היוון קצבת נכות

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

אדם אשר נחשב במוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה, ונקבעה עבורו קצבת נכות יציבה בשיעור של 20% ומעלה, יכול לקבל מקדמה על חשבונה של קצבת הנכות, או לבחור לקבל מענק חד פעמי באופן מלא או חלקי, במקום קצבת הנכות, כלומר לבצע "היוון קצבת נכות".

המושג "היוון קצבה" מגיע מהתחום הכלכלי, ופירושו הוא חישוב הערך העכשווי של סכום קצבת הנכות אשר אמור להתקבל בעתיד, בתקופה מאוחרת יותר. לא משנה אם מדובר בקצבת נכות חודשית לאורך תקופה ארוכה או אם מדובר במענק חד פעמי. נפגעי עבודה אשר קיבלו דרגת נכות בשיעור 20% לפחות, יוכלו לקבל את היוון קצבת הנכות.

כיצד מחושב סכום היוון קצבת נכות?

סכומי הכסף אשר מתקבלים בהיוון קצבת נכות תלויים בגובה קצבת הנכות, אותה אמור נפגע העבודה לקבל, ועל פי גילו של האדם שמבקש את ההיוון. סכום זה מחושב כך: קצבת הנכות מוכפלת במספר החודשים המשוער עד לתוחלת החיים, ובמקדם של היוון קצבת הנכות, בהתאם ללוחות המקדמים של ההיוון. התוצאה אשר מתקבלת מהמכפלה היא סכום היוון קצבת הנכות.

הזכאים לקבלת היוון קצבת נכות

נפגע מעבודה יכול לקבל היוון קצבת נכות בתנאי שהוא עומד בקריטריונים הבאים:

קבלת מקדמה במקום קבלת קצבת נכות – מטרתה של המקדמה היא לעזור לנפגע מעבודה לבצע את תכנית השיקום אשר מגיעה לו, לעזור לו למצוא מקום מתאים להתגורר בו, או לסייע לו בתחום הניידות המוגבלת שקרתה בעקבות נכותו מעבודה. כאן כלולים שני תתי סעיפים שעל נפגע מעבודה לעמוד בהם:

  1. עליו להיות בעל דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות.
  2. קבלת המקדמה במקום קצבת הנכות מעבודה, אשר משולמת עבורו, אושרה על ידי המוסד לביטוח לאומי, אשר קבע בהתאם לתקנות את השיעור לפיו היא תשולם.

קבלת היוון קצבת נכות – גם בסעיף זה נפגע מעבודה צריך לענות על שני תתי הסעיפים הבאים:

  1. עליו להיות בעל דרגת נכות יציבה בשיעור של 20% לפחות.
  2. נפגע מעבודה הוא בעל הכנסה חודשית באופן קבוע, והיא מספיקה לו לפרנסה ולמחייה או שהוא רשאי להראות כי דמי היוון קצבת הנכות עשויים לשמש בשבילו כמקור פרנסה.

מימוש הזכות להיוון קצבת נכות

על נפגע מעבודה להגיש את הבקשה להיוון קצבת נכות או למקדמה על חשבון קצבת הנכות, בביטוח לאומי- מחלקת השיקום- באמצעות טופס תביעה המיועד לשם כך: "תביעת מקדמה/ היוון". במידה והוא מעוניין בהיוון, עליו לבצע את שני התהליכים הבאים, בנוסף להגשת טופס התביעה:

  • עליו להגיש לפקיד השיקום את התכנית המלאה לצורך השימוש בכסף.
  • עליו לצרף אישורים שונים המעידים על הכנסתו, כמו גם מסמכים לאישור התכנית, כגון: הסכמים, תלושי משכורת, תעודות רפואיות, העתקים של חוזים וכדומה.

פקיד השיקום במוסד יבדוק את בקשתו של נפגע מעבודה לקבלת היוון קצבת נכות, בעזרתם של בעלי מקצוע בתחום- רופא או כלכלן, ולאחר מכן יציג את הממצאים אליהם הגיע בפני ועדת השיקום, שם יוחלט האם לאשר את הבקשה או לדחותה.

יתרון וחיסרון להיוון קצבת נכות

יתרון –  נפגע מעבודה יכול להיות סמוך ובטוח כי הוא יקבל את סכום הכסף בהווה, ובכך הוא יהיה מוגן מפני הפחתה של קצבת הנכות, במידה והוועדה הרפואית תחליט על הורדת אחוזי הנכות שלו.

חיסרון – עם קבלת היוון קצבת נכות לא ניתן להגדיל את קצבת הנכות, אפילו במקרים בהם חלה החמרה במצב הרפואי של נפגע מעבודה, ועקב כך גם הייתה עליה בדרגת נכותו.