זכויות עובדי חברות ניקיון

עובדי הניקיון המועסקים במשק ובכללם, מנקים ומנקות, שרתים, אנשי תחזוקה ועובדי ניקיון כללים, יכולים להיות מועסקים דרך חברות ניקיון, באופן עצמאי או על ידי חברות כוח אדם.

עובדי הניקיון מבוטחים במוסד לביטוח הלאומי מעצם היותם עובדים המשלמים דמי ביטוח כחוק, והם זכאים לאותן זכויות סוציאליות להם זכאים עובדים שכירים בתחומים אחרים במשק, בנוסף למספר זכויות ייחודיות המוענקות להם מתוקף צווי הרחבה והסכמים קיבוציים בעובדי ניקיון.

זכויות העובדים

כאמור, הזכויות הכלליות של עובדי חברות ניקיון זהות לזכויות העובדים השונים במשק. הזכויות הכלליות מעוגנות בחוקי העבודה המגנים על עובדי בכל תחום שהוא.

כך למשל, בכל הנוגע לזכויות הקבלה לעבודה, המועמדים למשרות עובדי ניקיון זכאים גם הם על פי חוק להתייחסות שווה, עניינית ונטולת אפלייה מטעמים פסולים. גם זכויות שכר מעוגנות בחוק, וכוללות זכויות כלליות של שכר מינימום, שיוויון בעבודה והגנה מפני אפליה אסורה.

תנאי עבודתם של העובדים מעוגנים וכוללים חובות מסויימות בהתאם לתנאי העבודה השונים. זכויות כלליות נוספות הן הזכויות הנוגעות לסיום יחסי העבודה, פיצויי פיטורין, פרישה, הודעה מוקדמת וכיו"ב.

עובדי הניקיון זכאים לשכר עבודה מינימאלי של 3,850 ש"ח, שהוא שכר שעתי של 20.70 ש"ח לשעה. משרה מלאה הינה 43 שעות בשבוע, וביום שישי העבודה חייבת להסתיים שעה לפני כניסת השבת. כל עובד ניקיון זכאי לצאת להפסקה במהלך עבודתו.

את משכורתם יקבלו עובדי הניקיון לא יאוחר מה-9 בכל חודש. כמו כן, הם זכאים ככל העובדים להחזרי נסיעות בסכום מקסימאלי של עד 21.56 ש"ח ליום.

עבור שעות עבודה נוספות, כלומר מעבר לשמונה שעות העבודה היומיות, יהיו עובדי הניקיון זכאיים לתוספת של 25% לשעתיים הראשונות, ולתוספת של 50% לשכר בכל שעה מעבר לשעתיים הללו. גם עבור עבודה בשבת יקבלו עובדי הניקיון תוספת של 50% לשכרם.

עובדי הניקיון זכאים על פי חוק לעשרה ימי חופשה שנתית ול-11 ימים בשנת העבודה השלישית והרביעית.

זכויות ייחודיות לעובדי ניקיון

הזכויות הייחודיות של עובדי הניקיון כוללות הטבות ספציפיות הניתנות לעובדי הניקיון. כך למשל, תינתן לעובדי הניקיון תוספת שכר של 10% במקרה שבו העובד ביצע פעולה נוספת של שיפוץ, צביעה, סיוד או עבודה לא רצופה, בנוסף לעבודת הניקיון. כמו כן, עובדי הניקיון זכאים לתוספת לשכר עבור ביגוד.

החוק קובע זכויות מורחבות לעובדים המועסקים בענפים שחל עליהם הסכם קיבוצי או צו הרחבה, וקובע כי הם זכאים להפרשת מעביד בגין ביטוח פנסיוני. בין הענפים נכללים עובדי הניקיון, עובדי ענף הטכסטיל, ועובדי שמירה ואבטחה. המעביד חייב להעביר ל"מבטחים" או כל קרן פנסיה מוכרת אחרת 6% מהשכר החודשי של עובד הניקיון, כאשר העובד ישתתף ב 5.5% הנוספים שינוכו משכרו.

בנוסף, מחוייב המעביד להפריש 8.3% לקרן הפנסיה בגין פיצויי פיטורין. הביטוח חל רטרואקטיבית החל מחודש העבודה השביעי.

עובדי הניקיון זכאים לדמי מחלה, כנגד הצגת אישור מחלה למעביד. יום המחלה הראשון לא ישולם, וביום המחלה השני והשלישי ישולמו להם 37.5% מהשכר היומי שלהם. החל מהיום הרביעי ואילך ישולמו 75%.

בכל הנוגע לדמי הבראה, עובד שהשלים שנת עבודה מלאה, זכאי לדמי הבראה בתעריף קבוע (331 ש"ח ליום), בשנה הראשונה הם יהיו זכאים לחמישה ימים, החל מהשנה השלישית לשישה ימי הבראה וכך הלאה.

פסיקה אחרונה בתחום

לאחרונה נפסק בבית הדין כי כאשר מועסקים עובדי הניקיון על ידי קבלן, והקבלן מתחלף, (למשל בשל מכרז חדש), ייראו את העובד כאילו הוא פוטר בשל חילופי הקבלן, והוא יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורין והסדרת זכויותיו הסוציאליות.

עובד אשר בוחר להישאר במקום עבודתו תחת קבלן אחר, מחוייב המעביד החדש לשמור על אותן זכויות של העובד על פי הוותק שלו, והוא יהיה זכאי לדמי הבראה, חופשה, תוספת וותק ופנסיה על פי הוותק שלו שיכלול גם את התקופה בה עבד תחת הקבלן הקודם.