סל קליטה לעולה

מעבר לארץ זרה, לצורך השתקעות, כרוך בהליכים בירוקרטים ונפשיים כאחד. קיים קושי כלכלי בהשתלבות במדינה חדשה וכן קושי שפתי, עד לרכישת השפה החדשה. מדינת ישראל מציעה סל קליטה לעולים בשם חוק השבות, הסל לעולים בישראל, הוא מהטובים בעולם.

עולה חדש בישראל הוא יהודי עד דור שלישי או בן זוגו של יהודי שמגיע לארץ ישראל למטרת השתקעות ומגורים בארץ ישראל. מטעמי יהדות, עלייה והתיישבות בארץ היא מצווה גדולה ועל כן מעודדות הרשויות והממשלה עלייה לארץ ישראל. הסוכנות היהודית פועלת ברחבי העולם במטרה להביא כמה שיותר יהודים לעלות לארץ ישראל ולחיות בה. מטעמים דמוגרפיים, יש חשיבות גדולה לשמירה על רוב יהודי במדינת ישראל.

[addw2p name="nosafot"]

סל קליטה לתושב חוזר

סל הקליטה לעולה יינתן גם לתושב חוזר ששהה מעל שלוש שנים בחו"ל, יוצאים המקרים בהם התושב יצא מהארץ לצורך שליחות.

אחרי ההגעה לארץ

עם הגשת הבקשה לאשרת עלייה מתחילים בישראל הליכים שנועדו לקבל את העולה ובני משפחתו. עם הנחיתה בארץ, ימתין לעולים נציג ממשרד הקליטה שיעניק סיוע בכל הליך הקבלה הבירוקרטי. במידה ולא ממתין נציג, זכותם של העולים לבצע שיחת טלפון לנציג או לקרובי משפחה, הטלפון נמצא משמאל לעמדת הדרכונים.

בדרך כלל, נציג של הסוכנות היהודית יטפל בעניין המגורים, לפני ההגעה לארץ. עם הנחיתה יכול העולה לשהות בכמה מקומות, בחלקם יש צורך בתיאום מראש והם, אולפן הקיבוץ, מרכזי קליטה או דירה שכורה. אם לא, ניתן ללכת למלון או לקרובים המתגוררים בישראל. כל עולה זכאי להסעה אחת עם היציאה משדה התעופה.

תעודת עולה

מרגע הקליטה במחשבי חברת הטיסה, מקבל העולה ומשפחתו תעודת עולה. המחזיק בתעודה זו זכאי להטבות רבות מהממשלה, שמטרתם להקל על ההתאקלמות במדינת ישראל.

קבלת הסל

מיד עם ההגעה מקבל העולה כספים במזומן בגין סל הקליטה ומענק המכס.

סל הקליטה הוא מענק, שאמור לכסות את דמי המחייה ושכר הדירה בששת החודשים הראשונים לעלייה. חלק מהסכום ניתן במזומן בשדה התעופה, חלק בהעברה בנקאית והיתרה בשבעה תשלומים חודשיים. עם תום ששת החודשים, רשאי העולה להגיש בקשה להבטחת הכנסה מביטוח לאומי וסיוע בשכר דירה במשרד הבינוי והשיכון.

מענק מכס, מוענק לזכאים, מיד עם העלייה, יתרת המענק תינתן תוך שנה. בד"כ העולים מביאים איתם ציוד ורהיטים שהכנסתם לארץ כרוכה בתשלומי מכס. עם זאת, מענק המכס נותן פטור ממכס בהעלאת הציוד.

הטבות וזכויות נוספות של עולים

קראו גם על זכויות ואזרחות בישראל.

מלבד סל הקליטה שמעניקה ממשלת ישראל, זכויות עולים כוללות הטבות רבות לעולים חדשים, למשל ברכישת רכב, מסלולי שיחות זולים מאוד בשירותי התקשורת בחברות הסלולריות השונות, הקלות מס ברכישת דירה, פטור ממס על כספי הפנסיה ומרבית הכספים שהביא עימו העולה מחו"ל, סיוע וייעוץ בהקמת עסק על ידי מ.ט.י והלוואות בתנאים מעולים לכל מטרה ובפרט לצורך הקמת עסק.

ההטבות הרבות שמעניקה הממשלה לעולים, עשויות להקל על ההשתלבות. המענקים הכספיים יסייעו לעולה בחצי השנה הראשונה, בכך שלא יצטרך לדאוג לקורת גג ומזון ויוכל להשקיע את כל כולו בלמידת השפה העברית, הכרת הארץ וגינוניה והשתלבות חברתית עם הישראלים בארץ.

אולפן ללמידת השפה העברית הוא זכות לכל עולה, בכל גיל. ידיעת השפה היא בסיס להשתלבות טובה במדינה חדשה ותסייע ביצירת קשר עם האזרחים והגופים השונים במדינה. העולה זכאי להצטרף לאולפן אף יותר מפעם אחת.

חשוב לציין שהעולים החדשים הזכאים לסל הקליטה וההטבות הנלוות הם עולים שעלו מכורח חוק השבות.

עולים חדשים בארץ ישראל, זוכים לתנאים מעולים שמסייעים עליהם את הקליטה בארץ. כמו כן, הטבות רבות אלה, מושכות את היהודים מרחבי העולם להשתקע בישראל ולסייע למדינה בכך שיישמר הרוב היהודי במדינה.