יעוץ משפטי חינם והסנגוריה הציבורית

ברוח עקרונות הדמוקרטיה לכל אדם באשר הוא במדינת ישראל ניתנות זכויות משפטיות, לא כל אחד יודע בדיוק מה הן כוללות, הנה סקירה קצרה של הזכות ליעוץ משפטי חינם, ומידע על הסניגוריה הציבורית בישראל.

החוק הישראלי קובע כי לכל אדם הזכות "לחירות ממאסר וממעצר", וזאת כחלק מ-"חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו".

כתוצאה מכך אין מנוס למדינה מאשר לספק לכל אדם הזקוק לכך, שירות משפטי שיפעל על מנת להגן על זכות יסוד זו של חופש וחירות, וכך גם של עשיית צדק חברתי. חרף ריבוי עורכי הדין בישראל, שכירת שירותי עורך דין הוא עסק יקר שאינו זמין לכל כיס.

עד לשנת 1996 רוב האנשים שהואשמו בעבירות פליליות בבתי המשפט בישראל ייצגו את עצמם, ללא הידע הנדרש להתמודד כראוי מול האשמה ולרוב ללא היכולת המקצועית, להגן על עצמם מבחינה משפטית כראוי.

[addw2p name="nosafot"]

יעוץ משפטי חינם והסניגוריה הציבורית

מדינת ישראל שמה לכך סוף עם הקמת הסנגוריה הציבורית, שמהווה יחידה בתוך משרד המשפטים ומטרתה להעניק שירותי ייצוג משפטי ברמה איכותית בכדי לקדם את זכויותיהם של מי שמצויים בהליך משפטי, ולא יכולים להרשות לעצמם ייצוג פרטי.

הסניגוריה הציבורית בישראל

מטרת הייצוג המשפטי של הסנגוריה הציבורית מקיפה את כל שלבי ההליך המשפטי בתחום הפלילי, שירות הניתן גם לבני נוער, לאנשים שאובחנו כלקויים בנפשם, כאלו המאושפזים בבתי חולים פסיכיאטרים, בין אם בכפייה או מרצון וכן לאסירים שהואשמו כבר בביצוע העבירה.

הייעוץ המשפטי ניתן  לחשודים בעת חקירות משטרתיות, ייצוג מול שופט בבית המשפט, שירות בעת הגשת ערעורים על פסקי דין, ייעוץ משפטי, ושירות משפטי במידה ויש צורך לעתור לבג"ץ.

הסוף לייצוג עצמי של מעוטי יכולת

הקמת הסנגוריה הציבורית הביאה לתיקון עוול חברתי ומתן צדק, כשעד כה רק בעלי הון ואנשים עמידים בלבד יכלו להרשות לעצמם שירותים משפטיים, כך למשל עד לשנת 1996 ולהקמת הסנגוריה הציבורית שיעור העצורים בתחנות המשטרה, שזכו לביקורי עורך-דין עמד על אחד מתוך חמישה עצורים, רוב הנאשמים במשפטים פליליים ייצגו את עצמם בלית ברירה כתוצאה מחוסר יכולתם הכספית, לעמוד בהוצאות המשפטיות שייצוג משפטי פרטי כרוך בהן.

מה הביא את מדינת ישראל להשקיע את הכספים בלהקים סנגוריה משפטית לרשות הציבור הרחב? בשנת 1995 נקבע חוק "הסנגוריה הציבורית" בכנסת, שבעקבותיו התבקש פרופ' קנת מן להוות כיו"ר הסנגוריה הציבורית. פרופ' מן מאוניברסיטת תל אביב, הוא האחראי להקמת מרכז שלימים הפך להיות מרכז הקליניקות המשפטיות של אוניברסיטת תל אביב, מרכז משפטי שנועד לסייע בפלילים לגורמים חסרי יכולת להגן על עצמם משפטית וכיום נדבך משמעותי במערכת המשפט של ישראל.

בתוך הסנגוריה הציבורית מתפקדת מחלקת הנוער אשר תופסת כ-15 אחוז משיעור הפעילות הכולל של הסנגוריה, מחלקת המצויה בכל אחד מסניפי הסנגוריה הפרוסים בארץ.

תפקיד מחלקה זו הוא לייצג משפטית כל קטין המבקש בכך, ללא קשר למצבו הכלכלי או מצב משפחתו, וללא קשר לחומרת מעשיו או חומרת האישום בו הוא חשוד. בישראל כל אדם מגיל 12 נחשב כבעל אחריות למעשיו, במקרה זה הפליליים, כלומר ברגע שמלאו לילד 12 שנה, הוא חייב בדין על מעשיו בדומה לכל מבוגר אחר.

במקרה של בני נוער קטינים, יחד עם מתן האחריות על מעשיהם הפליליים בהעמדתם לדין, היחס כלפיהם מעט שונה, יחס המתבטא בתהליך ששם דגש רב יותר על שיקום וטיפול החשוד או הנאשם הקטין. העבודה של הסנגוריה מול לקוחות קטינים מצריכה מיומנויות נוספות מלבד אלו המשפטיות הנורמטיביות, כמו רגישות מתאימה, יכולת ליצור אינטראקציה חיובית שתיצור יחסי אמון בין עורך הדין למרשו ומשפחתו.