מועצת זכויות האדם

במסגרת האו"ם קיים גוף בינלאומי שנקרא "מועצת זכויות האדם". מטרת הגוף היא טיפול בהפרות של זכויות האדם ברחבי העולם. בהקמת המועצה לזכויות האדם של האו"ם נקבע באופן חד משמעי כי כל המדינות החברות בה חייבות לקיים כללים גבוהים מאוד למען קידום ושמירה על זכויות האדם. החברות במועצה יהיו תחת בדיקה תקופתית.

כל מדינה החברה במועצה, חייבת לעבור אישור כניסה באופן נפרד, וחייב להיות רוב בהצבעות באסיפה הכללית. כמובן שהכול מתנהל בהצבעה סודית. כל מדינה יכולה להיות חברה במועצה רק לשתי תקופות כהונה, כשישנה אפשרות להשעות את המדינות החברות במועצה ברוב של שני שליש בבחירות האסיפה הכללית.

מידע נגיש לציבור לגבי זכויות אדם נמצא באתר מט"ח ושמו זכותי – באתר תוכלו לקבל מידע רב לגבי זכויות אדם בארץ ובעולם.

הקמת המועצה לזכויות האדם

בשנת 2006 החליטה העצרת הכללית של האו"ם להקים מועצת זכויות אדם, שתחליף את "נציבות האומות המאוחדות לזכויות אדם". החלטת הקמת המועצה נתקלה בהתנגדויות של ארבע מדינות, ובתוכן גם ישראל. שלוש המדינות הנוספות היו: ארצות הברית, פלאו ואיי מרשל.

באותה תקופה, שגריר ישראל באום הסביר את התנגדותה של ישראל להקמת מועצת זכויות האדם. הוא טען כי בנציבות הקודמת, אותה באה להחליף המועצה הנוכחית, ישראל קיבלה אפליה במקום שוויון, קיבלה יחס גזעני וסבלנו מנידוי במקום לקבל יחס סובלני, והושפלה במקום ליהנות מזכויות שמירת כבוד האדם, מכיוון שיש כלפי מדינת ישראל סטנדרטים כפולים, שרק עבורה הם מיושמים והם מאפיינים את היחס הכללי אליה.

מסיבות אלו, ישראל פעלה והייתה מעורבות בכל המגעים להקמת מועצת זכויות ברת- חיות, כזו שתהיה אחראית ומקצועית, תגרום לכך שהציבור הרחב ישוב להאמין בה, ושתגרום להגשמת האידיאלים שעבורם היא הוקמה.

כיצד בנויה המועצה לזכויות האדם?

המועצה לזכויות האדם של האום הנה גוף המשתייך לאסיפה הכללית. יושבים בה ארבעים ושבעה אנשים, בניגוד לארגון הנציבות, בו ישבו חמישים ושלושה אנשים. חלוקת ארבעים ושבעה המושבים במועצה מתבצעת לפי האזורים השונים ברחבי העולם, מהם הגיעו המדינות החברות באום. החלוקה היא כזאת:

 • מדינות אפריקה קיבלו שלושה עשר מושבים.
 • מדינות אסיה קיבלו שלושה עשר מושבים.
 • מדינות מזרח אירופה קיבלו שישה מושבים.
 • מדינות אמריקה הלטינית והקריבים קיבלו שמונה מושבים.
 • מדינות מערב אירופה, אוסטרליה וצפון אמריקה קיבלו שבעה מושבים.

בהקמת המועצה לזכויות האדם של האו"ם נקבע באופן חד משמעי כי כל המדינות החברות בה חייבות לקיים כללים גבוהים מאוד למען קידום ושמירה על זכויות האדם. החברות במועצה יהיו תחת בדיקה תקופתית. כל מדינה החברה במועצה, חייבת לעבור אישור כניסה באופן נפרד, וחייב להיות רוב בהצבעות באסיפה הכללית. כמובן שהכול מתנהל בהצבעה סודית. כל מדינה יכולה להיות חברה במועצה רק לשתי תקופות כהונה, כשישנה אפשרות להשעות את המדינות החברות במועצה ברוב של שני שליש בבחירות האסיפה הכללית.

תת הוועדה על קידום זכויות אדם והגנתן

תת הוועדה נחשבת לגוף המקצועי העיקרי שיושב במועצת זכויות האדם של האו"ם. את תת הוועדה מרכיבים עשרים ושישה אנשים אשר מומחים לענייני זכויות אדם, והם נבחרו ומונו לתפקיד בכדי לבחון התנהגויות שונות אשר מפרות זכויות אדם, ויכתבו את המלצותיהן בכדי להבטיח כי שמירת זכויות האדם תהיה בהתאם לחוק.

המומחים לענייני זכויות אדם, היושבים בתת הוועדה, מחולקים לקבוצות שחוקרות את הנושאים שלהלן: פעילויות נגד טרור, קבוצות מיעוטים בעולם, תקשורת, חברות בסדר גודל בינלאומי, פורומים חברתיים, מערכת המשפט העולמית, סוגי עבדות בעידן של היום ואוכלוסיות ילידים.

מטרות המועצה לזכויות האדם

בהתאם להחלטה שהתקבלה, ושכתוצאה ממנה קמה המועצה לזכויות האדם של האו"ם, ישנן מטרות אחדות שמובילות את מהליכיה. להלן המטרות:

 • המועצה תקדם את החינוך לזכויות אדם, תיתן סיוע וייעוץ.
 • המועצה תשמש כפורום לצורך דיונים בנושאים אשר קשורים לזכויות האדם.
 • המועצה תגיש המלצות לעצרת הכללית של האום, לגבי פיתוחו של המשפט הבינלאומי לזכויות אדם.
 • המועצה תבחן בתקופות שונות את עמידתה של כל מדינה בהתחייבויות שלה בנושאים של זכויות אדם.
 • המועצה תפעל באמצעים שונים בזמנים בהם יהיו מצבי משבר בנוגע להפרות זכויות אדם.
 • המועצה תכתוב דו"ח שנתי על פעילויותיה, ותמסור אותו לעצרת הכללית של האו"ם.