זכויות קשישים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

ממדינת ישראל מוגדרת כמדינת רווחה. ככזו, היא מחוקקת חוקים ומפנה תקציבים לטיפול באוכלוסיות הזקוקות לתשומת לב ועזרה מיוחדות. אחת האוכלוסיות הגדולות אשר החוק מנסה להגן עליהן ולהיטיב עימן, היא אוכלוסיית הקשישים, וזכויות קשישים הן נושא חשוב שנמצא על סדר היום הציבורי בישראל מזה שנים רבות.

אנשים קשישים נזקקים להגנת החוק מכמה טעמים. ראשית, במציאות של התקדמויות טכנולוגיות מהירות, מתקשים אנשים מבוגרים לעקוב אחר קצב החיים הנעשה מהיר יותר ויותר, וכך הם זקוקים ליותר עזרה בהתנהלויות יומיומיות שהופכות מורכבות יותר עבורם. שנית, קשישים בדרך כלל אינם עובדים וזקוקים לעיתים להקלות או הטבות בתחום הכלכלי. כמו כן, החלשות הגוף הטבעית, ונטייה גוברת למחלות הופכת את הקשישים לפגיעים יותר וזקוקים לטיפול והגנה. המדיניות הסוציאלית של ממשלות ישראל הינה לחוקק חוקים להגנה ולסיוע לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים ולכן חוקקו מספר חוקים הנועדו לשמר זכויות קשישים ולהקל על קשישים שהכנסותיהם יורדות ואשר רבים מהם מתקשים לממן איכות חיים סבירה.

להלן זכויות הקשיש במדינת ישראל:

חוקים ספציפים להגנה על קשישים

חלק מהחוקים הקיימים המתייחסים לזכויות הקשיש נוסחו באופן ספציפי כדי להקל על קשישים את התנהלותם.

כזה הוא חוק האזרחים הותיקים: החוק מקנה לקשישים הנחות במיסים כגון תשלומי ארנונה, מחירים מוזלים והנחות בתחבורה ציבורית וכניסה לאתרים וכד'. לאחרונה גם נכנס לתוקף עדכון של חוק האזרחים הוותיקים.

חוקים מגינים בעלי התייחסות ספציפית לקשישים

רוב החוקים המעגנים את זכויות הקשישים בארץ לא נוסחו באופן ישיר על מנת להגן על קשישים דווקא, אך הם מכילים סעיפים והתייחסויות ספציפיות למקרים הרלוונטים לקשישים. מספר חוקים בספר החוקים מתייחסים לאנשים חסרי ישע, שאינם מסוגלים לטפל ולדאוג לעצמם. החוק מתייחס לילדים, לחולים, למפגרים, לחולי נפש- וגם לקשישים שאיבדו את היכולת לטפל בעינייניהם. חשיבותם של חוקים אלה בכך שהם מתייחסים למעשה לאחריותה של המדינה כלפי אנשים שלא תמיד מסוגלים להתלונן על עוול שנעשה להם. שלושת החוקים המשמעותיים ביותר הם:

  1. חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות: כאשר קשיש נמצא במצב שאינו יכול לנהל את עינייו היומיומיים, ממנה המדינה אדם שיהיה אחראי על כך, תחת פיקוח של עובדים סוציאליים.
  2. חוק הגנה על חוסים: חוק זה מטיל אחריות פלילית על מי שאמור לטפל בקשיש שאינו יכול לנהל את עינייו, ולא עושה זאת, או אינו מדווח על התעללות בו.
  3. חוק הפיקוח על המעונות: החוק מגדיר כללים מחייבים למעונות בהם חיים קשישים כגון בתי אבות, דיור מוגן ומוסדות סיעודיים. הנורמות הללו כוללת הגדרות מפורטות של התנאים הבסיסיים שעל המוסדות להעניק לחוסים בהם, ומגדיר כעבירה פלילית את אי- קיומם של תנאים אלה. כמו כן כולל החוק מעקב אחר תפקודו של הצוות המטפל, על מנת למנוע מקרים של התעללות והזנחה של קשישים.

חוקים אחרים בהם יש התייחסות ספציפית לקשישים אינה מחייבת את הגדרתו של הקשיש כחוסה או נזקק:

  1. חוק למניעת אלימות במשפחה ולמניעת הטרדה מאיימת: החוק אינו ספציפי לקשישים, אך מתייחס גם למצבים בהם קורבן האלימות הוא קשיש.
  2. חוק העונשין: גם חוק זה אינו ספציפי לקשישים, אך קובע כעבירה פלילית כל התעללות בקשיש או עושק כלכלי שלו, וקובע את העונש למי שעובר על החוק.
  3. החוק להגנת הצרכן: מתייחס לזכויות הצרכנים של קשישים, ובעיקר לניצול מצוקת הקשישים על ידי חברות המפעילות שירותי רפואה.
  4. חוק הביטוח הלאומי: קשישים חסרי הכנסה מקבלים קצבת זקנה מביטוח לאומי.
  5. חוק זכויות החולה: מתייחס באופן ספציפי למתן טיפול רפואי לקשישים, בין אם הם עצמאיים ובין אם מונה אפוטרופוס האחראי להגנה על זכויותיהם. קראו גם: זכויות קשישים בקבלת שירותי רפואה.
  6. דיני בנקאות- הגנה מפני התהלות לא כשרה בחשבונות קשישים: מתוך הכרה בכך שלקשישים קשה יותר לעקוב אחר "האותיות הקטנות", ולכן קל יותר לרמות אותם ולנצל את קשייהם, מתייחס החוק באופן ספציפי להתנהלות הבנקים בחשבונות של קשישים.
  7. זכאות לסיוע בשכר דירה: קשישים הם קבוצה הזכאית לסיוע בשכר הדירה בתנאים מסויימים. כמו כן קשישים זוכים למספר זכויות במשרד הבינוי והשיכון

גם קשישים הנאלצים לטוס לחו"ל בשל סיבות שונות ומגוונות מגיעות זכויות מהמדינה – לבדיקת זכאות

למידע נוסף על זכויות קשישים, מומלץ לקרוא את הערך על זכויות גמלאים בישראל.