זכויות מתנדבים

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

זכויות מתנדבים

התנדבות היא דבר חשוב ומבורך וכל אחד זכאי להשתתף באחת ממיני המסגרות אשר מציעות להתנדב כחלק ממערך העבודהזכויות מתנדבים שלהם. המערכת אשר מקבלת לתוכה מתנדבים צריכה לשמור על זכויותיהם של המתנדבים וגם ליידע אותם לגביהן.

איזה זכויות יש למתנדבים ומי זכאי להם? המשיכו לקרוא ולמדו עוד על הנושא של זכויות מתנדבים.

מי זכאי לזכויות מתנדבים?

כל אדם אשר מתנדב במערכת, תאגיד, חברה או מוסד כלשהוא זכאי לזכויות אותן נפרט בהמשך. המתנדב הוא אומנם לא עובד של המוסד אשר צירף אותו לשורותיו אבל גם הוא זכאי לזכויות הקשורות למהלך השירות שלו וגם לפיצוי במקרה של תאונות ופגיעות אשר קרו במהלך זמן ההתנדבות.

ההגדרה למתנדב היא מי שעבד בהתנדבות, ללא שכר עבור הזולת והוא הופנה לעבודת ההתנדבות על ידי גוף ציבורי אשר מוסמך להפנות מתנדבים וההתנדבות צריכה להיעשות עבור מטרה שיש בה תועלת ברמה הציבורית או הלאומית.

זכויות מתנדבים מהמוסד לביטוח לאומי

גם המוסד לביטוח לאומי מכיר במלאכה החשובה שהמתנדבים עושים וברצונם לעזור לקהילה ולחברה בה הם חיים. לכן, המוסד לביטוח לאומי דואג לזכויות של המתנדבים על ידי כך שהוא מפצה מתנדבים אשר חוו פגיעה במהלך ההתנדבות, הפגיעה יכולה להיות פיזית או נפשית.

הפיצוי אשר מוענק למתנדבים מהמוסד לביטוח לאומי הוא בגין פגיעה שנגרמה להם עקב עבודת ההתנדבות. והתשלום הוא בדמות תמלוגים בהתאם לכללים שנקבעו עבור נפגעי עבודה. גם במקרים של מוות שנגרם תוך כדי פעולת ההתנדבות, המוסד לביטוח לאומי משלם למשפחתו של המתנדב גמלאות תלויים בנפגעי עבודה וגם הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים.

זכות המתנדב לקבלת תפקיד הולם, מידע והכשרה

לכל מתנדב הזכאות לקבל תפקיד אשר מתאים לכישוריו, יכולותיו והעדפותיו. זאת בהתחשב, כמובן, בצרכים של המוסד הקולט את המתנדב.

כמו כן, המתנדב זכאי לקבל את מלוא המידע הרלוונטי לגבי התפקיד אותו הוא עומד לעשות. הוא צריך להיות נגיש למידע כמו נהלים של המוסד, המדיניות של המוסד ותוכניות עבודה רלוונטיות ואשר פתוחות לכל.

בנוסף, המתנדב זכאי לקבלת הכשרה עבור מתנדבים חדשים, הוא זכאי לצאת להשתלמויות ולקבל הדרכה וליווי שיסייעו לו בתפקיד שהוא לקח על עצמו וכן יתנו לו אפשרות להתפתח באופן אישי בפן המקצועי.

זכאות מתנדבים לקבלת הסכם כתוב

המתנדב זכאי לקבל הסכם או הצהרת כוונות מהמוסד בו הוא מתנדב לגבי אופי עבודתו. בהסכם זה יכולים להיות כלולים פרטים כגון: מספר השעות בהן הוא יצטרך להתנדב, מה כלול בהתנדבות, מה הֿתנאים וכן מהן הזכויות והן החובות של המתנדב.

את ההסכם ניתן להעניק למתנדב למשך זמן מסוים, תקופה מסוימת, וניתן יהיה לחדש אותו מעת לעת, לפי רצון שני הצדדים ולפי ראות עיניהם.

הזכות לבטיחות, לכבוד ולפרטיות באתר ההתנדבות

כל מתנדב באשר הוא זכאי לסביבת עבודה בטוחה, הן במישור הפיזי והן במישור הנפשי. על המוסד שקולט את המתנדב לדאוג לתנאים ולמשאבים אשר דרושים למתנדב בכדי למלא את תפקידו והם צריכים לוודא שבריאותו של המתנדב נשמרת.

כמו כן, כל מתנדב זכאי לכבוד במקום ההתנדבות. להתנהגות נאותה, מכובדת ומקצועית מצד עמיתיו. בנוסף, למתנדב הזכות לשוויון במקום ההתנדבות וכן הזכות לא להיתקל באפלייה במקום ההתנדבות, מחמת גיל, גזע, מין וכדומה.

המתנדב אינו חייב למסור מידע על עצמו אם הוא אינו רוצה בכך, והמוסד אשר קלט את המתנדב אינו יכול לחייבו למסור מידע על עצמו שהוא אינו מעוניין לחשוף.

זכויות מתנדבים לתגמולים כספיים

התנדבות בהגדרה היא פעולה שאין בגינה תשלום כספי, אולם, ישנם תגמולים אליהם מתנדבים זכאים.

מתנדבים זכאים לקבלת כרטיס מתנדב אשר מעניק להם הטבות בבתי עסק. המתנדב זכאי לקחת חלק בפעילויות חברתיות ואירועים חברתיים המתרחשים במקום ההתנדבות, עד כמה שניתן.

כמו כן, המתנדב זכאי לקבל תגמול וכן הערכה עבור המאמץ והתרומה שלו עבור הקהילה.

כחלק מזכויות המתנדבים, הם זכאים גם לחוש שביעות רצון והנאה מהתפקיד שהם ממלאים ואם הם לא מרגישים זאת, צריכה להיות להם הזכות לשנות את התפקיד שלהם לאחר שמתאים להם יותר ויספק אותם יותר.

למרות שהתנדבות היא אינה עבודה, עדיין יש למתנדבים זכויות. הזכויות קיימות למתנדב גם מהמוסד בו הם מתנדבים וגם מהמוסד לביטוח לאומי במקרה של פגיעה ונזק, במידה והם הופנו להתנדבות מגוף ציבורי המוסמך להפנות מתנדבים.

למידע נוסף על גופים המוסמכים להתנדבות:
  • עמותת 'רוח טובה' – התנדבות בהתאמה אישית
  • 'הזכות' – גוף ציבורי מוסמך להפנות מתנדבים

אולי יעניין אותך גם:

מיקרוטראומה – תנאי ההכרה במיקרוטראומה