות משאבי אנוש) אשר מעסיקים נשים הרות במשך חצי שנה או יותר לא רשאים לפטרן מהעבודה וגם לא להפסיק את עבודתן באופן זמני, שכן הדבר שווה, על פי הכתוב בחוק, לפיטורין של ממש. בנוסף על הדברים האמורים, מעסיק לא רשאי לפטר אישה אשר נמצאת בחופשת לידה או לפטרה במשך 45 הימים לאחר שחלפה החופשה.

מה לגבי מקרים של פחות מחצי שנה?

נשים אשר עובדות במקום העבודה במשך תקופה של פחות מחצי שנה מוגנות פחות מנשים אשר עובדות חצי שנה או יותר, אולם עדיין אסור למעסיקים לפטר אותן רק מעצם היותן בהיריון.

במקרים בהם נשים שעובדות פחות מחצי שנה באותו מקום מפוטרות, הן יכולות להגיש ערעור למשרד העבודה והרווחה ולהוכיח כי הפיטורין נבעו מעצם דבר ההיריון.

דבר זה קשה יותר לעשייה מכיוון שמעסיק אשר פיטר עובדת לאחר פחות מתקופה של חצי שנה לא זקוק לאישור מיוחד משר העבודה והרווחה על מנת שיוכל לפטרה.

זכויות האישה העובדת

בנוסף על כך שהמעסיק אינו רשאי לפטר אישה בהיריון אשר עובדת חצי שנה או יותר במקום עבודה, הוא גם אינו רשאי להרע את התנאים בהם היא מועסקת על ידו או לצמצם את מסגרת שעות עבודתה כך שהדבר יפגע בהכנסותיה באותה תקופה בצורה משמעותית.

אם בכל זאת מעסיק מעוניין לפטר את העובדת ההרה אשר נמצאת תחתיו, עליו להגיש בקשה אל משרד העבודה והרווחה לצורך פיטוריה, ולאחר שהוא יגיש את בקשתו זו ובה הוא יפרט במדויק את הסיבות שבגינן הוא מעוניין לפטרה, משרד העבודה והרווחה ישלח את בקשת המעסיק אל העובדת ההרה עצמה על מנת שהיא תקרא ותבין את סיבת הפיטורין.

לאחר משלוח המכתב אל העובדת, משרד העבודה והרווחה שולח לה מכתב זימון לחקירה שבה המעסיק יאמת או יפריך מולה את הדברים שהובילו אל הפיטורין (רוב המעסיקים נוטים להפריך את הקשר של הפיטורין לעובדה שהעובדות בהיריון).

זכותה של האישה ההרה העובדת לכתוב בדף נייר את העמדה האישית שלה בדבר ובה היא צריכה לפרט את התרומה שלה לעבודה באותו מקום ואת העובדה שהסיבה היחידה לפיטוריה שיכולה להיראות לעין היא ההיריון.

פיטורים בתקופת טיפולי פוריות

חוק עבודת נשים אוסר על מעסיקים לפטר עובדות בהיריון אשר נאלצות, מסיבות שונות, לעבור טיפולי פוריות במהלך שעות עבודתן, גם במידה שהם גורמים לכך שהנשים נעדרות מהעבודה למשך זמן רב (לעתים מדובר בימים שלמים של היעדרות). עובדה זו תקפה לתקופה של שנתיים טיפולי פוריות (נשים חסינות מפני פיטורין עקב טיפולי פוריות במהלך שנתיים של עבודה).

במקרים בהם המעסיק מעוניין, למרות מה שאומר החוק, לפטר עובדת אשר נמצאת בתקופה של טיפולי פוריות, צריך להגיש בקשה לבית הדין לענייני עבודה ולקבל אישור מיוחד בעניין. האישור מותנה בהוכחה מצד המעסיק שטיפולי הפוריות אינם הגורם האמתי לפיטוריה של העובדת.

ראו גם:

מהן זכויות העובדת במהלך שמירת הריון?