היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד

חוק "דמי מחלה" שנקרא גם חוק "היעדרות בגין מחלת ילד" קובע כי אדם שעובד והוא הורה ליד מתחת לגיל 16, זכאי לשמונה ימי היעדרות בשנה בשל מחלת הילד. ימי מחלה אלה יהיו על חשבון ימי המחלה אותם הוא יכול לצבור לעצמו בשנת עבודה אחת, ובתנאי שבן/בת הזוג לא נעדרו מעבודתם באותו היום בגלל אותה הסיבה (בין אם בני הזוג הם עובדים שכירים ובין אם הם בעלי עסק עצמאי).

אדם שעובד והוא הורה יחיד (בלי בן זוג) לילד מתחת לגיל 16, או שהוא ההורה היחיד המחזיק בילד מבחינת החוק, זכאי ל-16 ימים בשנה של היעדרות, שיהיו על חשבון ימי המחלה אותם הוא רשאי לצבור לטובתו.

החוק בנוגע להיעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד מגדיר בפירוט קריטריונים של זכאות לגבי מקרים שונים. להלן הפירוט:

היעדרות הורים לצורך טיפול בילד בעל מוגבלות

הורה ביולוגי או אפוטרופוס לילד בעל מוגבלות שעובד במקום עבודה אחד או תחת אותו מעסיק במשך שנה אחת או יותר, זכאי ל-15 ימי היעדרות בשל מחלת ילד, וזאת על חשבון ימי המחלה המגיעים לו או על חשבון ימי החופשה להם הוא זכאי.

ההיעדרות לצורך הטיפול בילד בעל המוגבלות נועדה כדי להעניק לו סיוע אישי הכרחי (טיפול, השגחה ולווי), והיא תוכר כתקופת מחלה בתנאי שאף אדם אחר לא ניצל את זכאותו לטיפול בילד בגלל אותן הסיבות.

ישנם מקרים מסוימים בהם ההורה לילד בעל מוגבלות זכאי ל-15 ימי מחלה נוספים על אלה שקדמו לצורך הענקת סיוע אישי:

  • במידה שהוא הורה יחיד.
  • הוא היחיד שמחזיק, מבחינת החוק, בילד בעל המוגבלות.
  • בן/בת הזוג עובדים אולם לא נעדרו מהעבודה בגלל אותן הסיבות, למרות שהם זכאים לכך.
  • בן/בת הזוג הם עובדים עצמאיים אולם לא נעדרו מעבודתם למען טיפול בילד.

היעדרות הורים בגלל מחלה ממארת של ילד

הורה שעובד ולו ילד מתחת לגיל 18 שחולה במחלה ממארת זכאי ל-90 ימי היעדרות (מקסימליים) בשנה בגלל מחלת ילדו, כל עוד הוא עובד באותו מקום עבודה או תחת אותו מעסיק לפחות שנה אחת.

ימי ההיעדרות באים בחשבון על ימי המחלה אותם הוא רשאי לזקוף לזכותו או על חשבון ימי החופשה להם הוא זכאי. ההחלטה נתונה בידי העובד.

ישנם מקרים בהם הילד נתון תחת חזקתו הבלעדית של העובד או שבן/בת הזוג לא נעדרו מעבודתם לטיפול בילד, למרות זכאותם, או אז זכאי העובד ל-110 ימים מקסימליים של היעדרות בשנה בגלל המחלה הממארת של ילדו.

היעדרויות במשפחות אומנה

משפחת אומנה היא משפחה שקיבלה אישור משר הרווחה ומהשירותים החברתיים לטפל ולדאוג לילד, כולל מגורים, מזון, חינוך ועוד, וזאת בגלל סיבות שונות.

כל הזכויות בנוגע להיעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד חלות על משפחות אומנה בתנאי שההורה הביולוגי או ההורה המאמץ של הילד שנמצא במשפחת אומנה, לא מימשו את זכאותם להיעדרות בשל מחלת ילד.

סעיפים נוספים

  • החוק בנוגע להיעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד קובע כי עובד זכאי בסך הכול לשמונה ימי היעדרות בלי כל קשר למספר הילדים שיש לו מתחת לגיל 16. לא כל ילד מזכה את הוריו בשמונה ימי היעדרות, אלא סך כל תקופת ההיעדרות מסתכמת בשמונה ימים.
  • במקרה שבו אחד ההורים הוא סטודנט ולא מוגדר כ"עובד", החוק קובע כי ההורה השני לא יהיה זכאי במקומו לדמי מחלה על היעדרות בשל מחלת ילד. דין סטודנט אינו כדין אדם עובד.