חוק לרון והשפעותיו על נכים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

באופן כללי, קצבת נכות כללית תינתן למי שאובחן על ידי המוסד לביטוח לאומי כאדם שעקב נכותו הצטמצם כושר השתכרותו בלפחות 50%, ובמקרה של אישה עקרת בית-ירידת כושר תפקוד ניהול משק בית בלפחות 50%.

קבלת הקצבה מותנית בבדיקה רפואית של וועדה מיוחדת הקובעת את דרגת הנכות. בטרם חקיקת החוק נוצר מצב בו הופחת באופן משמעותי קצבת הנכות לנכים אשר הצליחו לצאת לעבודה, עובדה תמרצה באופן שלילי יציאה של נכים לעבודה.

חוק לרון – הרקע להקמתו והשפעותיו על נכים

"ועדת לרון" הוקמה במטרה לבחון את שילובם המרבי של אנשים עם מוגבלויות בתוך שוק בעבודה הישראלי.

וועדה זו הוקמה עקב מאבק הנכים במשך שנים על העלאת גובה קצבת הנכות הכללית ועל הזכות הבסיסית לעבוד ולהתפרנס ללא פגיעה עקב כך בקצבת הנכות.

החל מאוגוסט 2009 נכנס לתוקפו תיקון חוק הביטוח הלאומי, שמטרתו לשפר באופן משמעותי את תנאי מקבלי קצבת נכות אשר בוחרים לצאת לעבוד. למעשה התיקון בחוק משפר את התנאים של היוצאים לעבוד, ומנגד, אינו פוגע בזכויות של נכים אשר אינם עובדים.

החידושים המרכזיים שנוספו בתיקון לרון לחוק הביטוח הלאומי

על פי עיקרי התיקון נקבעו מס' חידושים מרכזיים: במידה ונקבע דרגת אי כושר יציבה-לא תיערך בדיקה נוספת עם היציאה לעבודה.

כמו כן הסכום הכולל שיתקבל מן העבודה אליה יוצא הנכה ומן קצבת הנכות-יהיה תמיד גבוה מסכום הקצבה בלבד. שינוי זה למעשה מתמרץ השקעה בעבודה לשם הגדלת ההכנסות. המשכה בעבודה אינה סותרת קבלת הטבות נלוות שניתנו קודם.

המוסד לביטוח לאומי ביצע "רשת ביטחון" למשל ק שנים שבה למעשה במידה והופסקה העבודה או חלה הפחתה ניכרת בהכנסות ניתן לקבל את קצבת הנכות כמקודם ללא בדיקות נוספות.

מעבר לכך תיקן המחוקק "קצבת עידוד" המהווה קצבה חדשה המשולמת במקום קצבת נכות למי שהכנסתו מן העבודה עולה על הסכום שנקבע בחוק. כך תמיד נשמר העיקרון כי הסכום הכולל מקבלת העבודה והקצבה יהיה גדול מקצבת הנכות בלבד.

חוק לרון בנוי בצורה שככול ההכנסות מן היציאה לעבודה של הנכה גדלה, ככה מופחתת הקצבה באופן הדרגתי-עדיין בכל מקרה ההכנסה הכוללת תגדל לעומת הקצבה הראשונית.

מעמדו של חוק לרון כיום

חשוב לציין כי אומנם חוק הביטוח הלאומי של תיקוני לרון נכנס ב2009 לתוקף, אבל עדיין לא גובשו כללים ותנאים מדויקים שבאמצעותם יהיה ניתן להחיל באופן כולל את ההנחיות.

למעשה תקופת הבחינה הייתה אמורה להסתיים בשנת 2012, אך למעשה תקופה זו נמשכת וכל הזמן מתגבשים כללים ותנאים חדשים לשם קביעת דרגות אי הכושר.

שמירה על זכויות נכה על אף יציאה לעבודה

קצבה חודשית נוספת תינתן לאדם המקבל קצבת נכות כללית בדרגת אי כושר מן הסוג השלישי יחד עם מעל 50% של נכות רפואית.

א. תוספת עבור תלויים תינתן לאדם המקבל קצבת נכות כתנאים מסוימים ובהתאם להכנסת בן הזוג ומס' הילדים.

ב. הטבות שונות במוסדות ממשלתיים שונים עקב מעמד הנכות.

ג.  הקלות בתשלומים שונים כארנונה, טלפון, חשמל, ותחבורה.

לסיכום, חוק לרון תיקן מס' תקנות בחוק הביטוח הלאומי במטרה לעודד יציאה לעבודה של מוגבלים הזכאים לקבל קצבת נכות.

התיקונים כוללים רשת ביטחון, הטבות וקצבת עידוד במטרה לקבל קבלת קצבה יחד עם הכנסה מיציאה לעבודה. חשוב לציין כי חוק לרון מתגבש גם כיום למילוי התנאים והכללים הדרושים וכן כי יציאה לעבודה שומרת על זכויות רבות שזכאי להם הנכה מתוקף מעמדו.

ראו גם:

זכויות נכים