פיטורין – אחרי פחות משנה

חוקי העבודה במדינת ישראל קובעים כי על מנת להיות זכאים לפיצויי פיטורים ודמי הבראה, על העובד לעבוד שנת עבודה רצופה אחת לפחות. ברם, לצערנו, מעסיקים רבים נוהגים לעשות שימוש לרעה בחוקים אלוולמנוע מהעובדים צבירת וותק ו/או את הזכויות הסוציאליות שלהם בדמות אותםפיצויי פיטורים ודמי ההבראה.

בעקבות תופעה מטרידה זו, עובדים רבים אשר מתחילים מקום עבודה חדש, מלאי ציפיות ושאיפות, כלל אינן יודעים כי עבודתם קצרת מועד היא וזמנית לחלוטין.

מתוך התרחבות תופעות השיטות השונות לקיצוץ הזכויות הסוציאליות והוותק של עובדים, בית הדין לעבודה החל נלחם בהם והחל להרחיב את זכויות העובד גם אם פוטר לאחר פחות משנה, ובתנאי שלא מוכחת סיבה מוצדקת לפיטוריו.

פיטורי עובד לאחר אחד עשר חודשי עבודה בלבד והחלפתו בעובד חדש

לפי חקיקה חדשה אשר יצאה לאחרונה, עובד כזה זכאי לפיצויי פיטורין כאילו עבד שנה מלאה, ובלבד שהוכח כי לא פוטר על רקע מקצועי או אחר. התהליך אמנם עשוי להיות ארוך ומייגע אך אם לאותו עובד יש אפשרות להביא המלצות, מכתבי הערכה או תודה מלקוחות, מנהלים ישירים או כל אחד שהיה עמו במגע מקצועי מתוקף תפקידו ובנוסף, אם יוכח כי אינו העובד היחידי אשר פוטר מאותו מקום עבודה באותה השיטה, זכייתו בטענה זו מובטחת.

עוד קבע בית הדין לעבודה, כי גם אם פוטר עובד לפני תום אחד עשר חודשים, ולא הוכחה סיבה מוצדקת, תיחשב סיבת פיטוריו כהתחמקות של מעסיקו מתשלום פיצויים ולכן אותו עובד יהיה גם כן זכאי לפיצויי פיטורים כאילו עבד שנה רציפה.

כמו כן, עובד אשר פוטר לאחר תקופה של אחד עשר חודשים, ללא כל הודעה מוקדמת, תחשב לו ההודעה המוקדמת כחלק מצבירת השנה הראשונה ועל כן יהיה זכאי הוא לפיצויי פיטורים, אלא אם פוטר בנסיבות חריגות (גניבה, מעילה באמון ועוד.)

העסקה בשיטת "הדלת המסתובבת"

מעסיקים רבים, מנסים להתחמק מצברית וותק לעובדיהם, ו/או מתן פיצויי פיטורים לעובדיהם על ידי פיטוריהן לאחר תקופה של עד אחד עשר חודשים, המתנה של "תקופת קירור" של שלושה חודשים והעסקתו של אותו עובד מחדש, ממצב וותק של אפס.

למה דווקא שלושה חודשים? מכיוון שעד לא מזמן, תקופת צינון של מתחת לשלושה חודשים, לא נחשבה כלל כתקופת צינון ועובד שהוחזר לעבודה בתום פחות מתקופה זו, שמר על הוותק ועל זכויותיו הסוציאליות.

השיטה הפופולרית הזו הגיעה, בין השאר לדיון בין המחוקקים בכנס, אשר נסיונם להילחם בתופעה זו הולידה החלטה להאריך את תקופת הצינון לחצי שנה, כלומר, עובד אשר פוטר והועסק מחדש לאחר פחות מחצי שנה, ייחשב לו הוותק וייזקפו לזכותו כל ההטבות הסוציאליות להן היה זכאי אילו לא היה מפוטר.

העסקה דרך חברות כח אדם/ קבלן

עובד אשר מועסק דרך חברות קבלן או כח אדם, מחוייב על פי חוק לפיצויי פיטורים, ברגע סיום החוזה של חברת הקבלן עם מקום העבודה בו הוא עובד בפועל, או, לחילופין, לקבל מקום עבודה חלופי ההולם לתנאי העסקתו עד כה.

בפועל, אין העניין כך, ועובדי קבלן רבים מוצאים עצמם מפוטרים, ונטולי כל פיצויים, מתוך תירוץ של שיבוץ מחדש בעבודה אחרת. מאידך, העובד עשוי להמתין למקום עבודה חלופי המון זמן, בין שבועות לחודשים, ללא כל שכר ואף ברוב המקרים מתייאשים עובדים אלו ומחפשים מקום תעסוקה אחר, ללא דרישת זכויותיהם. עובד שכן נשלח למקום חלופי, לרוב מקבל עבודה חלופית אשר נופלת מתנאי מקודמתה, תוך שהוא חותם על מסמך הסכמה שכלל אינו מובן לו.

תופעה זו טרם קיבלה בלימה מטעם הכנסת או בית הדין לעבודה, אך זהו רק עניין של זמן, עד שתורם הכפפה להילחם בה.

קראו עוד על זכויות עובדים, זכויות עובדי קבלן.

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום