זכויות נפגעי תאונות בעבודה

תאונת עבודה מוגדרת כפציעה הנגרמת לעובד בזמן שהותו במקום העבודה, או בדרכו לעבודה או בדרך החזרה ממנה. גם נזק מתמשך הנגרם כתוצאה מסוג העבודה אותה הוא מבצע לאורך זמן ייחשב כתאונת עבודה.

זכויות נפגעי תאונות עבודה נועדו להבטיח את קיומם של עובדים המתאוששים מפגיעה, ואת עתידם של נכי עבודה אשר נפגעו בצורה חמורה וקבועה במקום עבודתם.

מה עושים כדי להיות זכאים?

עם הפציעה, יש לדווח למעסיק ולביטוח הלאומי סמוך ככל שניתן לזמן התרחשותה. יש לצרף לדיווח לביטוח לאומי כל מסמך רפואי בדבר התאונה, מצב רפואי בגינה וזמן ומקום התרחשותה. פקיד הביטוח הלאומי יבחן את התביעה ויחליט אם מדובר בתאונת עבודה או לא.

עם החלטת המוסד, במידה והחליט שאכן ומדובר בתאונת עבודה, יהיה זכאי הנפגע לדמי פגיעה שהם שבעים וחמישה אחוזים משכרו בעד התקופה שהעובד לא היה כשיר לעבוד, דמי הפגיעה מוגבלים לשלושה עשר שבועות בלבד.

פגיעה המובילה לנכות

במידה ותאונת העבודה גרמה לנכות יהיה זכאי העובד להגיש תביעה לקבלת גמלת נכות מעבודה. הנפגע יופנה לבדיקתו של רופא תעסוקתי שאינו מטעם הביטוח הלאומי, הרופא ישאיר המלצותיו לוועדה הרפואית של ביטוח לאומי. בוועדה ייקבעו אחוזי הנכות לפיהם תיקבע גובה הקצבה. נכות קבועה בשיעור של תשעה ועד תשעה עשר אחוזים תזכה את התובע במענק חד פעמי. נכות מעל עשרים אחוזים תזכה את התובע בקצבה חודשית קבועה, גם במידה ונקבעה דרגת נכות זמנית.

הטבות נוספות לנפגעי תאונות עבודה

משרדים ממשלתיים נוספים יעניקו הנחות והטבות שונות למקבלי קצבת נכות עבודה של הביטוח הלאומי. נכה שאחוזי נכותו גבוהים מחמישים אחוז כשמדובר בפגיעה מתאונה אחת או תשעים אחוזי נכות ממספר פגיעות, עשוי להימצא זכאי להנחה במס רכישה. נכות מעל לשבעים וחמישה אחוזים תזכה את הנכה לסיוע בשכר דירה ממשרד הבינוי והשיכון או הנחות והטבות בלקיחת משכנתא. נכות שמעל לתשעים אחוזים עשויה להביא לפטור מתשלומי מס הכנסה ולהנחות נוספות בתשלומי הארנונה. כמו כן, ייתכן ויהיה זכאי להנחות שונות בעת ביצוע עסקאות ופעולות במקרקעין. למידע נוסף ניתן לקרוא על זכויות מקבלי קצבת נכות.

מוות כתוצאה מפגיעה במקום העבודה

במידה והעובד נפטר כתוצאה מתאונת עבודה, בני משפחתו זכאים לקצבת תלויים חודשית מהביטוח הלאומי המחושבת באופן יחסי מהכנסותיו של הנפטר לפני תאונת העבודה. בני משפחה הזכאים לקצבה זו הם בן/בת הזוג של הנפטר, שאינו יכול לכלכל את עצמו או שהכנסתו נמוכה וילדיו של הנפטר שטרם הגיעו לגיל שמונה עשרה. בני משפחה אחרים יהיו זכאים לקצבה בתנאי שיוכיחו שהנפטר היה מפרנסם.

כשבניו של הנפטר מגיעים לגיל שלוש עשרה ובנותיו לגיל שתיים עשרה הם זכאים למענק בר מצווה ששוויו כשני שליש מהשכר הממוצע במשק. עם הגיעם של ילדי הנפטר לגיל שמונה עשרה, תמה זכותם לקבל קצבת תלויים והם יקבלו מענק חד פעמי השווה לסכום הכולל של שלוש שנות קצבה.

בן זוגו של הנפטר יהיה זכאי לקצבת תלויים כל חייו, אלא אם התחתן בשנית ואז תופסק הקצבה החודשית ויינתנו שני מענקים. הראשון יינתן ביום החתונה והוא יהיה על סך כל הקצבה שהתקבלה בשנה וחצי. המענק השני יהיה על אותו סכום ויוענק שנתיים לאחר החתונה. קצבת התלויים בגין הילדים תוסיף ותתקבל ללא תלות בנישואין החדשים.

אם בתוך עשר השנים הראשונות של הנישואין השניים החליטו בני הזוג להתגרש או שאחד מבני הזוג נפטר, המוסד לביטוח לאומי ישוב לשלם את קצבת התלויים שהייתה לפני הנישואין השניים.

תמיכה מביטוח לאומי

הביטוח הלאומי מקיף ומכסה תאונות המתרחשות במקום העבודה, מלבד הדאגה הכספית לנפגע ניתנות הטבות נוספות בצורת הנחות במיסים ואגרות שונות. הביטוח החשוב ביותר הוא של בני משפחתו של הנפטר, בן זוג או ילדים שעם פטירתו נותרים ללא מפרנס, הביטוח הלאומי מוסיף לפרנסם במקומו, עד לסכום מקסימאלי של קצבת נכות מלאה מעבודה. לרשות נפגעי העבודה עומדות חברות לאנשים עם מוגבלויות ומספק ייעוץ והכוונה למימוש כל הזכויות כמו חברת זכותי.

קראו עוד על מימוש זכויות רפואיות.

בהתאם לחוק, תחשב תאונת עבודה במקרה שאדם נפגע בתאונה במהלך עבודתו או בעקבותיה, בדרך מביתו לעבודה או בחזרה מהעבודה לבית. הגוף היחיד שמוסמך על אישורי תאונות עבודה זהו ביטוח לאומי. במידה וישנן מחלוקות בין הנפגע לבין ביטוח לאומי- הנפגע משוכנע בצדקתו שאכן הוא נפגע מעבודה, אך ביטוח לאומי לא מאשר זאת, ניתן לדון בסוגיה בבית הדין לעבודה.

זכויות בגין תאונת עבודה

כל הזכויות הניתנות לאדם שנפגע מעבודה, ניתנות מביטוח לאומי, והן כוללות שש זכויות, כדלקמן:

טיפול רפואי

ביטוח לאומי מממן לנפגע העבודה את הוצאותיו הרפואיות שנגרמו מהתאונה. המימון ניתן רק במידה והאדם פונה להיבדק במוסד, בכדי שיוכר כנפגע מעבודה. כשביטוח לאומי מאשר כי האדם נפגע מתאונת עבודה, הוא יוכל ליהנות מזכות זו. הטיפולים הרפואיים שימומנו מומלצים על ידי רופאי קופת חולים. נפגע עבודה זכאי גם לקבל טיפולים רפואיים שלא נכללים בתוך סל הבריאות, ולא תמיד הרופאים מודעים לכך. בעקבות זאת, עלול להיווצר מצב בו לא ימומנו כל הטיפולים. ביטוח לאומי מממן גם את הוצאות הנסיעות לקבלת הטיפולים. לרוב יהיה זה החזר עבור תחבורה ציבורים, אלא אם רופא קופת החולים קבע אחרת, למשל נסיעה באמבולנס.

דמי פגיעה

בתקופה שלאחר הפגיעה מעבודה, בה איבד העובד את כושרו לעבוד, ביטוח לאומי מעניק לו דמי פגיעה שעומדים על 75% מהשכר הממוצע שלו בשלושת החודשים שקדמו לפגיעה, ועד לסכום מקסימאלי. היה והתקופה בה איבד העובד את כושר עבודתו אינה עוברת 12 ימים, המעסיק משלם לעובד רק עבור תשעת הימים הראשונים. היה והתקופה המדוברת עוברת את 12 הימים, ביטוח לאומי והמעסיק משלמים את חלקם לעובד, מהיום השני לאחר התאונה ועד לשלושה חודשים. נפגע עבודה שזכאי לקבל דמי הפגיעה הוא אדם שאינו עובד בפועל בכל התקופה אותה קבעו הרופאים. מי ששב לעבוד, לא זכאי לדמי פגיעה.

קצבת נכות מעבודה

זכות נוספת כתוצאה מתאונת עבודה ניתנת לאדם לאחר שחלפו 3 חודשים, והוא לא שב לעבודתו, מכיוון שלא החלים מפגיעת העבודה. במקרה זה הוא יכול לגשת לוועדה רפואית בביטוח לאומי, בתום שלושת החודשים הראשונים. הוועדה תבדוק את נפגע העבודה, ותקבע האם דרגת הנכות נשארה או לא. לרוב זו תהיה נכות זמנית. במידה ונקבעה לאדם נכות מ-50% ומעלה, הוא יקבל גמלת נכות מעבודה לכל תקופת הנכות.

מענק מיוחד או גמלה מיוחדת

נפגעי עבודה בעלי שיעור אחוזי נכות בשיעור של 75% ומעלה, זכאים לקבל גמלה מיוחדת לכיסוי הוצאות על אחזקת רכב אישי, טיפול אישי, נסיעות וסיוע בבית. זכות נוספת בגין תאונת עבודה היא קבלת מענק מיוחד לשם כיסוי תשלומים בעקבות הנכות- קניית מכשירי עזר, מציאת מקום מגורים מתאים וקניית רכב אישי.

שיקום מקצועי

נפגע עבודה שנקבעה לו דרגת נכות העומדת על 10% לפחות, והוא אינו מסוגל עוד לעבוד בעבודתו או בכל עבודה מתאימה אחרת, זכאי לרכוש מקצוע חדש במסגרת שיקום מקצועי.

 

 

 

גמלת תלויים

במקרים בהם נפגע העבודה מת כתוצאה מתאונת העבודה, התלויים בו זכאים לקבל את הזכויות הבאות:

  • קצבת תלויים – ניתנת לאלמן/אלמנה וליתומים, בשיעור של 40%-100% מגובה הקצבה המלאה ששולמה לנפטר, אם היה בחיים ובעל נכות של 100%. הקצבה מחושבת בהתאם למספר התלויים. תלויים בנפטר שבידם הכנסה נמוכה, יקבלו בנוסף השלמת הכנסה.
  • מענק תלויים – ניתן לתלויים שלא זכאים לקצבת תלויים. הם מקבלים מענק חד פעמי בגובה של 36 קצבאות ממה שקיבל הנפטר.
  • דמי מחייה ליתומים – יתומים שמשקיעים את עיקר זמנם ללימודים במסגרות על יסודיות או בהכשרה מקצועית, יקבלו את דמי המחייה, בהתאם למבחן ההכנסות של ההורה.
  • שיקום מקצועי לאלמן/אלמנה – במידה והם מקבלים קצבת תלויים, ביטוח לאומי מממן להם לימודים למקצוע קדש. בתקופת הלימודים הם יקבלו דמי מחייה וכיסוי הוצאות ללימודים.
  • מענק פטירה – כשאדם בעל נכות של 50% לצמיתות, קיבל קצבת נכות מעבודה ונפטר, בן/בת הזוג או הילדים יקבלו מענק חד פעמי בשווי השכר הממוצע במשק.
  • מענק נישואים – אלמן/אלמנה שנישאו בשנית וקיבלו קודם לכן קצבת תלויים מעבודה, זכאים למענק חד פעמי בשווי 36 קצבאות חודשיות. חלק מהסכום יינתן לאחר יום הנישואים, וחלק שנתיים מיום הנישואים. מי שקיבל מענק נישואים, לא יקבל עוד קצבת תלויים.

פוליסת ביטוח חבות מעבידים

כשהמעביד הוא הגורם האשם בתאונת העבודה, העובד יכול לתבוע אותו, בהתאם ל"פוליסת ביטוח חבות מעבידים". במידה והמעביד משתף פעולה עם העובד ומסכים כי הוא עצמו אשם, קל יותר לקבל את הפיצויים. במידה והמעביד אינו משתף פעולה, מבססים את שאלת אחריות המעביד בדרכים שונות. במקרים שגם העובד וגם המעביד אשמים, בית המשפט קובע מהו חלקו של העובד בגרימת התאונה, ובהתאם לזה נקבע סכום הפיצוי.

ראו גם:

זכויות עובד שנפגע בתאונת דרכים

 

 

 

תוכן עניינים
Picture of דימה
דימה

דימה אחד ממייסדי האתר. מעל 10 שנות ניסיון בתחום